Asdasdasda

93 Questions

Settings
Please wait...
Asdasdasda

Questions and Answers
 • 1. 
  Sta je UML ? 
  • A. 

   skup grafičkih notacija zasnovanih na jedinstvenom metamodelu.

  • B. 

   Skup ljudi sa vise zadataka koji projektuju odredjene zadatke

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Skup programskih resenja zasnovani ja jedinstvonom modelu

 • 2. 
  Sta je notacija?
  • A. 

   skup grafičkih elemenata koji se koriste u modelima, tj. predstavlja grafičku sintaksu jezika za modelovanje.

  • B. 

   Skup modula koji predstavljaju graficku sintaksu jezika za modelovanje.

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Graficke sintakse koje pomazu pri resavanju modela

 • 3. 
  Metamodel
  • A. 

   Predstavlja dijagram koji definiše koncepte jezika za modelovanje.

  • B. 

   Predstavlja dijagram grefickih resenja sintaksi

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Ne znam

 • 4. 
  • A. 

   Direktni razvoj (forward engineering)

  • B. 

   Povratna analiza (reverse engineering)

 • 5. 
  • A. 

   Povratna analiza (reverse engineering)

  • B. 

   Direktni razvoj (forward engineering)

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 6. 
  Interaktivno projektovanje predstavlja ? 
  • A. 

   Primer najboljeg pristupa dizajnu u softverskom izinjerstvu

  • B. 

   Jedan specifican nacin koriscenja

  • C. 

   Dogadjaji koji eksterni aktori generisu za pojedini slucaj koriscenja

  • D. 

   Proces u kome se otkrivaju karakteristike korisnika i zadataka koje on treba da uradi

 • 7. 
  Na slici je prikazan jedan deo UML dijagrama. Koji element je zaokruzen ? 
  • A. 

   Nijedan od ponudjenih

  • B. 

   Traka aktivnosti

  • C. 

   Poruka

  • D. 

   Linija zivota

 • 8. 
  Tehnika za izradu prototipova"Storyboard" sadrzi graficki opis sa punim opisom sistemske funkcionalnosti.
  • A. 

   Ne

  • B. 

   Da

  • C. 

   Mozda

  • D. 

   Ne znam

 • 9. 
  GIBIS je ? 
  • A. 

   Nijedno od ponudjenih

  • B. 

   Graficki informacioni bazni sistem

  • C. 

   Graficka verzija korisnickih orjentisanih dizajna

  • D. 

   Graficka verzija procesna orjentisanog obrazlaganja dizajna

 • 10. 
  Pristup analiza zadataka se obavlja na nekoliko nacina. Oznacite ne tipicnu analizu
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Ni jedno od ponudjenih

  • C. 

   Analiza zasnovana na slicnosti

  • D. 

   Analiza zasnovana na znanju

 • 11. 
  THD je tehnika za:
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Hijerarhijsku analizu zadataka

  • C. 

   Nijedno od ponudjenih

  • D. 

   Opis zadataka zasnovan na tasnomalijama

 • 12. 
  Da li se moze oznaciti jedan segment da bude opcioni u dijagramu sekvenci
  • A. 

   Ne

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Da

  • D. 

   Option 4

 • 13. 
  Komponenta koja regulise komunikaciju izmedju prezentacionog dela i aplikacije u UIMS-u (User interface Management Systems) je ? 
  • A. 

   Prezentacioni deo

  • B. 

   Interfejs aplikacije

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Dijalog kontrole

 • 14. 
  KOmponenta koja je odgovorna za prikaz interfejsa ukljucujuci sve ulazne i izlazne objekte koji su na raspolaganju korisniku u UIMS-u (User Inreface Managment Systems) je ? 
  • A. 

   Interfejs aplikacije

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Dijalog kontrole

  • D. 

   Prezentacioni deo

 • 15. 
  CCT sadrzi dva paralelna opisa. Jedan je za tranzicione mreze racunara a drugi za ? 
  • A. 

   Opis pravila

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Nijedan od ponudjenih

  • D. 

   Tranzicija iz radne u dugotrajnu memoriju

 • 16. 
  • A. 

   Or(ili)

  • B. 

   Hierarhijski

  • C. 

   And(i)

  • D. 

   Ne znam

 • 17. 
  U sistemu gde je obrada poruka tipa"notification-based" kontrola dijalekta je 
  • A. 

   Eksterna

  • B. 

   Interna

 • 18. 
  • A. 

   Interna

  • B. 

   Externa

 • 19. 
  Ako u dijagramu kojim se opisuje analiza zadatko stoji npr 3.1 3.2 3.3 onda se radi o ? 
  • A. 

   Istovremenim zadacima

  • B. 

   Fiksne sekvence zadataka

  • C. 

   Opcionim zadacima

  • D. 

   Ne znam

 • 20. 
  MVC i PAC su primeri ? 
  • A. 

   TAG arihikteture

  • B. 

   UIMS arhikteture

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Ni jedno od ponudjenih

 • 21. 
  Koji se pojam koristi u UML dijagramu slucajeva koriscenja  ? 
  • A. 

   Traka aktivnosti

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Nijedan od ponudjenih

  • D. 

   Akteri(Ucesnici)

 • 22. 
  Rastavljanje zadataka na podzadatke treba da sadrzi: Opis akcije, strukturu i ? 
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Opis redosleda

  • C. 

   Pravila

  • D. 

   Opis i akcije

 • 23. 
  UML znaci ? 
  • A. 

   Universal Modeling Langue

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Unifiled Modeling Langue

  • D. 

   Universal Mapping Langue

 • 24. 
  Sta opisuje Use Cases slucaj koriscenja?
  • A. 

   Interakciju programa unutar resenja

  • B. 

   Interakciju nekog objekta van sistema sa samim programom

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Interakciju nekih objekata unutar sistema

 • 25. 
  Uz hijerarhijki prikaz akcija dodaju se napomene. Npr : Fiksna sekvenca , ocioni zadaci , cekanje na dogadjaj, ciklicni zadaci... Sve ovo se naziva : 
  • A. 

   TIpovi plana

  • B. 

   Naznake

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Pravila

 • 26. 
  • A. 

   Pojam i relacija

  • B. 

   Akcioni

  • C. 

   OOB

  • D. 

   Ne znam

 • 27. 
  Da li je HTA ogranicen na opisivanje samo jednog procesa ?
  • A. 

   Ne

  • B. 

   Da

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 28. 
  • A. 

   Dijagram sekvenci

  • B. 

   Dijagram koriscenja

  • C. 

   Dijagram slucajeva

  • D. 

   Ne znam

 • 29. 
  Congitive complexity Theori (CCT) spada u 
  • A. 

   Hierarhijske modele

  • B. 

   Modele arhikteture

  • C. 

   Fizicke modele

  • D. 

   Lingvistice modele

 • 30. 
  Koje su osobine PAC arhikteture
  • A. 

   Grupise ulaz i izlaz u jedno

  • B. 

   Ima posebnu komponentu cija je funkcija da odrzi konzistetne apstrakciju i prezentaciju

  • C. 

   Nije orjentisan ka nekom prokgramskom okruzenju

  • D. 

   Odvaja ulaz i izlaz

  • E. 

   Orjentisan je iskljucivo na realizaciju

  • F. 

   Ne znam

 • 31. 
  Standard koji se koristi za definisanje upotrebljivosti je ? 
  • A. 

   ISO 9241

  • B. 

   ISO 9001

  • C. 

   ISO 4291

  • D. 

   US 9000

 • 32. 
  GOMS je kognitivni model iz grupe 
  • A. 

   HIjerarhijskih

  • B. 

   Leksickih

  • C. 

   Tranzicionih

  • D. 

   Ne znam

 • 33. 
  Da li BNF model daje refleksiju prema korisnickoj percepciji
  • A. 

   Ne

  • B. 

   Da

  • C. 

   Ne znam

 • 34. 
  • A. 

   GOMS model

  • B. 

   KLM model

  • C. 

   BNF model

  • D. 

   Ne znam

 • 35. 
  • A. 

   BNF

  • B. 

   GOMS

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Nista

 • 36. 
  Koje su osobine MBC arhikteture?
  • A. 

   Nema posebnu komponentu cija je funkcija da odrzi konzistente apstrakciju i prezentaciju

  • B. 

   Odvaja ulaz i izlaz

  • C. 

   Protocan je model

  • D. 

   Grupise ulaz i izlaz u jedno

  • E. 

   Ima posebnu komponentu cija je funkcija da obavlja zadatke

  • F. 

   Ne znam

 • 37. 
  • A. 

   Povezivanje i testiranje

  • B. 

   Kodovanje

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Kodovanje i testiranje delova

 • 38. 
  • A. 

   Inkrementalna metoda

  • B. 

   Evoluciona metoda

  • C. 

   Metoda odbacivanje

  • D. 

   Ne znam

 • 39. 
  • A. 

   Or (ili)

  • B. 

   And (i)

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Skup

 • 40. 
  • A. 

   TDH

  • B. 

   GTA

  • C. 

   CCT

  • D. 

   Ne znam

 • 41. 
  Dijagrami sekvence : 
  • A. 

   Podrzavaju ali nisu pogodni za petlje i uslove

  • B. 

   Podrzavaju i pogodni su za petlje i uslove

  • C. 

   POdrzavaju i pogodni su samo za petlje a za uslove nisu

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Ne podrzavaju i nisu pogodni za petlje i uslove

 • 42. 
  • A. 

   Operatore

  • B. 

   Gramaticku

  • C. 

   Notaciju

  • D. 

   Metode

 • 43. 
  Razdvajanje ulaza od izlaza specificno za 
  • A. 

   MVC

  • B. 

   PAC

 • 44. 
  Strukturno obrazlaganje(QOC) Cine elementi : pitanje opcije i ? 
  • A. 

   Kriterijumi

  • B. 

   Konstante

  • C. 

   Zakljuci

  • D. 

   Ne znam

 • 45. 
  KOji su od navedenih modela fizicki modeli i baziraju se na poznavanju covekovog pokretackog sistema ? 
  • A. 

   KLM

  • B. 

   HTA

  • C. 

   TAG

  • D. 

   CCT

 • 46. 
  Da li se moze oznaciti jedan segment da bude opcioni u dijagramu sekvenci ?
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 47. 
  Da li se petlje mogu prikazati pomocu dijagrama sekvenci ? 
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 48. 
  • A. 

   Evoluciona metoda

  • B. 

   Inkrementalna metoda

  • C. 

   Metoda odbacivanja

  • D. 

   Ne znam

 • 49. 
  Za MVC model vazi slececi redosled
  • A. 

   Input-controll-model-view-output

  • B. 

   Input-controll-view-model-output

  • C. 

   Controll-input-view-model-output

  • D. 

   Ne znam

 • 50. 
  Osnovni elementi obrazlaganja diznajna IDIS su : teme , pozicije i ? 
  • A. 

   Argumenti

  • B. 

   Zakljuci

  • C. 

   Podteme

  • D. 

   Option 4

 • 51. 
  • A. 

   Dijagram slucajeva koriscenja

  • B. 

   Dijagram sekvenci

 • 52. 
  Da bi se model vodopada mogao da primeni treba da bude zadovoljen jedan od uslova, koji ? 
  • A. 

   Da je na pocetku poznat skup zahteva

  • B. 

   Da se moze definisati napredak u narednoj iteraciji razvoja projekta

  • C. 

   Izrada prototipa je moguca

  • D. 

   Ne znam

 • 53. 
  Komponenta koja regulise komunikaciju izmedju prezentaionog dela i aplikacije u UIMS (User Interface Managment Systems) je :
  • A. 

   Dijalog kontrole

  • B. 

   Interfejs aplikacije

  • C. 

   Prezentacioni deo

 • 54. 
  Komponenta odgovorna za prikaz interfejsa ukljucujuci sve ulazne i izlazne objekte koji su na raspalaganju korisniku u UIMS je : 
  • A. 

   Prezentacioni deo

  • B. 

   Dijalog kontrole

  • C. 

   Interfejs aplikacije

 • 55. 
  • A. 

   HTA

  • B. 

   CCT

  • C. 

   GTA

 • 56. 
  Analiza zadataka zasnovanja na znanju stavlja akcenat na ? 
  • A. 

   Objekte i akcije

  • B. 

   Objekte

  • C. 

   Pravila

  • D. 

   Pravila i akcije

 • 57. 
  Ako se prototip kreira i testira , zatim , ako ne valja odbaci se. Kroz interacije se vrsi unapredjivanje dizajna. Ovaj tip dizajna je : 
  • A. 

   Iterativni, metodom odbacivanja

  • B. 

   Iterativni , inkremetalnom metodom

  • C. 

   Inkremetalni razvoj

  • D. 

   Evolucioni razvoj

 • 58. 
  Da li je HTA ogranicena na upisivanje samo jednog procesa ? 
  • A. 

   Ne

  • B. 

   Da

 • 59. 
  Da bi se model vodopada mogao primeniti treba da bude zadovoljen jedan od uslova. KOji ? 
  • A. 

   Da se faze u razvoju mogu povezati

  • B. 

   Da je izrada prototipa moguca

  • C. 

   Da se moze definisati napredak u narednoj iteraciji razvoja projekta

  • D. 

   Ne znam

 • 60. 
  U lingvisticke i gramaticke modele spada
  • A. 

   Backus-Naur Form(BNF)

  • B. 

   Cognitive Comlexity Theory(CCT)

  • C. 

   Hierasical Tast Analisis (HTA)

  • D. 

   Goals Operators, Methods and selections (GOMS)

 • 61. 
  Vise orjentisan ka realizaciji a manje konceptualan je ? 
  • A. 

   MVC

  • B. 

   PAC

 • 62. 
  BNF model daje prikaz na dijalog i to : 
  • A. 

   Lingvisticki

  • B. 

   Fizicki

  • C. 

   Hijerarhijski

 • 63. 
  "Simulacija ogranicene funkcionalnosti"(Npr HyperCard) Predstavlja 
  • A. 

   Tehniku za izradu prototipova

  • B. 

   Nacin testiranja

 • 64. 
  Kada se pri definisaju neke upotrebljivosti opisu : Koncept, metoda , postojeci nivo, planirani nivo . Onda je to primer ? 
  • A. 

   Specifikacije

  • B. 

   Metode merenja

  • C. 

   Tehnike merenja

  • D. 

   Merenje upotrebljivosti

 • 65. 
  • A. 

   HTA

  • B. 

   CCT

  • C. 

   OOP

  • D. 

   GTA

 • 66. 
  Koja je od navedene dve strukture više orijentisana ka zadatku:
  • A. 

   Hijerarhijska

  • B. 

   Zasnovana na dijalogu

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 67. 
  Organizacija tj. Povezanost pogleda stranica ili stanja uređaja jedne aplikacije može biti: zasnovana na dijalogu i
  • A. 

   Vodopad

  • B. 

   Hijerarhijski

  • C. 

   Mrezasta

  • D. 

   Ne znam

 • 68. 
  Komunikacija sa drugim dizajnerima je deo
  • A. 

   Testiranja

  • B. 

   Analiza problema(scenarija)

  • C. 

   Utvrdjivanje ciljeva

  • D. 

   Option 4

 • 69. 
  Da li BNF model daje refleksiju prema korisničkoj percepciji?
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 70. 
  • A. 

   Click mouse

  • B. 

   Pos mouse

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 71. 
  Konačan test upotrebljivosti se zasniva na merenju korisničkog?
  • A. 

   Broj grešaka

  • B. 

   Procenat uspešnosti

  • C. 

   Iskustva i zadovoljstva

  • D. 

   Option 4

 • 72. 
  Procenat uspešnosti, procenat grešaka, broj grešaka, vreme u greškama... navedeni kriterijumi čine:
  • A. 

   Metode u specifikaciji upotrebljivosti

  • B. 

   Kriterijumi za upoređivanje dve aplikacije

  • C. 

   Standardni kriterijumi za upotrebljivost

  • D. 

   Option 4

 • 73. 
  Sa stanovišta prozorskih (windows) sistema postoje 2 osnovne karakteristike. Prva je nezavisnost od specifičnih uređaja sa kojima se radi, a druga:
  • A. 

   Klijent-server arhitektura

  • B. 

   Upravljanje memorijom i procesima svake aplikacije

  • C. 

   Upravljanje višestrukim nezavisnim i istovremenim aplikacijama

  • D. 

   Upravljanje procesima

 • 74. 
  Redosled stavki može da prati: (proveriti)
  • A. 

   Procedure i postupke

  • B. 

   Prirodni tok objekta

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 75. 
  Da bi se model vodopada mogao da primeni treba da bude zadovoljen jedan od uslova. Koji?
  • A. 

   Da se može definisati napredak u narednoj iteraciji razvoja projekta

  • B. 

   Da je izrada prototipa moguća

  • C. 

   Da se faze u razvoju mogu povezati

  • D. 

   Option 4

 • 76. 
  Zlatno pravilo za dobar dizajn, neophodno je dobro poznavanje:
  • A. 

   Učesnika u interakciji

  • B. 

   Računara

  • C. 

   Korisnika

  • D. 

   Option 4

 • 77. 
  • A. 

   Hijerarhijske

  • B. 

   Zasnovane na dijalogu

  • C. 

   Vodopad

  • D. 

   Mrežne

 • 78. 
  Koja od navedene dve strukture je tipična za menije i web?
  • A. 

   Zasnovana na dijalogu

  • B. 

   Hijerarhijska

 • 79. 
  U Windows operativnom sistemu, glavna petlja za obradu događaja je izmeštena van aplikacije?
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 80. 
  • A. 

   STN

  • B. 

   CCT

  • C. 

   MVC

  • D. 

   PAC

 • 81. 
  • A. 

   Dijagram toka

  • B. 

   Mrzni tok

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Dijagram sekvenci

 • 82. 
  Ako u nekom grafičkom programu koristimo „shapes“ za opis grafičkih oblika i „selection“ za sekvencu selektovanih objekata, označite ispravnu notaciju za operaciju „unselect“
  • A. 

   Selection'={}; shapes'=shapes

  • B. 

   Shapes'=shapes

  • C. 

   Selection'={}; Select shapes'=shapes

  • D. 

   Ne znam

 • 83. 
  • A. 

   Algebarske

  • B. 

   Selekcionom

  • C. 

   Brojackom

  • D. 

   Option 4

 • 84. 
  STN notacija za označavanje dijaloga je pogodna za konkurentne dijaloge.
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

 • 85. 
  Razmatrali smo 3 tipa modela sistema. Modele zasnovane na standardnom formalizmu, modele interakcije i?
  • A. 

   Modeli za neprekidno ponašanje

  • B. 

   Modeli prekidanja

  • C. 

   Modeli ponovnog otvaranja

  • D. 

   Bzzzzzzzzzzzzzzzzz

 • 86. 
  U standardnom formalizmu moguće je usposaviti analogiju između programerskih pojmova i matematike. Tako se programerske liste predstavljaju kao sekvence, procedure kao relacije, a tipovi kao:   
  • A. 

   Skupovi

  • B. 

   Modeli

  • C. 

   Kljukanje je za picke(za Cukterasa )

  • D. 

   Option 4

 • 87. 
  U dijagramu mreže prelaza stanja, stanja se označavaju sa:
  • A. 

   Krug

  • B. 

   Pravougaonik

  • C. 

   Trougao

  • D. 

   Ne znam

 • 88. 
  U CSP notaciji, ako se na kraju reči nađe znak pitanja, radi se o:
  • A. 

   Korisnička akcija

  • B. 

   Gresci

  • C. 

   Dugmetu koje oznacava gde se nalazi objasnjenje

  • D. 

   Ne znam

 • 89. 
  Skup vrednosti za koje je jedna funkcija validna naziva se:
  • A. 

   Domen

  • B. 

   Model

  • C. 

   Projekat

  • D. 

   Ne znam

 • 90. 
  Owns( Jane, file `fred' ) ) → per( Jane, request( ‘print fred’ )) Ovo je primer koje logike?
  • A. 

   Deontic

  • B. 

   MVC

  • C. 

   CCP

  • D. 

   NE znam

 • 91. 
  PIE model čine 3 celine. Koje?
  • A. 

   Sekvenca komande, odgovor sistema, mapiranje(implikacija)

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 92. 
  Ako se STN mrežom prikazuju sva moguća stanja i prelazi na formi sa tri checkbox kontrole, onda STN mreža treba da ima:
  • A. 

   8 stanja

  • B. 

   3 stanja

  • C. 

   12 stanja

  • D. 

   2 stanja

 • 93. 
  Kod Petri mreža se tekući položaj označava   
  • A. 

   Popunjenim kruzicem

  • B. 

   Praznim kruzicem

  • C. 

   Punim trouglom

  • D. 

   Praznim truglom