Agama Islam 4a

35 Questions | Total Attempts: 3669

SettingsSettingsSettings
Agama Islam 4a - Quiz

Soal agama Islam kelas 4 SD semester 1


Questions and Answers
 • 1. 
  Surat Al Fatihah terdiri atas
  • A. 

   Enam ayat

  • B. 

   Tujuh ayat

  • C. 

   Delapan ayat

 • 2. 
  Surat al Ikhlas diturunkan di Kota ....
  • A. 

   Mekah

  • B. 

   Madinah

  • C. 

   Mesir

 • 3. 
  Lam yalid walam ...
  • A. 

   Yulad

  • B. 

   Yakun lahu

  • C. 

   Kufuwan ahad

 • 4. 
  Allah memiliki sifat jaiz, artinya
  • A. 

   Harus

  • B. 

   Boleh

  • C. 

   Sunnah

 • 5. 
  Sifat jaiz allah ada ...
  • A. 

   Satu

  • B. 

   Dua

  • C. 

   Tiga

 • 6. 
  Semua kejadian di alam semesta sesuai dengan kehendak 
  • A. 

   Alam

  • B. 

   Manusia

  • C. 

   Allah

 • 7. 
  Kebalikan dari sifat wajib bagi allah adalah sifat ...
  • A. 

   Wajib

  • B. 

   Jaiz

  • C. 

   Mustahil

 • 8. 
  Nabi adam a.s diciptakan allah dari ..
  • A. 

   Tanah

  • B. 

   Api

  • C. 

   Cahaya

 • 9. 
  Istri nabi adam adalah ...
  • A. 

   Sarah

  • B. 

   Fatimah

  • C. 

   Hawa

 • 10. 
  Masyarakat arab sebelum islam disebut masyaraakat ..
  • A. 

   Badui

  • B. 

   Kakbah

  • C. 

   Jahiliyah

 • 11. 
  Tahun kelahiran nabi muhammad disebut tahun ...
  • A. 

   Gajah

  • B. 

   Kemenangan

  • C. 

   Kegelapan

 • 12. 
  Nabi muhammad dilahirkan pada tanggal ...
  • A. 

   12 rabiul awal

  • B. 

   12 rabiul sani

  • C. 

   12 ramadan

 • 13. 
  Kufuan Ahad  Jika ditulis Arab adalah ...
  • A. 

   Sama dengan allah

  • B. 

   Tidak ada yang sama dengan allah

  • C. 

   Allah itu satu

 • 14. 
  Bunyi surat Al-fatihah ayat 6 adalah ...
  • A. 

   Iyya kanakbudu waiyya kanastain

  • B. 

   Arrohman nirrohim

  • C. 

   Ihdinas shirotol mustakim

 • 15. 
  Al-Fatihah artinya ….
  • A. 

   Pembuka

  • B. 

   Penentu

  • C. 

   Penutup

 • 16. 
  Ayat ke dua surat Al-Ikhlas adalah ….
  • A. 

   Qul huwallahu ahad

  • B. 

   Lam yalid walam yuulad

  • C. 

   Allahu shomad

 • 17. 
  Setelah membaca surat Al-Fatihah membaca ....
  • A. 

   Takbir

  • B. 

   Surat pendek

  • C. 

   Tahlil

 • 18. 
  Surat Al-Ikhlas ada .... ayat.
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

 • 19. 
  Tidak mempercayai Allah termasuk orang yang ....
  • A. 

   Muslim

  • B. 

   Takwa

  • C. 

   Kafir

 • 20. 
  Syari’ah artinya ....
  • A. 

   Rukun

  • B. 

   Kewajiban

  • C. 

   Tatanan dan ketentuan yg harus dijalankan apa perintahNya dan menjauhi apa yg dilarangNya

 • 21. 
  Suarat dalam alquran yang disebut Assab’ul Massani adalah ....
  • A. 

   Al ikhlas

  • B. 

   Al falaq

  • C. 

   Al fatihah

 • 22. 
  Sifat-sifat Allah dibagi menjadi ....
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

 • 23. 
  Segala ciptaan Allah bersifat rusak, sedangkan Allah bersifat ....
  • A. 

   Wujud

  • B. 

   Wahdaniyah

  • C. 

   Baqa

 • 24. 
  Agar doa kita dikabulkan oleh allah maka harus dilakukan dengan hati ...
  • A. 

   Ikhlas

  • B. 

   Kecewa

  • C. 

   Marah

 • 25. 
  Nabi Muhammad ditinggal ayahnya sejak .....
  • A. 

   Umur 6 tahun

  • B. 

   Umur 12 tahun

  • C. 

   Masih dalam kandungan

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.