Anatomi & Fysiologi 2

55 Questions | Total Attempts: 247

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Anatomi & Fysiologi 2

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Vad filteras inte i glomeruluskapillären? 
  • A. 

   Proteiner och blodkroppar

  • B. 

   Proteiner

  • C. 

   Blodkroppar

  • D. 

   Glukos

 • 2. 
  I den juxtaglomerulära apparaten finns 
  • A. 

   Kemoreceptorer som registrerar osmolaliteten i blodet

  • B. 

   Kemoreceptorer som registrerar O2-koncentrationen

  • C. 

   Sträckreceptorer som registerar blodtrycket i den afferenta arteriolen

  • D. 

   Sträckreceptorer som registerar blodtrycket i den efferenta arteriolen

 • 3. 
  Sekretion = 
  • A. 

   Transport från de peritubulära kapillärerna till tubulussystemet

  • B. 

   Transport till de peritubulära kapillärerna från tubulussystemet

  • C. 

   Transport från de peritubulära kapillärerna till glomeruluskapillären

  • D. 

   Transport till de peritubulära kapillärerna från glomeruluskapillären

 • 4. 
  Det kolloidosmotiska trycket i blodet beror på koncentrationen av 
  • A. 

   Na+

  • B. 

   Ca+

  • C. 

   Glukos

  • D. 

   Protein

 • 5. 
  Osmolaliteten i den extracellulära vätskan beror fr a på koncentrationen av 
  • A. 

   K+

  • B. 

   Na+

  • C. 

   Ca2+

  • D. 

   Mg2+

 • 6. 
  Aldosteron:
  • A. 

   Minskar filtrationen av Na+ i glomerulus 

  • B. 

   Ökar filtrationen av Na+ i glomerulus 

  • C. 

   Ökar reabsorptionen av Na+ i distala tubulus och samlingsrören

  • D. 

   Minskar reabsorptionen av Na+ i distala tubulus och samlingsrören 

 • 7. 
  ADH:
  • A. 

   Minskar filtrationen av H2O i glomerulus

  • B. 

   Ökar filtrationen av H2O i glomerulus

  • C. 

   Ökar reabsporptionen av H2O i samlingsrören

  • D. 

   Minskar reabsorptionen av H2O i samlingsrören. 

 • 8. 
  Normalt pH i artärblod:
  • A. 

   7,05-7,15

  • B. 

   7,15-7,25

  • C. 

   7,25-7,35

  • D. 

   7,35-7,45

 • 9. 
  H+ jonens uppkomst i kroppen beror framför allt på 
  • A. 

   Icke flyktiga syror 

  • B. 

   Organiska syror 

  • C. 

   Reaktion mellan CO2 och H20

  • D. 

   Reaktion mellan CO2 och HCO3-

 • 10. 
  I proximala tubulus reabsorberas ca: 
  • A. 

   1,2l / H2O dygn

  • B. 

   12l / H2O dygn

  • C. 

   120l / H2O dygn

  • D. 

   1200l / H2O dygn

 • 11. 
  Vid normalt blodsocker reabsorperas all glukos i
  • A. 

   Glomerulus

  • B. 

   Proximala tubulus

  • C. 

   Henles slynga

  • D. 

   Distala tubulus

 • 12. 
  RAAS aktiveras i samband med 
  • A. 

   Längre perioder av högt blodtryck

  • B. 

   Längre perioder av lågt blodtryck

  • C. 

   Längre perioder av låg Na+-koncentration i plasma

  • D. 

   Längre perioder av hög Na+-koncentration i plasma

 • 13. 
  Den vanligaste bufferten extracellulärt för att reglera pH är
  • A. 

   Hemoglobinbufferten

  • B. 

   Fosfatbufferten

  • C. 

   Proteinbufferten

  • D. 

   Kolsyrabikarbonatbufferten

 • 14. 
  Salivsekretion, ökad aktivitet i parasympatiska nervsystemet leder till: 
  • A. 

   En stor tunnflytande sekretionökning

  • B. 

   En liten tunnflytande sekretionsökning

  • C. 

   En liten volym tjockflytande sekret

  • D. 

   En stor volym tjockflytande sekret 

 • 15. 
  Amylas i saliven börjar spjälka 
  • A. 

   Triglycerider

  • B. 

   Proteiner

  • C. 

   Kolhydrater

  • D. 

   Kolesterol

 • 16. 
  Huvudcellerna i ventrikeln producerar
  • A. 

   HCI

  • B. 

   Intrinsic factor

  • C. 

   Mucin

  • D. 

   Pepsinogen

 • 17. 
  Hormonet gastrin bildas i
  • A. 

   Cardia

  • B. 

   Antrum

  • C. 

   Corpus

  • D. 

   Fundus

 • 18. 
  Enzymet i magsäcken som spjälkar proteiner är
  • A. 

   Pepsinogen

  • B. 

   Amylas

  • C. 

   Pepsin

  • D. 

   Trypsinogen

 • 19. 
  Vilket hormon reglerar fr a gallsekretionen? 
  • A. 

   Sekretin

  • B. 

   Gastrin

  • C. 

   Histamin

  • D. 

   Kolecystokinin CCK

 • 20. 
  Vilket hormon stimulerar pankreas att producera vätekarbonat HCO3-?
  • A. 

   Sekretin

  • B. 

   Gastrin

  • C. 

   Histamin

  • D. 

   Kolecystokinin CCK

 • 21. 
  Trypsin i duodenum spjälkar
  • A. 

   Fett

  • B. 

   Proteiner

  • C. 

   Kolhydrater

  • D. 

   Nukleotider 

 • 22. 
  Fett spjälkas under inverkan av 
  • A. 

   Gallsalter och lipas

  • B. 

   Gallsalter och proteas

  • C. 

   Gallsalter och CCK

  • D. 

   Gallsalter och gastrin

 • 23. 
  Vilken funktion av sertolicellerna i spermatogenesen? 
  • A. 

   Ger spermierna näring och reglerar dess mognad

  • B. 

   Befrämjar endast spermiernas utveckling

  • C. 

   Ger spermierna näring och bildar testosteron

  • D. 

   Befrämjar dess mognar och bildar testosteron 

 • 24. 
  Vilken funktion av leydigcellerna i spermatogenesen? 
  • A. 

   Bildar FSH

  • B. 

   Bildar testosteron

  • C. 

   Bildar LH

  • D. 

   Bildar inhibin

 • 25. 
  Hormonet testosteron har bl a som funkion: 
  • A. 

   Tillväxt av könsorgan och stimulering av TSH-produktionen

  • B. 

   Tillväxt av könsorganen och stimulering av spermieproduktionen

  • C. 

   Tillväxt av könsorganen och stimulering av inhibinproduktionen

  • D. 

   Tillväxt av könsorganen och minskad stimulering av proteinsyntesen 

Back to Top Back to top