Avaliación Final-c. Medio- 5º Curso

25 Preguntas | Total Attempts: 147

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Avaliacin Final-c. Medio- 5 Curso


Questions and Answers
 • 1. 
  Os seres vivos máis pequenos que existen e máis abundantes non son:
  • A. 

   fungos.

  • B. 

   algas.

  • C. 

   bacterias.

 • 2. 
  Os alimentos que se fabrican na fotosíntese dan lugar a:
  • A. 

   Fotosíntese

  • B. 

   Zume elaborado.

  • C. 

   Zume bruto.

  • D. 

   Clorofila.

 • 3. 
  As células do mesmo tipo agrúpanse en tecidos e istos en:
  • A. 

   órganos.

  • B. 

   Tecidos.

  • C. 

   Aparellos e sistemas.

 • 4. 
  As células vexetais teñen uns orgánulos chamados:
  • A. 

   . órganos.

  • B. 

   Membranas.

  • C. 

   Cloroplastos.

 • 5. 
  Os animais herbívoros son:
  • A. 

   Consumidores primarios.

  • B. 

   Onsumidores secundarios.

  • C. 

   Produtores.

 • 6. 
   Os seres vivos que se alimentan  doutros seres vivos son:
  • A. 

   Preeiros.

  • B. 

   parasitos.

  • C. 

   Depredadores.

 • 7. 
  A parte máis externa da xeosfera é:
  • A. 

   A codia.

  • B. 

   O manto.

  • C. 

   O núcleo.

 • 8. 
  Os planetas rochosos son :
  • A. 

   Os planetas interiores.

  • B. 

   Os planetas exteriores.

  • C. 

   Os planetas ananos

 • 9. 
   O Sistema Solar encóntrase nunha galaxia chamada:
  • A. 

   . Vía Láctea.

  • B. 

   . Vía Láctea de Kuiper.

  • C. 

   Osa Maior.

 • 10. 
  A cantidade de materia que ten un corpo é:
  • A. 

   O peso

  • B. 

   O volume

  • C. 

   A masa

 • 11. 
  O paso de sólido a  líquido chámase:
  • A. 

   Condensación.

  • B. 

   Fusión

  • C. 

   Ebulición.

 • 12. 
  A forza que fai que os corpos sexan atraídos cara  á superficie da Terra é:
  • A. 

   A forza da gravidade.

  • B. 

   A forza de atracción.

  • C. 

   A forza de rozamento.

 • 13. 
  A polea:
  • A. 

   Diminúe a forza de rozamento.

  • B. 

   Cambia a dirección dunha forza.

  • C. 

   Permite aplicar forzas menores.

 • 14. 
    Todos os seres vivos están formados por:
  • A. 

   Sistemas

  • B. 

   Bacterias

  • C. 

   Células

 • 15. 
  Na respiración, as plantas:
  • A. 

   Desprenden osíxeno.

  • B. 

   Toman osíxeno e desprenden dióxido de carbono.

  • C. 

   Toman dióxido de carbono.

 • 16. 
   No centro da Península encóntrase:
  • A. 

   Meseta Central.

  • B. 

   Pireneos

  • C. 

   Serra Morena.

 • 17. 
  A costa galega está bañada:
  • A. 

   Mar Mediterráneo e o polo océano Atlántico.

  • B. 

   Cantábrico e o océano Atlántico.

  • C. 

   Mar Cantábrico.

 • 18. 
  O estado da atmosfera que se repite nun lugar ao longo de moitos anos é:
  • A. 

   O tempo

  • B. 

   A meteoroloxía.

  • C. 

   O clima.

 • 19. 
  As zonas que máis calor reciben:
  • A. 

   Están próximas aos Polos.

  • B. 

   Están próximas ao ecuador.

  • C. 

   Están próximas ao mar.

 • 20. 
  A cantidade de auga que leva un río;
  • A. 

   O caudal

  • B. 

   O réxime

  • C. 

   Un río

 • 21. 
  Os ríos atlánticos son máis .... ca os cantábricos porque nacen  en montañas afastadas do océano Atlántico, que é onde desembocan.
  • A. 

   Longos

  • B. 

   Curtos

  • C. 

   Rápidos

 • 22. 
    España limita ao leste con:
  • A. 

   Mar Mediterráneo

  • B. 

   Portugal.

  • C. 

   Francia.

 • 23. 
  Un dos límites naturais de España é:
  • A. 

   Mar Mediterráneo

  • B. 

   Andorra.

  • C. 

   Cordilleira Cantábrica.

 • 24. 
  O comercio interior é o intercambio de produtos que se producen nun país  
  • A. 

   E que se venden en comercios dese país

  • B. 

   E que se venden en comercios doutros países.

 • 25. 
  A densidade de poboación calcúlase
  • A. 

   Dividindo o número de habitantes pola superficie do territorio onde viven, expresada en metroscadrados.

  • B. 

   Dividindo o número de habitantes pola superficie do territorio onde viven, expresada en quilómetros cadrados.

Back to Top Back to top