Anpassningar I Naturen 2

10 Questions | Total Attempts: 168

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Anpassningar I Naturen 2

RegnskogarÖkenMänniskans påverkanNaturen måste skyddas


Questions and Answers
 • 1. 
  • A. 

   Kameleont

  • B. 

   Näshornsfågel

  • C. 

   Blodigel

  • D. 

   Pilgiftsgroda

 • 2. 
  • A. 

   Kameleont

  • B. 

   Näshornsfågel

  • C. 

   Blodigel

  • D. 

   Pilgiftsgroda

 • 3. 
  • A. 

   Kameleont

  • B. 

   Näshornsfågel

  • C. 

   Blodigel

  • D. 

   Pilgiftsgroda

 • 4. 
  • A. 

   Kameleont

  • B. 

   Näshornsfågel

  • C. 

   Blodigel

  • D. 

   Pilgiftsgroda

 • 5. 
  • A. 

   Havre

  • B. 

   Råg

  • C. 

   Vete

  • D. 

   Korn

 • 6. 
  • A. 

   Havre

  • B. 

   Råg

  • C. 

   Vete

  • D. 

   Korn

 • 7. 
  • A. 

   Havre

  • B. 

   Råg

  • C. 

   Vete

  • D. 

   Korn

 • 8. 
  • A. 

   Havre

  • B. 

   Råg

  • C. 

   Vete

  • D. 

   Korn

Back to Top Back to top