ანატომია - სმენა, კარიბჭე-ლოკოკინა

43 | Total Attempts: 450

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ანატომია - სმენა, კარიბჭე-ლოკოკინა

Questions and Answers
 • 1. 
  ბგერითი რხევების გადაცემაში მონაწილეობს ყველა, გარდა ერთისა:
  • A. 

   უზანგის ფირფიტა

  • B. 

   პერილიმფა და ენდოლიმფა

  • C. 

   კორტიის ორგანო

  • D. 

   ძვლოვანი ნახევარრკალოვანი არხები

 • 2. 
  პერილიმფა მოთავსებულია:
  • A. 

   ტიკის ღრუში

  • B. 

   ძვლოვან და აპკისებრ ლაბირინთის კედლებს შორის

  • C. 

   ლოკოკინას სადინარში

  • D. 

   ნახევარრკალოვან სადინრებში

 • 3. 
     სმენის პერიფერიული ანალიზატორი მდებარეობს:
  • A. 

   ლოკოკინის ძირითად ფირფიტაზე

  • B. 

   კარიბჭეში

  • C. 

   ტიკის ღრუში

  • D. 

   ძვლოვან ნახევარრკალოვან არხებში

 • 4. 
   ძვლოვანი ლაბირინთი შედგება ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი ანატომიური წარმონაქმნისაგან, გარდა ერთისა:
  • A. 

   კარიბჭე

  • B. 

   ლოკოკინა

  • C. 

   აპკისებრი ლაბირინთი

  • D. 

   ძვლოვანი ნახევარრკალოვანი არხები

 • 5. 
  სასმენი ძვლების ფუნქციონირებაში მონაწილეობს ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი ელემენტი, გარდა ერთისა:
  • A. 

   დაფის აპკის გამჭიმავი კუნთი

  • B. 

   უზანგის კუნთი

  • C. 

   სასმენი ძვლების დამაკავშირებელი სახსრები

  • D. 

   ძვლოვანი ლაბირინთი

 • 6. 
  ლოკოკინის ანატომიურ ელემენტებს ეკუთვნის ყველა, გარდა ერთისა:
  • A. 

   ლოკოკინის ფუძე

  • B. 

   ლოკოკინის ღერძი

  • C. 

   ძვლოვანი სპირალური ფირფიტა

  • D. 

   უკანა ნახევარრკალოვანი არხი

 • 7. 
     კარიბჭეში შემავალ ლოკოკინის სარკმელს ფარავს:
  • A. 

   Membrana tympani

  • B. 

   Membrana tympani secundaria

  • C. 

   Basis stapedis

  • D. 

   Incus

 • 8. 
  შიგნითა ყურის შემადგენლობაში შედის ყველა ანატომიური წარმონაქმნი, გარდა ერთისა:
  • A. 

   Labyrintus osseus

  • B. 

   Labyrintus membranaceus

  • C. 

   Stapes, incus et malleus

  • D. 

   Cochlea

 • 9. 
  გარეთა და შუა ყურს ერთმანეთისაგან გამოყოფს:
  • A. 

   გარეთა სასმენი მილი

  • B. 

   დაფის აპკი

  • C. 

   მეორადი დაფის აპკი

  • D. 

   დაფის ღრუ

 • 10. 
  ყურის ნიჟარის ნაწილებია ყველა, გარდა ერთისა:
  • A. 

   Helix

  • B. 

   Meatus acusticus externus

  • C. 

   Tragus

  • D. 

   Antitragus

 • 11. 
  გარეთა ყური შედგება ყველა ჩამოთვლილი ნაწილებისაგან, გარდა ერთისა:
  • A. 

   Auricula

  • B. 

   Porus acusticus externus

  • C. 

   Meatus acusticus externus

  • D. 

   Tuba auditiva

 • 12. 
  დაფის ღრუს მედიალურ კედელს ქმნის:
  • A. 

   დაფის სარქველი

  • B. 

   დაფის აპკი

  • C. 

   ლაბირინთის კედელი

  • D. 

   ქვემოთა საუღლე კედელი

 • 13. 
  სასმენი ლულა აკავშირებს ერთმანეთთან:
  • A. 

   დაფის ღრუს და გარეთა ყურს

  • B. 

   დაფის ღრუს და ხახას

  • C. 

   დაფის ღრუს და ცხვირის ღრუს

  • D. 

   დაფის ღრუს და ძვლოვან ლაბირინთს

 • 14. 
  დაფის ღრუს ქვედა კედელს ქმნის:
  • A. 

   დაფის სარქველი

  • B. 

   დაფის აპკი

  • C. 

   ქვემოთა საუღლე კედელი

  • D. 

   შიგნითა ყური

 • 15. 
  დაფის ღრუს ზედა კედელს ქმნის:
  • A. 

   დაფის აპკი

  • B. 

   დაფის სარქველი

  • C. 

   ქვემოთა საუღლე კედელი

  • D. 

   შიგნითა ყური

 • 16. 
  დაფის ღრუს ლატერალურ კედელს ქმნის:
  • A. 

   დაფის აპკი

  • B. 

   ქვემოთა საუღლე კედელი

  • C. 

   შიგნითა ყური

  • D. 

   დაფის სარქველი

 • 17. 
     შუა ყური ანატომიურად წარმოდგენილია ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი წარმონაქმნისაგან, გარდა ერთისა:
  • A. 

   დაფის ღრუ

  • B. 

   სასმენი ძვლები

  • C. 

   სასმენი ლულა

  • D. 

   გარეთა სასმენი მილი

 • 18. 
  რომელი ნერვი არ მონაწილეობს კარიბჭე - ლოკოკინის ორგანოს ინერვაციაში:
  • A. 

   ცთომილი ნერვი

  • B. 

   ყურის დიდი ნერვი

  • C. 

   სამწვერა ნერვი

  • D. 

   კეფის დიდი ნერვი

 • 19. 
  საიდან იწყება ლოკოკინის ნერვი:
  • A. 

   ოვალური კვანძიდან

  • B. 

   სპირალური კვანძიდან

  • C. 

   სფერული კვანძიდან

  • D. 

   ელიფსური კვანძიდან

 • 20. 
  რა მდებარეობს ლოკოკინის არხის კედელზე:
  • A. 

   სფერული ორგანო

  • B. 

   სპირალური ორგანო

  • C. 

   ოვალური ორგანო

  • D. 

   ელიფსური ორგანო

 • 21. 
  რით უკავშირდება ლოკოკინის არხი ტიკის ღრუს?
  • A. 

   ტივ - პარკუჭის სადინრით

  • B. 

   შემაერთებელი სადინრით

  • C. 

   ენდოლიმფის სადინრით

  • D. 

   კარიბჭის წყალსადენით

 • 22. 
  რომელ სითხეშია მოთავსებული აპკისებრი ლაბირინთი:
  • A. 

   ლიმფა

  • B. 

   ენდოლიმფა

  • C. 

   პერილიმფა

  • D. 

   არცერთი პასუხი სწორი არ არის

 • 23. 
     რომელი სითხე ავსებს აპკისებრ ლაბირინთს:
  • A. 

   პერილიმფა

  • B. 

   ლიმფა

  • C. 

   ენდოლიმფა

  • D. 

   არცერთი პასუხი სწორი არ არის

 • 24. 
   რა ეწოდება დაფის ღრუს დვრილისებრ კედელში არსებულ ხვრელს:
  • A. 

   მღვიმის შესავალი

  • B. 

   დაფის ღრუს გასავალი

  • C. 

   სასმენი ლულის დაფისკენა ხვრელი

  • D. 

   დვრილისებრი შესავალი

 • 25. 
     რითაა დაფარული ლოკოკინის სარკმელი:
  • A. 

   უზანგის ფუძით

  • B. 

   უზანგის აპკით

  • C. 

   დაფის მეორადი აპკით

  • D. 

   დაფის პირველადი აპკით

Back to Top Back to top