Adobe Flash Cs5 - Test č.1

8 Questions | Total Attempts: 30

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Adobe Flash Cs5 - Test č.1

Obsahuje otázky z lekcií 1,2 a 3.


Questions and Answers
 • 1. 
  Vyberte dva správne spôsoby ako vytvoriť Symbol.
  • A. 

   Pomocou príkazu Vložiť (Insert) > Nový symbol (New Symbol)

  • B. 

   Pravým tlačítkom myši sa presmerujeme na kľúčový snímok a z paletky ponuky vybereme možnosť - Convert to symbol

  • C. 

   Vybratím objektu vo vymedzenej ploche a zvolením príkazu Zmeniť /Modify/ > Previesť na symbol /Convert to symbol/

  • D. 

   Vybereme si objekt v knižnici, ktorý chceme previesť na symbol. Pravým tlačidlom myši na ňom zvolíme - Convert to symbol

 • 2. 
  Akými dvoma spôsobmy sa dajú upravovať symboly?
  • A. 

   Poklepaním na symbol v knižnici

  • B. 

   Klikneme na zvolený symbol a stlačíme klávesu F9

  • C. 

   Poklepaním na inštanciu vo vymedzenej ploche

  • D. 

   Pomocou klávesovej skratky CTRL+S

  • E. 

   Poklepaním na kľúčový snímok

 • 3. 
  Vyberte čím sa líši symbol od inštancie
  • A. 

   Symbol je grafika tlačítko alebo filmový klip. Všetky symboly sú kópiami inštancii.

  • B. 

   Symbol je grafika tlačítko alebo filmový klip. Inštancia je samostatný objekt fungujúci svojvoľne.

  • C. 

   Symbol je grafika tlačítko alebo filmový klip. Inštancia je kópia symbolu umiestnená vo vymedzenej ploche.

 • 4. 
  Ako nakreslíte presnú kružnicu pomocou nástroja elipsa?
  • A. 

   Použijeme nástroj Elipsa vo vymedzenej ploche a pri jeho ťahaní pridržíme klávesu CTRL.

  • B. 

   Použijeme nástroj Elipsa vo vymedzenej ploche a pri jeho ťahaní pridržíme klávesu Shift.

  • C. 

   Použijeme nástroj Elipsa vo vymedzenej ploche a pri jeho ťahaní pridržíme klávesu ALT.

 • 5. 
  Čo je to vymedzená plocha?
  • A. 

   Oblasť ktorú vidia diváci pri prehrávaní filmu, prehrávači Flash Player alebo vo webovom prehliadači. Objekty, ktoré uložíme na pracovnú plochu mimo vymedzenú plochu, sa vo filme neobjavia.

  • B. 

   Oblasť ktorú nevidia diváci pri prehrávaní filmu, prehrávači Flash Player alebo vo webovom prehliadači. Objekty, ktoré uložíme na pracovnú plochu do vymedzenej plochy, sa vo filme neobjavia.

 • 6. 
  Vyberte dve metódy ako vrátime kroky v programe Flash naspäť.
  • A. 

   Pomocou príkazu Zpět /Undo/

  • B. 

   Klávesovou skratkou CTRL+Y

  • C. 

   Posuvníkom v panely histórie

  • D. 

   Pomocou panelu knižnica

 • 7. 
  Aký je rozdieľ medzi snímkom a kľúčovým snímkom?
  • A. 

   Klúčový snímok je mierou času na časovej ose.Snímok je na časovej ose reprezentovaný kolečkom a označuje zmenu v obsahu.

  • B. 

   Snímok je mierou označenia objektu časovej ose. Klúčový snímok je na časovej ose reprezentovaný mierou času.

  • C. 

   Snímok je mierou času na časovej ose. Klúčový snímok je na časovej ose reprezentovaný kolečkom a označuje zmenu v obsahu.

 • 8. 
  Ako zmeníme prehliadnosť inštancie v aplikácií Flash?
  • A. 

   Prehliadnosť inštancie je daná jej hodnotou alfa. K zmene prehliadnosti stačí zmeniť hodnotu alfa v inšpektore Vlastnosti zvolením položky Alfa v ponuke Efekt farby /Color effect/ a nastavením požadovaného percentuálneho podielu alfa, všetkých druhov formátu obrázkov.

  • B. 

   Prehliadnosť inštancie je daná jej hodnotou alfa. K zmene prehliadnosti stačí zmeniť hodnotu alfa v inšpektore Vlastnosti zvolením položky Alfa v ponuke Efekt farby /Color effect/ a nastavením požadovaného percentuálneho podielu alfa, iba vo formáte PNG.

  • C. 

   Prehliadnosť inštancie je daná jej hodnotou alfa. K zmene prehliadnosti stačí zmeniť hodnotu alfa v inšpektore Vlastnosti zvolením položky Alfa v ponuke Efekt farby /Color effect/ a nastavením požadovaného percentuálneho podielu alfa, iba vo formáte GIF.

  • D. 

   Prehliadnosť inštancie je daná jej hodnotou alfa. K zmene prehliadnosti stačí zmeniť hodnotu alfa v inšpektore Vlastnosti zvolením položky Alfa v ponuke Efekt farby /Color effect/ a nastavením požadovaného percentuálneho podielu alfa, iba vo formáte JPEG.