Aqidah | Iman Kepada Malaikat

25 Questions | Total Attempts: 140

SettingsSettingsSettings
Aqidah | Iman Kepada Malaikat - Quiz

Quiz ini diambil dari pertanyaan-pertanyaan workbook Aqidah 02 mengenai Iman Kepada Malaikat Review terus ya ... selamat mengerjakan !


Questions and Answers
 • 1. 
  Iman Menurut Bahasa artinya ...
  • A. 

   Percaya

  • B. 

   Takut

  • C. 

   Pasrah

  • D. 

   Taat

 • 2. 
  Malaikat yang wajib kita ketahui berjumlah ....
  • A. 

   10

  • B. 

   15

  • C. 

   20

  • D. 

   25

 • 3. 
  Malaikat yang bertugas mencabut nyawa adalah ....
  • A. 

   Jibril

  • B. 

   Mikail

  • C. 

   Isrofil

  • D. 

   Izroil

 • 4. 
  Malaikat Jibril tugasnya adalah ....
  • A. 

   Mencabut nyawa

  • B. 

   Menjaga neraka

  • C. 

   Menjaga surga

  • D. 

   Menyampaikan wahyu

 • 5. 
  Malaikat yang bertugas menjaga neraka adalah ....
  • A. 

   Rakib

  • B. 

   Atid

  • C. 

   Ridwan

  • D. 

   Malik

 • 6. 
  Yang mencatat semua perbuatan kita adalah malaikat ....
  • A. 

   Rakib dan Atid

  • B. 

   Munkar dan Nakir

  • C. 

   Malik dan Ridwan

  • D. 

   Jibril dan Mikail

 • 7. 
  Berikut ini adalah sifat-sifat malaikat, kecuali ....
  • A. 

   Selalu taat dan patuh kepada Allah

  • B. 

   Perlu makan dan minum

  • C. 

   Tidak dapat dilihat

  • D. 

   Tidak memiliki hawa nafsu

 • 8. 
  Untuk mengetahui keberadaan malaikat dapat diketahui dari ....
  • A. 

   Jumlahnya

  • B. 

   Sifat-sifatnya

  • C. 

   Wujudnya

  • D. 

   Kemampuannya

 • 9. 
  Salah satu ciri orang yang beriman kepada malaikat yaitu ....
  • A. 

   Bersikap sopan santun

  • B. 

   Malas belajar

  • C. 

   Selalu menghina

  • D. 

   Berkata bohong

 • 10. 
  Meyakini adanya malaikat akan mempertebal ....
  • A. 

   Keimanan

  • B. 

   Keilmuan

  • C. 

   Kekayaan

  • D. 

   Pengetahuan

 • 11. 
  Malaikat tidak memiliki hawa nafsu
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 12. 
  Malaikat sama dengan manusia
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 13. 
  Jumlah malaikat sesungguhnya ada 10
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 14. 
  Jin, setan, dan malaikat sama-sama makhluk gaib
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 15. 
  Yang bertugas bertanya dalam kubur adalah malaikat Rakib dan Atid
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 16. 
  Percaya kepada malaikat termasuk rukun ...
 • 17. 
  Malaikat diciptakan dari ....
 • 18. 
  Yang menciptakan malaikat adalah ....
 • 19. 
  Yang bertugas meniup sangkakala adalah malaikat ...
 • 20. 
  Makhluk yang selalu patuh dan taat kepada Allah adalah ....
 • 21. 
  Yang bertugas menyampaikan rejeki kepada manusia adalah malaikat ....
 • 22. 
  Yang bertugas menjaga surga adalah malaikat ....
 • 23. 
  Makhluk yang selalu menggoda manusia untuk berbuat kejahatan adalah ....
 • 24. 
  Yang bertugas menjaga pintu neraka adalah malaikat ....
 • 25. 
  Yang menjaga dan memelihara seluruh makhluk yang ada di alam semesta adalah ....
Related Topics
Back to Top Back to top