Ap4 Quiz Number 2

19 | Total Attempts: 243

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ap4 Quiz Number 2

Ang pasulit na ito ay para sa mga mag-aaral ng Araling Panlipunan 4. Ito ay tungkol sa direksyon, pagtukoy ng direksyon at lokasyon sa mapa, uri ng mapa, at iskala ng mapa.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ang tawag sa patag na guhit o modelo ng isang lugar.
  • A. 

   Globo

  • B. 

   Mapa

  • C. 

   Compass

  • D. 

   Compass rose

 • 2. 
  Anong direksyon ang kagubatan?
  • A. 

   North

  • B. 

   South

  • C. 

   East

  • D. 

   West

 • 3. 
  Anong direksyon ang Police Station?
  • A. 

   North East

  • B. 

   South East

  • C. 

   North West

  • D. 

   North South

 • 4. 
  Anong direksyon ang Plaza mula sa mall?
  • A. 

   East

  • B. 

   West

  • C. 

   North

  • D. 

   South

 • 5. 
  Anong ang matatagpuan sa North East?
  • A. 

   Police Station

  • B. 

   Dagat

  • C. 

   Kagubatan

  • D. 

   Bahay ni Inday

 • 6. 
  Ano ang matatagpuan sa West ng kabundukan?
  • A. 

   Police Station

  • B. 

   Plaza

  • C. 

   Kagubatan

  • D. 

   Mall

 • 7. 
  Anong direksyon matatagpuan ang Mall mula sa Simbahan?
  • A. 

   North West

  • B. 

   South West

  • C. 

   North East

  • D. 

   South East

 • 8. 
  Ano ang katumbas na kilometro sa 1 yunit sa iskala ng mapa ng barangay Santiago?
  • A. 

   2 km

  • B. 

   3 km

  • C. 

   4 km

  • D. 

   6 km

 • 9. 
  Aling mga Purok ang may pinakamalayong distansya sa barangay Santiago?
  • A. 

   Purok 1 at 2

  • B. 

   Purok 2 at 3

  • C. 

   Purok 3 at 4

  • D. 

   Purok 1 at 4

 • 10. 
  Ilang kilometro ang layo ng Purok 2 sa Purok 3?
  • A. 

   2 km

  • B. 

   3 km

  • C. 

   6 km

  • D. 

   9 km

 • 11. 
  Ilang kilometro ang layo ng Purok 1 sa Purok 4?
  • A. 

   2 km

  • B. 

   3 km

  • C. 

   9 km

  • D. 

   12 km

 • 12. 
  Ang uri ng mapa na nagpapakita ng mga detalye ng mga daan ng isang pook.
  • A. 

   Daan

  • B. 

   Balangkas

  • C. 

   Pulitikal

  • D. 

   Pangklima

 • 13. 
  Ang uri ng mapa na naglalarawan ng kalagayan ng panahon, distribusyon ng ulan at pinagmumulan ng bagyo.
  • A. 

   Pambagyo

  • B. 

   Panghangin

  • C. 

   Pangklima

  • D. 

   Pampisikal

 • 14. 
  Uri ng mapa na naglalarawan ng produkto o industriya.
  • A. 

   Pangklima

  • B. 

   Pulitikal

  • C. 

   Pangkabuhayan

  • D. 

   Balangkas

 • 15. 
  Ang bagay na tumutukoy sa direksyon.
  • A. 

   Compass

  • B. 

   Mapa

  • C. 

   Globo

  • D. 

   Grid

 • 16. 
  Alin ang HINDI kasali sa pangkat?
  • A. 

   North

  • B. 

   South

  • C. 

   East

  • D. 

   West

  • E. 

   North East

 • 17. 
  Alin ang HINDI kasama sa pangkat.
  • A. 

   North East

  • B. 

   North West

  • C. 

   South East

  • D. 

   South West

  • E. 

   North South

 • 18. 
  Paano nakatutulong ang mga pananda sa mapa?
  • A. 

   Nakatutulong ito para maisaulo natin ang mapa.

  • B. 

   Nakatutulong ito upang lalong maunawaan ang mga detalye ng isang lugar.

  • C. 

   Hindi ito nakatutulong.

 • 19. 
  Palaging nakatutok sa North ang Compass Rose.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

Back to Top Back to top