Araling-panlipunan

5 | Total Attempts: 122

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Araling-panlipunan

Piliin ang tamag sagot.


Questions and Answers
 • 1. 
  Sino ang gumagamot sa mga may sakit?
  • A. 

   Doktor

  • B. 

   Nars

  • C. 

   Guro

 • 2. 
  Sino ang nagtatanim at na aani ng mga gulay, prutas at palay?
  • A. 

   Mangingisda

  • B. 

   Magsasaka

  • C. 

   Panadero

 • 3. 
  Sino ng gumagawa ng mga bahay?
  • A. 

   Panadero

  • B. 

   Arkitekto

  • C. 

   Minero

 • 4. 
  Sino ang nangagalaga ng ating katahimikan at kaayusan ng pamayanan?
  • A. 

   Bumbero

  • B. 

   Tsuper

  • C. 

   Pulis

 • 5. 
  Sino ang mga gumagawa ng damit?
  • A. 

   Mananahi

  • B. 

   Dentista

  • C. 

   Arkitekto