Az Erdélyi Fejedelemség Virágkora

20 krds | Total Attempts: 268

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Az Erdlyi Fejedelemsg Virgkora

Erdély


Questions and Answers
 • 1. 
  Mikor jött létre az erdélyi fejedelemség?
  • A. 

   1526

  • B. 

   1541

  • C. 

   1570

  • D. 

   1604

 • 2. 
  Milyen részekből állt Erdély a 16-17. sz.-ban?
  • A. 

   Belső Erdély, Partium

  • B. 

   Magyar Királyság, Erdély, Partium

 • 3. 
  Melyik 3 rendi nemzet vett részt az erdélyi országgyűlésen (1437. kápolnai unió)? 
  • A. 

   Magyar nemesek

  • B. 

   Székelyek

  • C. 

   Románok

  • D. 

   Szászok

 • 4. 
  1. Az 1568. évi tordai (Erdély) országgyűlés törvénye a korabeli európai viszonyokhoz képest páratlan szabadságot biztosított egyszerre három felekezetnek. Melyek voltak ezek?
  • A. 

   Református

  • B. 

   Evangélikus

  • C. 

   Katolikus

  • D. 

   Unitárius

  • E. 

   Ortodox

 • 5. 
  Milyen vallásúak a székelyek?   
  • A. 

   Katolikus

  • B. 

   Ortodox

  • C. 

   Református

 • 6. 
  Ki biztosította 1606-ban a bécsi békében a királyi Magyarországon a vallásszabadságot?
  • A. 

   Báthori István

  • B. 

   Bocskai István

  • C. 

   Bethlen Gábor

 • 7. 
  Mettől meddig volt fejedelem Bethlen Gábor, Erdély aranykorának megteremtője?
  • A. 

   1604-1606

  • B. 

   1613-1629

  • C. 

   1630-1648

 • 8. 
  Kiknek a támogatásával jutott hatalomra Bethlen Gábor?
  • A. 

   Habsburgok

  • B. 

   Törökök

  • C. 

   Székelyek

  • D. 

   Hajdúk

 • 9. 
  Hol volt Bethlen fejedelmi székhelye, ahol főiskolát is létrehozott?  
  • A. 

   Gyulafehérvár

  • B. 

   Kolozsvár

  • C. 

   Nagyszeben

 • 10. 
  Milyen jövedelmekre alapozta elsősorban Bethlen Gábor központosító politikáját?
  • A. 

   Fejedelmi birtokok, fejedelmi kereskedelmi monopóliumok (szarvasmarha, só), bányászat

  • B. 

   Jobbágyok rendkívüli hadiadója, fejedelmi birtokok

  • C. 

   állami adók (székelyek ököradója, románok 50-ed adója)

 • 11. 
  Honnan telepítette be Erdélybe a habán kancsókat készítő anabaptisták?
  • A. 

   Lengyel

  • B. 

   Német

  • C. 

   Morva

 • 12. 
  Mire támaszkodva hozott létre fejedelmi abszolutizmust Bethlen?
  • A. 

   Nem hívta össze az országgyűlést

  • B. 

   Megnövekedett fejedelmi jövedelmek

  • C. 

   állandó hadsereg

 • 13. 
  Milyen céljai voltak Bethlennek a harmincéves háborúba való bekapcsolódással 1619-ben?
  • A. 

   A Magyarországon is uralkodó Habsburg dinasztia megsemmisítése

  • B. 

   A Magyarországon is uralkodó Habsburg dinasztia megsegítése

  • C. 

   A protestánsok sérelmeinek orvoslása

  • D. 

   Nemzeti királyság megteremtése

 • 14. 
  1620-ban Bethlent Magyarország királyává választották.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 15. 
  Mit tartalmazott a nikolsburgi béke ?
  • A. 

   Bethlen lemondott a királyi címről

  • B. 

   Nem adta vissza a Szent Koronát

  • C. 

   Erdélyhez csatoltak 7 vármegyét

  • D. 

   Megerősítették a bécsi békét

 • 16. 
  Mi bizonyítja Bethlen Gábor vallási türelmét?
  • A. 

   Befogadta Erdélybe a jezsuitákat, támogatta Káldy György katolikus bibliafordítását

  • B. 

   Román érsekséget alapított Gyulafehérváron, és románra fordítatta le a Bibliát

  • C. 

   Betilotta a szombatosokat

 • 17. 
  Melyik a hamis állítás Bethlen kultúrpolitikájával kapcsolatban?
  • A. 

   Kolozsvári főiskola

  • B. 

   Könyvtárat hozott létre

  • C. 

   Külföldre küldött diákokat

  • D. 

   Szenczi Molnár Albertet Erdélybe hívta Bécsből, és támogatta

 • 18. 
  Miben nem folytatta elődje politikáját Erdély aranykorának másik nagy fejedelme?
  • A. 

   Folytatta az építkezéseket

  • B. 

   Folytatta Bethlen gazdaságpolitikáját

  • C. 

   Részt vett a harmincéves háborúban

  • D. 

   Vallási türelem

  • E. 

   Támogatta az iskolákat

 • 19. 
  Melyik volt a kor leghíresebb református főiskolája,  ahova Lorántffy Zsuzsanna, I. Rákóczi György erdélyi fejedelem felesége Comeniust is meghívta tanítani?
  • A. 

   Pozsony

  • B. 

   Sárvár

  • C. 

   Sárospatak

 • 20. 
  Mikor szűnt meg az önálló erdélyi fejedelemség?
  • A. 

   1686

  • B. 

   1690

  • C. 

   1711

Back to Top Back to top