Akidah : Allah Swt Maha Pembalas Dan Maha Perkasa

8 Questions | Total Attempts: 217

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Akidah : Allah Swt Maha Pembalas Dan Maha Perkasa

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Allah Awt adalah bersifat Maha Pemberi yang merujuk kepada ____________
  • A. 

   Al-Jabbar

  • B. 

   Al-MUtakabbir

  • C. 

   Al-HAkim

  • D. 

   Al-Muntaqim

 • 2. 
  Sifat Al-Muntaqim bagi Allah SWT akan memberikan balasan terhadap semua _______________ yang dilakukan oleh manusia.
  • A. 

   Kejahatan

  • B. 

   Keinginan

  • C. 

   Kerahsiaan

  • D. 

   Kebaikan

 • 3. 
  Antara yang berikut, yang manakah kesan meyakini Allah SWT adalah Al-Muntaqim ?  
  • A. 

   Sentiasa mengharapkan pertolongan Allah

  • B. 

   Sentiasa takut melakukan maksiat

  • C. 

   Patuh dan taat kepada perintah Allah

  • D. 

   Menjauhi sifat sombong dan angkuh

 • 4. 
  Allah SWT bersifat Al-Jabbar yang membawa maksud yang Maha ____________________
  • A. 

   Berkuasa

  • B. 

   Memaksa

  • C. 

   Agung

  • D. 

   Memelihara

 • 5. 
  Sifat Al-Jabbar Allah SWT ke atas makhluk-Nya akan disertai dengan perasaan _____________
  • A. 

   Marah

  • B. 

   Kasihan belas

  • C. 

   Kasih sayang

  • D. 

   Murka

 • 6. 
  Seorang mukmin yang meneladani sifat Al-Jabbar akan dapat mempengaruhi orang lain untuk berbuat _____________
  • A. 

   Kejahatan

  • B. 

   Kemungkaran 

  • C. 

   Keikhlasan 

  • D. 

   Kebaikan

 • 7. 
  Perkataan Al-Jabbar hanya disebut sekali di dalam Al-Quran bagi menunjukkan sifat Allah tetapi sebanyak sembilan kali disebut sebagai sifat manusia yang ______________ 
 • 8. 
  Sifat Allah Al-Muntaqim adalah semuanya yang berkaitan dengan _____________ pada hari kiamat kelak.
Back to Top Back to top