AP-xe Gan- Điều Trị

11 Questions | Total Attempts: 152

SettingsSettingsSettings
AP Quizzes & Trivia

Questions and Answers
 • 1. 
  Nguyên tắc điều trị áp-xe gan do amíp:
  • A. 

   A-Kháng sinh

  • B. 

   B-Chọc hút mũ

  • C. 

   C-Dẫn lưu catheter

  • D. 

   D-Kháng sinh kết hợp chọc hút mũ

  • E. 

   E-Kháng sinh kết hợp dẫn lưu catheter

 • 2. 
  Nguyên tắc điều trị áp-xe gan do vi trùng:
  • A. 

   A-Kháng sinh

  • B. 

   B-Dẫn lưu mũ

  • C. 

   C-Kháng sinh kết hợp dẫn lưu mũ

  • D. 

   D-Câu A,B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C sai

 • 3. 
  Phương pháp dẫn lưu mũ được lựa chọn cho áp-xe gan do vi trùng:
  • A. 

   A-Chọc hút

  • B. 

   B-Dẫn lưu catheter

  • C. 

   C-Phẫu thuật dẫn lưu, mổ mở

  • D. 

   D-Phẫu thuật dẫn lưu, mổ nội soi

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 4. 
  Bất lợi lớn nhất của chọc hút mũ so với dẫn lưu catheter trong điều trị áp-xe gan:
  • A. 

   A-Nhiễm trùng ngược dòng

  • B. 

   B-Chảy máu

  • C. 

   C-Chỉ được thực hiện một lần

  • D. 

   D-Câu A,B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C sai

 • 5. 
  Trường hợp áp-xe gan nào sau đây thích hợp cho chọc hút mũ hơn là dẫn lưu mũ bằng catheter:
  • A. 

   A-Ổ áp-xe doạ vỡ

  • B. 

   B-Nhiều ổ áp-xe

  • C. 

   C-Ổ áp-xe nằm ở thuỳ trái

  • D. 

   D-Câu B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 6. 
  Dẫn lưu mũ bằng catheter không thích hợp cho áp-xe gan ở thuỳ trái vì:
  • A. 

   A-Catheter không thể được cố định trên thành bụng

  • B. 

   B-Catheter không thể cố định khi cả thành bụng và gan đều di động theo nhịp thở

  • C. 

   C-Catheter có thể làm tổn thương màng tim

  • D. 

   D-Câu A,B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C sai

 • 7. 
  Chọn câu SAI: chỉ định chọc hút mũ trong áp-xe gan do amíp:
  • A. 

   A-Áp-xe bội nhiễm

  • B. 

   B-Áp-xe hoá lỏng

  • C. 

   C-Áp-xe doạ vỡ

  • D. 

   D-Không đáp ứng với điều trị nội khoa

  • E. 

   E-Câu A,B đúng

 • 8. 
  Hiện nay, chỉ định thường nhất của chọc hút mũ trong áp-xe gan do amíp là:
  • A. 

   A-Áp-xe bội nhiễm

  • B. 

   B-Áp-xe hoá lỏng

  • C. 

   C-Áp-xe doạ vỡ

  • D. 

   D-Áp-xe nằm ở thuỳ trái

  • E. 

   E-Áp-xe không đáp ứng với điều trị nội khoa

 • 9. 
  Áp-xe gan do amíp không đáp ứng với điều trị nội khoa có nguyên nhân thường nhất là:
  • A. 

   A-Áp-xe bị bội nhiễm

  • B. 

   B-Dùng kháng sinh không đúng liều

  • C. 

   C-Dùng không đúng loại kháng sinh

  • D. 

   D-Không kết hợp kháng sinh

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 10. 
  Chỉ định chọc hút mũ trong áp-xe gan do vi trùng:
  • A. 

   A-Tất cả các ổ áp-xe

  • B. 

   B-Áp-xe hoá lỏng

  • C. 

   C-Áp-xe doạ vỡ

  • D. 

   D-Không đáp ứng với điều trị nội khoa

  • E. 

   E-Câu A,D sai

 • 11. 
  Trường hợp áp-xe gan nào sau đây luôn có chỉ định chọc hút mũ, bất kể đó là áp-xe do amíp hay do vi trùng:
  • A. 

   A-Áp-xe hoá lỏng

  • B. 

   B-Áp-xe doạ vỡ

  • C. 

   C-Áp-xe không đáp ứng với điều trị nội khoa

  • D. 

   D-Câu A,B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C sai

Back to Top Back to top