Antas Ng Hambingan

10
Antas Ng Hambingan

Piliin ang antas ng hambingan ng pang-uring may salungguhit.

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Magsintangkad ang kambal ni Gng. Vidal
  • A. 

   Pahambing

  • B. 

   Pasukdol

 • 2. 
  Hindi siya gaanong mataas sa pagsasalita ng Filipino na gaya ng ate niya.
  • A. 

   Pahambing

  • B. 

   Pasukdol

 • 3. 
  Kahusay-husayan si Ted sa pag-aaral sa lahat ng mga anak ni Mang Jose.
  • A. 

   Pahambing

  • B. 

   Pasukdol

 • 4. 
  Sinlaki ng butil ng mongo ang brilyante sa hikaw ng babae.
  • A. 

   Pahambing

  • B. 

   Pasukdol

 • 5. 
  Pinakamabisa sa limang ininom ko ang gamut ni inireseta ni Dr. Yu.
  • A. 

   Pahimbing

  • B. 

   Pasukdol

 • 6. 
  Si Raul ay mas maparaan sa buhay kayasa sa nakatatanda niyang kapatid.
  • A. 

   Pahambing

  • B. 

   Pasukdol

 • 7. 
  Pinakamaliit sa magkakapatid na babae si Sylvia.
  • A. 

   Pahambing

  • B. 

   Pasukdol

 • 8. 
  Higit na maunlad ang ibang bansa sa Asya kaysa sa Pilipinas.
  • A. 

   Pahambing

  • B. 

   Pasukdol

 • 9. 
  Ang manok ni Ka Kulas sang katapang-tapangan sa mga isinabong sa araw na ito.
  • A. 

   Pahambing

  • B. 

   Pasukdol

 • 10. 
  Ikaw pala ang pinakabunso sa inyong magpipinsan.
  • A. 

   Pahambing

  • B. 

   Pasukdol