Analizë-kuiz

5 Pyetjet | Total Attempts: 44

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Analizë-kuiz

Një kuiz në formë logjike të lëndës së Analizës.


Questions and Answers
 • 1. 
  Çka paraqet tangjenda (tg) ?
  • A. 

   Herësin ndërmjet katetes ku shtrihet këndi dhe hipotenuzës

  • B. 

   Herësin ndërmjet katetes përballë dhe katetes ku shtrihet këndi

  • C. 

   Herësin ndërmjet gjatësisë së katetes përballë dhe hipotenuzës

 • 2. 
  Çka paraqet sinusi (sin) ?
  • A. 

   Herësin ndërmjet katetes ku shtrihet këndi dhe këndit përballë

  • B. 

   Herësin ndërmjet katetes ku shtrihet këndi dhe hipotenuzës

  • C. 

   Herësin ndërmjet gjatësisë së katetes përballë dhe hipotenuzës

 • 3. 
  Afshisa e pikës Q quhet ?
  • A. 

   Sekantë e numrit realë t dhe shënohet me sect

  • B. 

   Kotangjent e numrit t dhe shënojmë ctgt

 • 4. 
  Afshisa e pikës R e quajmë ?
  • A. 

   Sekantë e numrit realë t dhe shënohet me sect

  • B. 

   Kotangjent e numrit t dhe shënojmë ctgt

 • 5. 
  Çka quajmë funksion sekantë ?
  • A. 

   Funksioni i cili shoqërohet numri real t dhe numri real csct

  • B. 

   Funksioni i cili i shoqëron numrit real të numrit real të sect