Adobe Premiere, Test č.2

8 Questions | Total Attempts: 52

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Adobe Premiere, Test č.2

Test z lekcií 7, 8 a 9., výsledky testu - certifikát, pošlite na e-mail: [email protected]


Questions and Answers
 • 1. 
  Ako nahradíte prechod iným prechodom?
  • A. 

   Pretiahnite nový prechod na starý pričom držte klávesovú skratku SHIFT. Po pustení, sa starý prechod nahradí novým.

  • B. 

   Nový prechod pretiahnite na prechod, ktorý chcete zameniť. Pridaný prechod automaticky nahradí ten pôvodný.

  • C. 

   Pretiahnite nový prechod na starý pričom držte klávesovú skratku CTRL. Po pustení, sa starý prechod nahradí novým.

 • 2. 
  Vyberte dva spôsoby ako sa dá na viac klipov aplikovať východzí prechod.
  • A. 

   Na paneli Effect Controls zmeňte hodnotu v poli Duration.

  • B. 

   Vyberte klipy priamo na paneli Timeline a použite príkaz Sequence - Apply Default Transition To Selection

  • C. 

   Použite funkciu Automate To Sequence

  • D. 

   Vyznačte si klipy kurzorom a použite klávesovú skratku CTRL+F

 • 3. 
  Vyberte tri spôsoby ktorými sa dá zmeniť dĺžka trvania prechodu.
  • A. 

   Na časovej ose v paneli Timeline pretiahnite myšou okraj obdĺžnika prechodu.

  • B. 

   Klikneme na prechod pravým tlačítkom myši a z ponuky vyberieme možnosť Cut Effect.

  • C. 

   Klikneme na prechod pravým tlačítkom myši na mieste ktoré chceme odseknúť.

  • D. 

   Na paneli Effect Controls môžeme zmeniť hodnotu v poli Duration.

  • E. 

   Na paneli Effect Controls, pretiahneme myšou okraj obdĺžniku prechodu.

 • 4. 
  Akým spôsobom ľahko dosiahneme efektu postupného zosilovania zvuku na začiatku klipu alebo zoslabovania zvuku na jeho konci?
  • A. 

   Efektu postupného zosilovania zvuku na začiatku klipu alebo zoslabovanie zvuku na jeho konci ľahko dosiahneme pridaním zvukového prechodu Cross Disolve na začiatok alebo na koniec klipu.

  • B. 

   Efektu postupného zosilovania zvuku na začiatku klipu alebo zoslabovanie zvuku na jeho konci ľahko dosiahneme pridaním zvukového prechodu Crossfade na začiatok alebo na koniec klipu.

  • C. 

   Efektu postupného zosilovania zvuku na začiatku klipu alebo zoslabovanie zvuku na jeho konci ľahko dosiahneme pridaním zvukového prechodu CrossSoundMax na začiatok alebo na koniec klipu.

 • 5. 
  Aký je rozdiel medzi štýlom a šablónou pri práci v okne nástroju Titler?Šablóny sa dajú použiť pri znakoch alebo objektoch pridaných v okne nástroju Titler.
  • A. 

   Štýl sa dá použiť pri znakoch alebo objektoch pridaných v okne nástroju Titler. Šablóny sú základom pre vytváranie vlastných plnohodnotných grafických alebo textových pozadí.

  • B. 

   Šablóny sa dajú použiť pri znakoch alebo objektoch pridaných v okne nástroju Titler. Štýl je základom pre vytváranie vlastných plnohodnotných grafických alebo textových pozadí.

 • 6. 
  Aký je rozdiel medzi nástrjomi SLIDE a SLIP?
  • A. 

   Nástroj Slip umožňuje premiestniť klip cez susediace klipy, pri zachovaní pôvodného počiatočného a koncového snímku vybraného klipu. Naopak nástroj Slide vloží vybraný klip pod susediace snímky a tým dojde ku zmene počiatočného a koncového snímku vybraného klipu.

  • B. 

   Nastroj SLIDE umožňuje premiestniť klip cez susediace klipy, pri zachovaní pôvodného počiatočného a koncového snímku vybraného klipu. Naopak nástroj Slip vloží vybraný klip pod susediace snímky a tým dojde ku zmene počiatočného a koncového snímku vybraného klipu.

 • 7. 
  Aký je rozdiel medzi funkciou Replace Clip a Replace Footage?
  • A. 

   Nástroj Replace Clip nahradí jediný cieľový klip na paneli Timeline novým klipom z panelu Project. Nástroj Replace Footage nahradí klip na paneli Project iným zdrojovým klipom. Znamená to, že sa nahradia tiež všetky inštancie tohto klipu vo všetkých sekvenciách projektu. V oboch prípadoch si nový klip podrží efekty klipu nahradeného.

  • B. 

   Nástroj Replace Footage nahradí jediný cieľový klip na paneli Timeline novým klipom z panelu Project. Nástroj Replace Clip nahradí klip na paneli Project iným zdrojovým klipom. Znamená to, že sa nahradia tiež všetky inštancie tohto klipu vo všetkých sekvenciách projektu. V oboch prípadoch si nový klip podrží efekty klipu nahradeného.

 • 8. 
  Uveďťe štyri spôsoby nastavenia synchronizačných bodov pre klipy snímané z viac kamier.
  • A. 

   CrossDisolve

  • B. 

   časový kód

  • C. 

   Všetky efekty

  • D. 

   Značky

  • E. 

   Začiatok klipu

  • F. 

   Koniec klipu

  • G. 

   Panel Source

Back to Top Back to top