Araling Panlipunan 7 Part 2 (For Koi)

15 Questions | Total Attempts: 322

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Araling Panlipunan 7 Part 2 (For Koi)

Reviewer for koi part 2


Questions and Answers
 • 1. 
  Ito ang pinakamatanda sa mga pangunahing relihiyon sa mundo.
 • 2. 
  Si ___________________ ang pinakamataas at pinkahuling katotohanan sa mundo
 • 3. 
  Ibigay ang apat na malalaking castes o antas ng lipunan batay sa Hinduismo:
 • 4. 
  Ito ay nangangahulugan ng di pananakit sa isip, sa salita at sa gawa
 • 5. 
  Ito ang Banal na kasulatan ng mga Hindu
 • 6. 
  Gumagawa ng mga pinakamababang uri ng gawain sa lipunan ayon sa mga Hindu
 • 7. 
  Ito ang paulit ulit na pagsilang at kamatayan
 • 8. 
  Ito ay nangangahulugan na kapag maayos na namuhay sa kasalukuyan ay maayos ding mamumuhay sa kabilang buhay
 • 9. 
  Ito ang tawag sa ilang mga Hindu na umaalis sa knilang mga tahanan upang mamuhay nag hiwalay bilang banal na tao
 • 10. 
  Ang pananampalatayang ito ay batay sa mga turo ni Siddharta Gautama
 • 11. 
  Siya ay isang prinsipe sa hilagang India at anak ng isang mayamang rajah na tinatawag ding Buddha o the Enlightened One
 • 12. 
  Lahat mg itinuro ni Buddha ay nilikom at isinulat sa __________________
 • 13. 
  Taimitim na pagdarasal at pag-iisip
 • 14. 
  Ang pagsunod sa Walong Landas na magdadala sa tao sa mapayapang kalagayan kukng saan wala nang mahihiling pa ay tinatawag na ____________________
 • 15. 
  Sa walong landas na itinuro ni Buddha, bahagi ng Tamang Kabuhayan ang pagkakaroon ng hanapbuhay na ____________________________
Back to Top Back to top