Araling Panlipunan 7 Part 3 (For Koi)

19 Questions | Total Attempts: 167

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Araling Panlipunan 7 Part 3 (For Koi)

Reviewer for koi


Questions and Answers
 • 1. 
  Ang dalawang uri ng kapayapaan ay Postive Peace at Negative Peace
  • A. 

   TRUE

  • B. 

   FALSE

 • 2. 
  Siguradong may Negative Peace kung walang digmaan o awayan.
  • A. 

   TRUE

  • B. 

   FALSE

 • 3. 
  Ang Positive Peace ay aktibong hakbang tungo sa ganap na kapayapaan
  • A. 

   TRUE

  • B. 

   FALSE

 • 4. 
  Nagdudulot ng kahirapan at kawalan ng katarungan sa pamumuhay ng mga mamamayan ang Structural Violence
  • A. 

   TRUE

  • B. 

   FALSE

 • 5. 
  Walang pagpapahalaga sa dignida ng mga tao kung may Structural Peace
  • A. 

   TRUE

  • B. 

   FALSE

 • 6. 
  Isang karahasang hindi pisikal ang Structura; Violence ngunit maring humantong ito sa pisikal na karahasan.
  • A. 

   TRUE

  • B. 

   FALSE

 • 7. 
  Makikita ang kaayusan at pagkakapantay pantay ng mga tao kung may Negative peace
  • A. 

   TRUE

  • B. 

   FALSE

 • 8. 
  Ang Negative Peace ay isang aktibong pagpapalaganap ng kapayapaan
  • A. 

   TRUE

  • B. 

   FALSE

 • 9. 
  Ang Segregasyon ay ang sistematikong pagpatay sa isang grupo ng tao hangga't ang grupo na ito ay tuluyan nang mawala.
  • A. 

   TRUE

  • B. 

   FALSE

 • 10. 
  Ang negative Peace ay tahimik sa panlabas na anyo lamang ngunit sa katotohanan ay may nagbabantang karahasan.
  • A. 

   TRUE

  • B. 

   FALSE

 • 11. 
  Ang Personal na Kapayapaan ay nagsisimula sa sarili
  • A. 

   TRUE

  • B. 

   FALSE

 • 12. 
  Ang Kapayapaang Panlipunan ay natatamo kung mayroon kang positibong damdamin tulad ng pagmamahal sa kapwa at sa paligid, lakas ng loob at pag-asa sa buhay
  • A. 

   TRUE

  • B. 

   FALSE

 • 13. 
  Ang Kapayapaan Interpersonal ay kapayapaaang nagaganp sa pagitan ng dalawa o higit pa sa dalawang tao. Makikita ito sa paggalang sa kapwa tao, pagbibigay ng tiwala, suporta at pagmamalasakit.
  • A. 

   TRUE

  • B. 

   FALSE

 • 14. 
  Ang kapayapaang namamagitan sa iba't ibang grupo sa isang bansa ay tinatawag na Structural Peace
  • A. 

   TRUE

  • B. 

   FALSE

 • 15. 
  Sa Kapayapaang Panlipunan pumapaloob ang pagaglang ng mga grupo sa isa't isa kahit na mayroong pagkakaiba sa paniniwala, kultura, tradisyon o pinagmulang etniko.
  • A. 

   TRUE

  • B. 

   FALSE

 • 16. 
  Ang Kapayapaang Global ang pinakmalaking dahilan sa pagtatatag ng United Nations. Ito ang mithiin ng bawat bansa sa pagkakaroon ng internasyonal na kapayapaan
  • A. 

   TRUE

  • B. 

   FALSE

 • 17. 
  Sa kapayapaang ito nakasalalay ang kinabukasan ng mundo dahil ito ang kapayapaan sa pagitan ng tao at kanyang kapaligiran.
 • 18. 
  May dalawang ANTAS ng kapayapaan: Structural Peace at Structural Violence
  • A. 

   TRUE

  • B. 

   FALSE

 • 19. 
  Ang Apat na antas ng Kapayaapaan ay: Personal, Panlipunan, Interpersonal, Pangkalikasan at ______________
Back to Top Back to top