Austrália - Poloha A Prírodné Pomery

10 Otzky | Total Attempts: 226

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Austrália - Poloha A Prírodné Pomery

Questions and Answers
 • 1. 
  Podľa mapy posúď, ktoré oblasti Austrálie sa vyznačujú najvyššími ročnými zrážkami.
  • A. 

   Najľudnatejšie juhovýchodné pobrežie

  • B. 

   Yorský polostrov (štát Queensland), oblasti severnej Austrálie

  • C. 

   Vnútrozemie Austrálie

  • D. 

   Západné pobrežie Austrálie

 • 2. 
  Najväčší monolit sveta a symbol Austrálie pieskovcový Uluru má aj druhý názov Ayers Rock, ktorý mu dali až pôvodom britskí osadníci tejto nehostinnej oblasti Austrálie v 19. storočí. Pomocou článku z časopisu Lidé a Země zisti, prečo skalu pokrstili práve týmto menom.
  • A. 

   Slovo Ayers znamená v miestnom jazyku "červená skala"

  • B. 

   Richard Ayers bol bojovníkom proti domorodému obyvateľstvu

  • C. 

   Slovo Ayers vzniklo skomolením domorodého "Ajr Es" - posvätná skala

  • D. 

   Na počesť vtedajšieho premiéra štátu Južná Austrália sira Henryho Ayerse

 • 3. 
  Mount Kosciuszko (2228 m n. m.) je  najvyšším vrchov v Austrálii a Oceánii.
  • A. 

   Áno

  • B. 

   Nie

 • 4. 
  Pozdĺž ktorého pobrežia Austrálie sa rozprestiera Veľká korálová bariéra, najväčšia koralová sústava na Zemi dlhá okolo 2300 km, známa vysokou biodiverzitou (prezývaná aj dažďovým lesom oceánov)? Ak neviete môže vám pomôcť krátke video od National Geographic.
  • A. 

   Severozápadné pobrežie

  • B. 

   Severovýchodné pobrežie

  • C. 

   Juhovýchoné pobrežie

  • D. 

   Juhozápadné pobrežie

 • 5. 
  Austrália je známa veľkým počtom vzácnych endemických druhov rastlín a živočíchov. Ktorý z uvedených druhov v Austrálii nežil pred príchodom prvých ľudí na kontinent a bol sem introdukovaný?
  • A. 

   Koala

  • B. 

   Kengura

  • C. 

   Dingo

  • D. 

   Vtákopysk

  • E. 

   Ježura

 • 6. 
  Oceánia je najväčšia ostrovná oblasť Zeme rozprestierajúca sa vo vodách Tichého oceánu. Akého pôvodu je väčšina z tisícok ostrovov Oceánie?
  • A. 

   Sopečného

  • B. 

   Tektonického

  • C. 

   Sedimentárneho

  • D. 

   Koralového

 • 7. 
  Najväčšie ostrovy Oceánie (Nová Guinea) sú tektonického pôvodu a vznikli oddelením od pevniny. Ktorý z ostrovov Oceánie vyobrazený nižšie je typickou ukážkou sopečného ostrova, na ktorom môžeme dodnes obdivovať aktívne vulkány, gejzíry a geotermálne pramene?
  • A. 

   Nová Kaledónia

  • B. 

   Severný ostrov

  • C. 

   Fidži

  • D. 

   Južný ostrov

  • E. 

   Hawai

 • 8. 
  Aké je všeobecné pomenovanie austrálskych vysychajúcich riek, v ktorých korytách tečie voda len v určitom období v roku? 
  • A. 

   Vádí

  • B. 

   Creeks

  • C. 

   Eyres

  • D. 

   Brooks

 • 9. 
  Aký je počet divožijúcich koál v dnešnej Austrálii podľa organizácií zaoberajúcich sa ich ochranou? Správnu odpoveď nájdete v článku o problémoch Koaly z National Geographic.
  • A. 

   44000

  • B. 

   300000

  • C. 

   430000

  • D. 

   37500

Back to Top Back to top