Ako Dobre Poznáte Ústavu Sr?

10 Otzky | Total Attempts: 11968

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ako Dobre Poznte stavu Sr?

Ústava Slovenskej republiky bola prijatá 1. septembra 1992, čiže dnes oslavuje svoje 23. výročie. Je to najvyšší právny predpis na Slovensku. Nejde pritom o žiadny siahodlhý právnicky náročný dokument. Poznať jej obsah by mal každý správny Slovák. Vyskúšajte sa, ako na to ste vy.


Questions and Answers
 • 1. 
  Z akých častí sa skladá Ústava SR?
  • A. 

   Z desiatich paragrafov

  • B. 

   Z jedenástich hláv

  • C. 

   Z preambuly a deviatich hláv

  • D. 

   Z preambuly a jedenástich paragrafov

 • 2. 
  Akými slovami sa začína preambula Ústavy SR?
  • A. 

   My, hrdí Slováci

  • B. 

   Nad Tatrou sa blýska

  • C. 

   My, národ hrdý slovenský

  • D. 

   My, národ slovenský

 • 3. 
  Doplňte čl.1 Ústavy SR:Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani ...........
  • A. 

   Náboženstvo

  • B. 

   Politickú stranu

  • C. 

   Národ

  • D. 

   Menu

 • 4. 
  Ktorá z možností nie je štátnym symbolom Slovenskej republiky?
  • A. 

   Vlajka

  • B. 

   Hymna

  • C. 

   Pečať

  • D. 

   Prezident

 • 5. 
  Trest smrti sa podľa Ústavy SR ...
  • A. 

   Pripúšťa.

  • B. 

   Pripúšťa v prípade závažné zločinu.

  • C. 

   Nepripúšťa.

  • D. 

   O treste smrti sa v Ústave SR nič nepíše

 • 6. 
  Podľa Ústavy SR má každý právo na život. Ľudský život je hodný ochrany ....
  • A. 

   Už pred narodením.

  • B. 

   Až po narodení.

  • C. 

   Ústava SR nestanovuje kedy je ľudský život hodný ochrany.

  • D. 

   Celý život.

 • 7. 
  Ktoré z týchto práv zaručuje Ústava SR občanom národnostných menších alebo etnických skupín
  • A. 

   Právo na vzdelanie v ich jazyku

  • B. 

   Právo používať ich jazyk v úradnom styku

  • C. 

   Právo zúčastňovať sa na riešení veci týkajúcich sa národnostných menších a etnických skupín

  • D. 

   Všetky z vyššie uvedených práv im Ústava SR zaručuje

 • 8. 
  Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. Zákon im podľa Ústavy zabezpečuje najmä ..... (označte možnosť, ktorá NIE je v Ústave SR)
  • A. 

   Pravidelné zvyšovanie platu

  • B. 

   Primeraný odpočinok po práci

  • C. 

   Ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci

  • D. 

   Právo na odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby im umožnila dôstojnú životnú úroveň

 • 9. 
  Ktoré z nasledovných ustanovení o manželstve sa doplnili do Ústavy SR v roku 2014?
  • A. 

   Manželstvo je jedinečný zväzok medzi dvoma osobami akéhokoľvek pohlavia. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru.

  • B. 

   Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru.

  • C. 

   Manželstvo je jedinečný zväzok medzi ľubovoľným počtom osôb akéhokoľvek pohlavia. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru.

  • D. 

   Manželstvo Ústava SR nerieši

 • 10. 
  Doplňte vetu podľa Ústavy SR: Národná rada Slovenskej republiky má .....
  • A. 

   170 poslancov, ktorí sú volení na 5 rokov

  • B. 

   170 poslancov, ktorí sú volení na 4 roky

  • C. 

   150 poslancov, ktorí sú volení na 5 rokov

  • D. 

   150 poslancov, ktorí sú volení na 4 roky

Back to Top Back to top