AP

12 | Total Attempts: 21

SettingsSettingsSettings
Please wait...
AP Quizzes & Trivia

reviewer


Questions and Answers
 • 1. 
  Ang _______ ay mga pahayag o paliwanag sa isang bagay o pangyayari.
 • 2. 
  Pag-aaral sa mga galaw ng mga bagay-bagay sa himpapawid.
 • 3. 
  Hanay ng mga planeta sa himpapawid.
 • 4. 
  Tumutukoy sa mga Kristiyanong naniniwala sa interbensyon ng Diyos sa pagkabuo ng daigdig.
 • 5. 
  Ang paglaho ng buwan o araw
 • 6. 
  Siya ay naniniwalang ang mga planeta ay umiikot sa araw.
 • 7. 
  Ang naggawa ng teoryang heliocentric na ang ibig sabihin ay ang mga planeta ay umiikot sa araw.
 • 8. 
  Inobserbahan nya ang galaw ng planetang Mars
 • 9. 
  Naniniwala na may malaking puwang ng panahon ang lumipas sa binanggit na paglikha sa bibliya.
 • 10. 
  Ang paghati ng pangeaea na nagresulta sa ating mundo ngayon.
 • 11. 
  Malalaking bulubunduking yelo.
 • 12. 
  Labi ng organismo na may tagal na mahigit isang milyong taon sa ilalim ng lupa.