Araling Panlipunan 2 [reviewer]

58 Questions
Araling Panlipunan 2 [reviewer]
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Ang ibig sabihin ng ____ ay naniniwala sila na ang kanilang imperyo ay sentro ng kaganapan at daigdid.
 • 2. 
  Ang mga ___ ay hindi nabiyayaan ng kabihasnan ng China
 • 3. 
  Ang ___ ang pagyukok ng tatlong beses kung saan ang noo ay humahalik sa semento.
 • 4. 
  _____ ang pananaw ng mga Tsino na superyor sila sa lahat
 • 5. 
  ____ ang kapahintulutan o basbas ng langit
 • 6. 
  ________ ang paniniwala na ang kapaligiran ay pinananahanan ng mga espiritu o diyos
 • 7. 
  Ang kahulugan ng _____ ay mountain of accumulation of merits of the states
 • 8. 
  _____ ang estado ng pagkawala ng paghihirap at pagtatapos ng siklo ng kapanganakan at kamatayan
 • 9. 
  _____ ang mga lalaking nagtataglay ng kakaibang galing, tapang, o katalinuhan
 • 10. 
  Unang hari sa alamat ng india
 • 11. 
  Sinisimbolo ang isang diyos ng _______
 • 12. 
  Ang ____ ay universal monarch o hari ng buong daigdig
 • 13. 
  Prinsipe ng Cham na representasyon ni Shiva
 • 14. 
  Pinakadakilang hari ng pagan si ______
 • 15. 
  Nangangahulugang deputy o kinatawan ang ____
 • 16. 
  Sistema ng pamahalaan na naitatag ng mga caliph ang ___
 • 17. 
  Banal na aklat ng Islam
 • 18. 
  Si ____ ang nagtatag ng imperyong akkadian
 • 19. 
  Namuno sa imperyong babylonia si _____
 • 20. 
  Paggawad ng katarungan batay sa bigat ng kasalanan ang ______
 • 21. 
  _____ ay mga bayarang sundalo
 • 22. 
  Ang _____ ang nagpasimula ng paggamit ng barya.
 • 23. 
  _______ ang paniniwala sa iisang diyos
 • 24. 
  Ang ____ ang lalawigang pinamumunuan ng satrap 
 • 25. 
  ______ ang kaasalan sa loob ng palasyo ng emperador
 • 26. 
  Si _____ ang naghati ng imperyong rome sa dalawa
 • 27. 
  Ang _____ ang sentro ng kalakalang caravan
 • 28. 
  Ang _____ pamayanang muslim na ginagabayan ng mga batas ni allah
 • 29. 
  Unang caliph si ____
 • 30. 
  Si ____ ang pangalawang caliph
 • 31. 
  ____- 3rd caliph
 • 32. 
  4th caliphate _____-
 • 33. 
  Pumalit sa titulo ng lider ng muslim
 • 34. 
  Mga naghaharing pamilya ____-
 • 35. 
  Diyos ng langit __
 • 36. 
  Digmaan ng mga estado____
 • 37. 
  Unang emperador ____
 • 38. 
  ___________-ang haba ng great wall of china
 • 39. 
  Nagtatag ng dinastiyang han
 • 40. 
  Kalakalang nagdadala ng mga produktong tsino sa malalayong lugar sa kanluran _____
 • 41. 
  Dakilang historyador ng China si ______
 • 42. 
  Pagbabalot ng paa sa mahigpit na benda ng bulak o seda mula sa daliri ng paa hanggang sa sakong upang pigilin ang paglaki nito ____
 • 43. 
  Unang dinastiyang banyaga sa china
 • 44. 
  _____ ang porselanang  makintab at kulay bughaw at berde.
 • 45. 
  Banal na kasulatan ng buddhism
 • 46. 
  Pinakahuling dinastiya ng korea ang _____
 • 47. 
  __ ang alpabetong korean
 • 48. 
  Barkong nababalutan ng bakal ang __________
 • 49. 
  Namamahala sa ngalan ng emperador ang _____
 • 50. 
  Pinunong pyudal ang _______
 • 51. 
  Eleganteng pagsusulat ____
 • 52. 
  Alituntunin ng karangalan _____
 • 53. 
  Marangal na pagpapatiwakal ____
 • 54. 
  Pamahalaang militar sa japan _____
 • 55. 
  Unang shogunato __
 • 56. 
  Ikalawang shogunato __
 • 57. 
  Ikatlong shogunato __
 • 58. 
  Unang literatura ng mga indo aryan ________