ASEAN quiz

5
ASEAN quiz

แบบทดสอบความรู้อาเซียน 2015

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  เส้นทางสายตะวันตก (Western Subcorridor) ของอาเซียน ไม่พาดผ่านประเทศใด
  • A. 

   จีน

  • B. 

   ไทย

  • C. 

   กัมพูชา

  • D. 

   ลาว

 • 2. 
  พลังงานคือความมั่นคงของอาเซียน อยากทราบว่าชาติใดคือเจ้าของฉายา "แบตเตอรี่แห่งอาเซียน"?
  • A. 

   ลาว

  • B. 

   อินโดนีเซีย

  • C. 

   กัมพูชา

  • D. 

   เวียดนาม

 • 3. 
  เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2015 อาชีพใดยังไม่ถูกรับรองให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี?
  • A. 

   แพทย์

  • B. 

   นักกฎหมาย

  • C. 

   สถาปนิก

  • D. 

   ครูสอนภาษา

 • 4. 
  เมื่อพูดถึงการเจรจาการค้า ASEAN + 3 ประเทศใดที่ไม่อยู่ในกรอบการเจรจาการค้า?
  • A. 

   จีน

  • B. 

   ไต้หวัน

  • C. 

   เกาหลีใต้

  • D. 

   ญี่ปุ่น

 • 5. 
  ในประเทศอาเซียนมีสถานที่ที่ได้รับรองเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก คือที่ใด? ตั้งอยู่ในประเทศใด?
  • A. 

   อ่าวฮาลองเบย์ เวียดนาม

  • B. 

   เกาะบาหลี อินโดนีเซีย

  • C. 

   หมู่เกาะสิมิลัน ไทย

  • D. 

   เกาะกง กัมพูชา