Ang Lungsod ng Baguio

3
Ang Lungsod Ng Baguio

Kilalanin ang magagandang tanawin na tinutukoy sa bawat bilang. Piliin ang titik ng tamang sagot.

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Anong magandang lugar ang kinikilala bilang summer capital ng bansa?
  • A. 

   Baguio

  • B. 

   Bohol

  • C. 

   Manila

 • 2. 
  Sa anong daan papuntang Baguio makikita ang malaking ulo ng leon na iniukit mula sa malaking bato?
  • A. 

   Naguilian Road

  • B. 

   Kennon Road

  • C. 

   Session Road

 • 3. 
  Sa anong paboritong pasyalan sa Baguio karaniwang nagpipiknik, nagbibisikleta, at namamangka ang mga tao?
  • A. 

   Session Road

  • B. 

   Camp John Hay

  • C. 

   Burnham Park