Anatomi Och Fysiologi

41 frgor | Total Attempts: 151

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Anatomi Och Fysiologi

Övningsquiz inför tenta. Tar upp det som kommit på M0025H utom mag- tarmkanalen och njurar.


Questions and Answers
 • 1. 
  Beskriv startpunkten resp slutpunkten för de två kretsloppen. Vilka artärer och vener utgår respektive ankommer till och från hjärtat och i vilket del? Samt vad är skillnaden i tryck och kärlmotstånd mellan kretsloppen?
 • 2. 
  Beskriv en EKG-kurva och ange var de olika händelserna sker.
 • 3. 
  Hur påverkas hjärtfrekvens och kontraktionskraft av det autonoma nervsystemet?
 • 4. 
  Vilka faktorer bestämmer vänster kammares slagvolym?
 • 5. 
  Var i hjärnan sker den överordnade regleringen av cirkulationen?
 • 6. 
  Vilka viktiga faktorer har lymfsystemet?
 • 7. 
  Vilka är de primära lyfatiska organen resp de sekundära?
 • 8. 
  Vilka är hjärtats tre lager och var återfinns perikardvätskan?
 • 9. 
  Vad heter hjärtats olika klaffar och var sitter de?
 • 10. 
  Hur kan smärta indelas utifrån tidshänseende?
 • 11. 
  Vanligen skiljer man på 4 huvudtyper av smärta, vilka?
 • 12. 
  Det finns två typer av smärtreceptorer, vilka och vad skiljer dem åt?
 • 13. 
  Vad menas med primärafferent?
 • 14. 
  Vilka tre typer av smärtfibrer finns det och vad är ledningshastigheten för dem samt vilka är myeliniserade?
 • 15. 
  Det finns en rad smärtframkallande substanser. Ange den kraftfullaste och mest kartlagda.
 • 16. 
  Vid cellskada sker en nedbrytning av cellväggen som innehåller fosfolipider. Vilken syra bildas primärt vid nedbrytningen och vilket enzym svarar för detta?
 • 17. 
  Vilka tre typer brukar man indela neurotransmittorerna i? Nämn tre stycken transmittorer samt några som hämmar smärtimpulsen och andra som är transmittor i primärafferenterna..
 • 18. 
  Vad menas med begreppet Wind up?
 • 19. 
  Ange två systemteorier för smärtblockering samt beskriv den vanligaste kortfattat och vilka tre receptorer som är delaktiga i den andra.
 • 20. 
  VAd orsakar neurogen smärta?
 • 21. 
  Vilka är de olika fettsyrorna och vad skiljer dem åt?
 • 22. 
  Vilken sammansättning av energigivande ämnen rekommenderas enligt de svenska näringsrekommendationerna?
 • 23. 
  Vilken är den dominarande metaboliten efter kolhydratförbränning och hur kan den användas i kroppen?
 • 24. 
  VArför behöver kroppen kolesterol?
 • 25. 
  Vilken biologisk funktion har protein i kroppen?