Adakah Anda Benar-benar Memahami Sajak Gelanggang?

13 Questions | Total Attempts: 151

SettingsSettingsSettings
Adakah Anda Benar-benar Memahami Sajak Gelanggang? - Quiz

Sila jawab soalan yang diberikan. 


Questions and Answers
 • 1. 
  Nyatakan dua cara untuk mengekalkan perpaduan seperti yang dinyatakan dalam sajak ini.
 • 2. 
  Pada pendapat anda, apakah faktor yang menyebabkan sesebuah negara dijajah?
 • 3. 
  Jelaskan dua persoalan yang terdapat dalam sajak ini.
 • 4. 
    Marilah pahlawan setia kita kukuhkan ukhuwah           elakkan pertelingkahan sesama sendiri. Apakah maksud bagi rangkap di atas?
  • A. 

   Pemimpin negara harus berani menghadapi fitnah orang luar demi mempertahankan maruah negara. Khabar angin tentang keburukan negara kita mampu mempengaruhi minda rakyat.

  • B. 

   Semangat perpaduan juga dimulakan oleh generasi terdahulu untuk diteruskan oleh generasi kini.

  • C. 

    Pemimpin mahupun rakyat haruslah menjalinkan hubungan persaudaraan demi mengelakkan perselisihan faham sesama sendiri.

  • D. 

    Generasi kini merupakan waris bangsa yang harus memikul amanah untuk mencipta kejayaan di pentas dunia. Rakyat Malaysia haruslah taat dan setia kepada negara sehingga akhir ayat.

 • 5. 
  Penyajak menyatakan bahawa kemerdekaan yang dinikmati kini adalah hasil perpaduan antara kaum di negara ini. Apakah persoalan bagi petikan tersebut.
  • A. 

   Persoalan ketaatan kepada negara yang wujud dalam diri setiap rakyat.

  • B. 

   Persoalan perpaduan dalam kalangan rakyat amat penting demi mewujudkan negara yang berdaulat.

  • C. 

   Persoalan perjuangan generasi dahulu dalam mendapatkan kemerdekaan.

  • D. 

   Persoalan tanggungjawab semua rakyat menjaga kedaulatan negara daripada ancaman anasir luar.

 • 6. 
  Berapakah jumlah suku kata  dalam setiap baris bagi Sajak Gelanggang?
  • A. 

   9 - 18 suku kata sebaris

  • B. 

   3 - 16 suku kata sebaris

  • C. 

   4 - 25 suku kata sebaris

  • D. 

    3 - 21 suku kata sebaris

 • 7. 
  Rima akhir bagi rangkap kedua ialah abacdade.
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 8. 
  Hari ini kitalah pewaris gelanggang yang terbina dari keringat dan air mata. Nyatakan gaya bahasa bagi frasa tersebut.
  • A. 

   Metafora

  • B. 

   Sinkope

  • C. 

   Hiperbola

  • D. 

   Anafora

 • 9. 
  kita pelihara, kita mempertahankan merupakan gaya bahasa ___________________
  • A. 

   Epifora

  • B. 

   Responsi

  • C. 

   Anafora

  • D. 

   Repitisi

 • 10. 
  Gaya bahasa responsi merupakan perulangan perkataan pada :
  • A. 

   Akhir baris

  • B. 

   Dalam satu baris

  • C. 

   Awal baris

  • D. 

   Tengah baris

 • 11. 
  Berdasarkan sajak Gelanggnag, penyajak menyatakan bahawa kemerdekaan yang dinikmati kini adalah hasil [Blank] antara kaum di negara ini.
 • 12. 
  Penyajak menyeru semua rakyat supaya memelihara kedaulatan negara dengan penuh tanggungjawab daripada pihak luar yang cuba memusnahkan negara.  Penyataan tersebut merujuk kepada nilai [Blank].
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.