Ar Priklausote Sektai?

18 klausim | Total Attempts: 73

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ar Priklausote Sektai?

Pagal sektos požymių sąrašą galite lengvai nustatyti, ar jums žinomas judėjimas gali būti kategorizuotas kaip "sekta". Sektos (mokymai) kartais būna visai nekaltos, tačiau silpnesnės psichikos žmonėms jos gali turėti neigiamą įtaką. Jei turite draugų, įsitraukusių į tokio pobūdžio judėjimą, nusiųskite ir jiems šitą testą. Stebėkite savo draugų būklę, supažindinkite su informacija apie tokius judėjimus ir savo vaikus.Prieš pradėdami, pasirinkite mintyse judėjimą/religiją ar šiaip aktyvistinę veiklą, į kurią esate įsitraukęs jūs ar jūsų pažįstamas žmogus, tada atsakykite į klausimus.(Puslapis dažnai stringa, tada spauskite Atgal/Back ir atsakykite į klausimą iš naujo.)


Questions and Answers
 • 1. 
  Ar jau pirmas susitikimas/skaitymas jums atvėrė visiškai naują požiūrį į jus supančius dalykus?
  • A. 

   Taip, tikrai, akyse nušvito

  • B. 

   Taip

  • C. 

   Ne

 • 2. 
  Ši pasaulėžiūra yra stebėtinai paprasta ir teisinga. Šiuo mokymu galima paaiškinti bet kurią problemą.
  • A. 

   Teisingai

  • B. 

   Daugeliu atveju - taip

  • C. 

   Ne

 • 3. 
  Judėjimą sunku tiksliai apibūdinti. Jūs arba kiti judėjimo nariai jums yra sakę: "to neina paaiškinti, tą reikia tiesiog patirti, išgyventi/patikrinti širdimi, geriau ateikite pas mus į susirinkimus."
  • A. 

   Per save patikrinti reikia... Niekad dar taip stipriai nejaučiau, kad tai tiesa

  • B. 

   Teisingai, reikia tiesiogiai išgirsti

  • C. 

   Ne

 • 4. 
  Šis judėjimas turi mokytoją/vadą/žiniuonį, kuris tik vienas žino daugiau už likusius ar visą tiesą. (Gal jis yra kontaktavęs su Anuo pasauliu arba Dievu.)
  • A. 

   Taip, bet jis išmintingas, bet leidžia mums spręsti patiems, kas teisinga

  • B. 

   Taip, bet nekontaktavo su Dievu/esybe iš anapus

  • C. 

   Ne

 • 5. 
  Žmonės iš šio judėjimo arba knygos autorius patvirtino, jog sekdami jais ir prisijungę prie judėjimo, jūs gausite būtent tai, ko iki šiol beprasmiškai ieškojote.
  • A. 

   Ir gavau, jaučiuosi laimingas!

  • B. 

   Taip

  • C. 

   Ne

 • 6. 
  Šis mokymas vienintelis teisingas, amžinos nekintančios tiesos šaltinis. Šiuolaikinis mokslas, protas ir žemiškas mąstymas yra negatyvūs, naikinantys.
  • A. 

   Reikia ir mąstyti, bet žmogui duotas tiesos pajautimas

  • B. 

   Taip, sutinku, mokslas mus nuvedė į aklavietę, kol ne vėlu, reikia kapanotis

  • C. 

   Sutinku

  • D. 

   Nesutinku

 • 7. 
  Arši kritika iš šalies ir kitų priešinimasis judėjimui rodo šio mokymo teisumą.
  • A. 

   Tiesa

  • B. 

   Taip, tai rodo, jog tamsa priešinasi šviesai, bet viskas bus gerai

  • C. 

   Ne

 • 8. 
  Pasaulis rieda į katastrofą, ir tik šis judėjimas gali išgelbėti žmoniją ir žemę.
  • A. 

   Visi ženklai taip ir rodo

  • B. 

   Tiesa. Gerai, jog atsirado, kas mums parodė, kokioje padėty esame

  • C. 

   Netiesa

 • 9. 
  Judėjimo nariai turi būti laimingi, jog rado šį kelią. Visas likęs pasaulis, deja, yra labai pasimetęs ir serga bei neleidžia būti gelbėjamas, bet tą daryti galima ir reikia.
  • A. 

   Teisybė, bet žmonės galų gale supras

  • B. 

   Tiesa

  • C. 

   Nesąmonė

 • 10. 
  Patartina kuo greičiau tapti šio judėjimo šalininku bei aktyviu dalyviu, įsijungti į grupės veiklą.
  • A. 

   Kuo greičiau, tuo geriau! Ir kiekvienam, ir Motinai Žemelei/Dievui

  • B. 

   Taip

  • C. 

   Ne

 • 11. 
  Šis judėjimas turi savo aprangos atributus, bendravimo taisykles, skiriasi nuo aplinkinių savo maistu, kalba. Kai įmanoma, susibūrimuose rengiamasi kitaip, kuriama sava kultūra.
  • A. 

   Taip, jie iš protėvių perimti, Visatos simboliais nuausti

  • B. 

   Tiesa

  • C. 

   Neturi absoliučiai nieko išskirtino

  • D. 

   Taip, bet tai neprivaloma

 • 12. 
  Pageidautina nutraukti savo buvusius santykius su žmonėmis, kurie trukdo jūsų tobulėjimui.
  • A. 

   Nebūtina, bet kiekvienas atsakingas už save, kokią energiją iš kitų perims, toks ir bus, todėl geriau bendrauti su bendraminčiais

  • B. 

   Taip

  • C. 

   Ne

  • D. 

   Išsigelbės tik tie, kurie paklausys šito mokymo

 • 13. 
  Seksualinis gyvenimas turi savas taisykles. Gal jums parenka partnerį, gal kviečia į grupinį seksą? O gal tiesiog nustatyta, jog geriausia yra susilaikymas?
  • A. 

   Seksas - šventas dalykas, skirtas tik kūdikiui pradėti

  • B. 

   Taip, grupiniai populiarūs

  • C. 

   Jokių lytinių santykių, tai žemina energijas

  • D. 

   Ne, jokių apribojimų

  • E. 

   Pataria, kas labiau tinka į partnerius

 • 14. 
  Šis judėjimas užpildo ir jūsų laisvalaikį - gal tai knygų/straipsnių platinimas, vertimas, informacijos skleidimas, meditacijos, susirinkimai ir t.t.
  • A. 

   Niekas manęs neverčia, aš pats platinu savo noru informaciją, žmonės turi žinoti

  • B. 

   Nieko papildomo nedarau

  • C. 

   Yra didelis pliusas mūsų judėjime, jeigu aktyviai veiki visuomenės labui

 • 15. 
  Sunku likti vienam, nes visuomet iš šio judėjimo kažkas nuolat su jumis arba skambina į namus, kai ilgainiui dingstate.
  • A. 

   Niekas manęs neseka, bet mes palaikome vieni kitus. Turime kits kitam padėti

  • B. 

   Taip, būna dažnai kartu

  • C. 

   Ne

 • 16. 
  Jeigu jūs pradėjote abejoti, jeigu žadėtas pasisekimas ateina sunkiai arba neateina, kaltas esate tik jūs pats, nes arba nepakankamai dirbate su savimi, arba nepakankamai tikite tuo.
  • A. 

   Taip, iš esmės dėl nesėkmių mokymas nekaltas, kažką, vadinas, žmogus ne taip daro

  • B. 

   Kalta sistema, kuri žmogui neleidžia būti laisvam

  • C. 

   Sutinku

  • D. 

   Nesutinku

 • 17. 
  Visuomet reikia visapusiškai ir besąlygiškai atsižvelgti į tai, kas pasakyta, kuo remiasi šis judėjimas, nes tai vienintelis kelias išsigelbėti ir gyventi prasmingai bei laimingai.
  • A. 

   Reikia nepamiršti, kas parašyta/pasakyta mūsų dvasinio mokytojo ar lyderio

  • B. 

   Moku beveik atmintinai, tai svarbu, nes tame daug net protu dar nesuvoktos išminties

  • C. 

   Sutinku

  • D. 

   Netiesa

 • 18. 
  Prieš baigdami, jei norite, galite įrašyti, kokį judėjimą testavote (nebūtina). Jei visgi įrašysite, tai yra visiškai anonimiška ir bus naudojama tik tyrimo tikslais.