Asdasdasda

93 Questions | Total Attempts: 236

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Asdasdasda

Questions and Answers
 • 1. 
  Sta je UML ? 
  • A. 

   skup grafičkih notacija zasnovanih na jedinstvenom metamodelu.

  • B. 

   Skup ljudi sa vise zadataka koji projektuju odredjene zadatke

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Skup programskih resenja zasnovani ja jedinstvonom modelu

 • 2. 
  Sta je notacija?
  • A. 

   skup grafičkih elemenata koji se koriste u modelima, tj. predstavlja grafičku sintaksu jezika za modelovanje.

  • B. 

   Skup modula koji predstavljaju graficku sintaksu jezika za modelovanje.

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Graficke sintakse koje pomazu pri resavanju modela

 • 3. 
  Metamodel
  • A. 

   Predstavlja dijagram koji definiše koncepte jezika za modelovanje.

  • B. 

   Predstavlja dijagram grefickih resenja sintaksi

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Ne znam

 • 4. 
  • A. 

   Direktni razvoj (forward engineering)

  • B. 

   Povratna analiza (reverse engineering)

 • 5. 
  • A. 

   Povratna analiza (reverse engineering)

  • B. 

   Direktni razvoj (forward engineering)

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 6. 
  Interaktivno projektovanje predstavlja ? 
  • A. 

   Primer najboljeg pristupa dizajnu u softverskom izinjerstvu

  • B. 

   Jedan specifican nacin koriscenja

  • C. 

   Dogadjaji koji eksterni aktori generisu za pojedini slucaj koriscenja

  • D. 

   Proces u kome se otkrivaju karakteristike korisnika i zadataka koje on treba da uradi

 • 7. 
  Na slici je prikazan jedan deo UML dijagrama. Koji element je zaokruzen ? 
  • A. 

   Nijedan od ponudjenih

  • B. 

   Traka aktivnosti

  • C. 

   Poruka

  • D. 

   Linija zivota

 • 8. 
  Tehnika za izradu prototipova"Storyboard" sadrzi graficki opis sa punim opisom sistemske funkcionalnosti.
  • A. 

   Ne

  • B. 

   Da

  • C. 

   Mozda

  • D. 

   Ne znam

 • 9. 
  GIBIS je ? 
  • A. 

   Nijedno od ponudjenih

  • B. 

   Graficki informacioni bazni sistem

  • C. 

   Graficka verzija korisnickih orjentisanih dizajna

  • D. 

   Graficka verzija procesna orjentisanog obrazlaganja dizajna

 • 10. 
  Pristup analiza zadataka se obavlja na nekoliko nacina. Oznacite ne tipicnu analizu
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Ni jedno od ponudjenih

  • C. 

   Analiza zasnovana na slicnosti

  • D. 

   Analiza zasnovana na znanju

 • 11. 
  THD je tehnika za:
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Hijerarhijsku analizu zadataka

  • C. 

   Nijedno od ponudjenih

  • D. 

   Opis zadataka zasnovan na tasnomalijama

 • 12. 
  Da li se moze oznaciti jedan segment da bude opcioni u dijagramu sekvenci
  • A. 

   Ne

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Da

  • D. 

   Option 4

 • 13. 
  Komponenta koja regulise komunikaciju izmedju prezentacionog dela i aplikacije u UIMS-u (User interface Management Systems) je ? 
  • A. 

   Prezentacioni deo

  • B. 

   Interfejs aplikacije

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Dijalog kontrole

 • 14. 
  KOmponenta koja je odgovorna za prikaz interfejsa ukljucujuci sve ulazne i izlazne objekte koji su na raspolaganju korisniku u UIMS-u (User Inreface Managment Systems) je ? 
  • A. 

   Interfejs aplikacije

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Dijalog kontrole

  • D. 

   Prezentacioni deo

 • 15. 
  CCT sadrzi dva paralelna opisa. Jedan je za tranzicione mreze racunara a drugi za ? 
  • A. 

   Opis pravila

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Nijedan od ponudjenih

  • D. 

   Tranzicija iz radne u dugotrajnu memoriju

 • 16. 
  • A. 

   Or(ili)

  • B. 

   Hierarhijski

  • C. 

   And(i)

  • D. 

   Ne znam

 • 17. 
  U sistemu gde je obrada poruka tipa"notification-based" kontrola dijalekta je 
  • A. 

   Eksterna

  • B. 

   Interna

 • 18. 
  • A. 

   Interna

  • B. 

   Externa

 • 19. 
  Ako u dijagramu kojim se opisuje analiza zadatko stoji npr 3.1 3.2 3.3 onda se radi o ? 
  • A. 

   Istovremenim zadacima

  • B. 

   Fiksne sekvence zadataka

  • C. 

   Opcionim zadacima

  • D. 

   Ne znam

 • 20. 
  MVC i PAC su primeri ? 
  • A. 

   TAG arihikteture

  • B. 

   UIMS arhikteture

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Ni jedno od ponudjenih

 • 21. 
  Koji se pojam koristi u UML dijagramu slucajeva koriscenja  ? 
  • A. 

   Traka aktivnosti

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Nijedan od ponudjenih

  • D. 

   Akteri(Ucesnici)

 • 22. 
  Rastavljanje zadataka na podzadatke treba da sadrzi: Opis akcije, strukturu i ? 
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Opis redosleda

  • C. 

   Pravila

  • D. 

   Opis i akcije

 • 23. 
  UML znaci ? 
  • A. 

   Universal Modeling Langue

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Unifiled Modeling Langue

  • D. 

   Universal Mapping Langue

 • 24. 
  Sta opisuje Use Cases slucaj koriscenja?
  • A. 

   Interakciju programa unutar resenja

  • B. 

   Interakciju nekog objekta van sistema sa samim programom

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Interakciju nekih objekata unutar sistema

 • 25. 
  Uz hijerarhijki prikaz akcija dodaju se napomene. Npr : Fiksna sekvenca , ocioni zadaci , cekanje na dogadjaj, ciklicni zadaci... Sve ovo se naziva : 
  • A. 

   TIpovi plana

  • B. 

   Naznake

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Pravila