Ap5 Quiz Number 1

27 | Total Attempts: 263

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ap5 Quiz Number 1

ang pasulit na ito ay para sa mga mag-aaral ng Araling Panlipunan 5. Ito ay may kinalaman sa unang Pamahalaan at Kultura ng mga Pilipino noon.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ito ay ulat o salaysay ng mga tunay na pangyayaring naganap sa iba't ibang panahon sa isang lahi o bansa.
  • A. 

   Kasaysayan

  • B. 

   Kwento

  • C. 

   Kultura

  • D. 

   Pangyayari

 • 2. 
  Bakit mahalagang pag-aralan ang kasaysayan?
  • A. 

   Upang hindi malaman ng mga Pilipino ang mga naganap noon

  • B. 

   Upang malaman ang mga nangyayari sa ngayon

  • C. 

   Upang maipaliwanag ang dahilan ng bagyo

  • D. 

   Upang maunawaan ng mga Pilipino ang pangyayaring naganap sa iba't ibang panahon

 • 3. 
  Tinatawag na ______________ ang taong dalubhasa sa arkeolohiya.
  • A. 

   Arkeoyolohiyo

  • B. 

   Arkeologisto

  • C. 

   Arkeologo

  • D. 

   Arkologista

 • 4. 
  Ang taong dalubhasa sa pag-aaral at pagpapaliwanag ng mga datos ukol sa kasaysayan.
  • A. 

   Scientist

  • B. 

   Technician

  • C. 

   Historyan

  • D. 

   Orator

 • 5. 
  Binubuo ng 30-100 pamilya
  • A. 

   Sultanato

  • B. 

   Purok

  • C. 

   Pamahalaan

  • D. 

   Barangay

 • 6. 
  Ito ay nagmula sa wikang Malayo na ang kahulugan ay "sasakyang may layag."
  • A. 

   Balang

  • B. 

   Bala

  • C. 

   Tikbalang

  • D. 

   Balang-balang

 • 7. 
  Ang pinuno ng barangay.
  • A. 

   Datu

  • B. 

   Sultan

  • C. 

   Hari

  • D. 

   Ama

 • 8. 
  Alin sa mga ito ang HINDI elemento ng isang malayang estado ng barangay?
  • A. 

   Tao

  • B. 

   Teritoryo

  • C. 

   Pamahalaan

  • D. 

   Kalayaan

  • E. 

   Bahay

 • 9. 
  Tanda ng pagkakaibigan at pagtutulungan ng mga barangay na kinakatawan ng kani-kanilang mga datu.
  • A. 

   Buno

  • B. 

   Umalohokan

  • C. 

   Sanduguan

 • 10. 
  TAMA o MALI. Ang pagiging datu ay nakakamit sa pamamagitan ng mana.
  • A. 

   TAMA

  • B. 

   MALI

 • 11. 
  TAMA o MALI. Kailangang mahina ang datu pagdating ng mga labanan upang maprotektahan ang barangay.
  • A. 

   TAMA

  • B. 

   MALI

 • 12. 
  TAMA o MALI. Ang tumutulong sa datu ay ang Konseho ng Tagapayo.
  • A. 

   TAMA

  • B. 

   MALI

 • 13. 
  TAMA o MALI. Mahigpit na pinaiiral ang batas sa barangay.
  • A. 

   TAMA

  • B. 

   MALI

 • 14. 
  Tagapagbalita ng barangay.
  • A. 

   Umalohokan

  • B. 

   Tilaokan

  • C. 

   Sigawan

  • D. 

   Anunsyohan

 • 15. 
  Sistema ng pamahalaang sinusunod ng mga Muslim.
  • A. 

   Sultan Kudarato

  • B. 

   Barangay

  • C. 

   Sultan

  • D. 

   Sultanato

 • 16. 
  Ano ang tawag sa pagsasama-sama ng mga barangay na pinagtibay ng kasunduan?
  • A. 

   Korporasyon

  • B. 

   Kumpederasyon

  • C. 

   Pangkat

  • D. 

   Grupo

 • 17. 
  Sinaunang alpabeto ng mga Pilipino.
  • A. 

   Alibata

  • B. 

   Alibaba

  • C. 

   Abakada

 • 18. 
  Damit na pang-itaas ng mga kalalakihan.
  • A. 

   Bahag

  • B. 

   Putong

  • C. 

   Kangan

 • 19. 
  Sinaunang paaralan sa Panay
  • A. 

   La Salle

  • B. 

   Sipol

  • C. 

   Buno

  • D. 

   Bothoan

 • 20. 
  Alin ang HINDI kasali sa pangkat?
  • A. 

   Tinikling

  • B. 

   Maglalatik

  • C. 

   Singkil

  • D. 

   Kudyapi

 • 21. 
  Alin ang HINDI kasali sa pangkat?
  • A. 

   Dula

  • B. 

   Epiko

  • C. 

   Alamat

  • D. 

   Sayaw

 • 22. 
  Ito ay sagisag na nagpapakilala sa mga Muslim, maharlika man o karaniwan.
  • A. 

   Tattoo

  • B. 

   Bultong

  • C. 

   Umalohokan

  • D. 

   Sarimanok

 • 23. 
  TAMA o MALI. Ang mga Pilipino ay walang kaalaman sa astrolohiya.
  • A. 

   TAMA

  • B. 

   MALI

 • 24. 
  TAMA o MALI. Ang mummification ay prosesong pinananatili ang anyo ng isang taong namatay sa loob ng matagal na panahon.
  • A. 

   TAMA

  • B. 

   MALI

 • 25. 
  TAMA o MALI. Walang sinaunang alpabeto ang mga Pilipino.
  • A. 

   TAMA

  • B. 

   MALI

Back to Top Back to top