การต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริต (Abac: Anti-bribery And Anti- Corruption)

10 | Total Attempts: 368

SettingsSettingsSettings
Please wait...
การต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริต (Abac: Anti-bribery And Anti- Corruption)

.


Questions and Answers
 • 1. 
  สถานการณ์ใดต่อไปนี้เป็นตัวบ่งชี้ถึงการติดสินบนและการทุจริตอย่างชัดเจนที่สุด 
  • A. 

   จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้ที่ปรึกษาซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม

  • B. 

   จ่ายเงินสดให้บุคคลภายนอกซึ่งปฏิเสธที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้

  • C. 

   เจาะจงใช้ผู้รับจ้างบางรายระหว่างการประมูลบริการขนส่ง

  • D. 

   เจ้าหน้าที่ศุลกากรเก็บตัวอย่างสินค้าที่นำเข้าไว้

 • 2. 
  การกระทำข้อใดต่อไปนี้ขัดต่อนโยบำยต่อต้านการติดสินบนและการทุจริตของ DKSH i. ยอมรับคำเชิญจากผู้รับจ้างเป็นรางวัลสำหรับกำรมอบสัญญำให้ ii. จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร 100 เหรียญสหรัฐสำหรับกำรปล่อยของ   iii. ให้คนกลางที่เป็นบุคคลภายนอกจ่ายเงินผิดกฎหมายแทนบริษัท iv. เสนอของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ให้เจ้าหน้าที่รัฐ 
  • A. 

   I & ii 

  • B. 

   I, ii & iii 

  • C. 

   I, ii & iv 

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 3. 
  หากคุณสงสัยว่ามีใครบางคนในองค์กรของคุณยอมรับสินบน คุณควรทำอย่างไร
  • A. 

   ไม่ทำอะไร ฉันไม่อยากสร้างปัญหา

  • B. 

   เผชิญหน้ากับคนคนนั้นเพื่อหาคำตอบว่าเป็นความจริงหรือไม่

  • C. 

   ฉันจะแจ้งข้อสงสัยให้ผู้จัดการ แผนกกฎหมาย แผนกทรัพยากรบุคคล หรือแผนกกำกับดูแลองค์กรทราบ 

  • D. 

   การจ้างลูกพี่ลูกน้องทำงานที่ ดีเคเอสเอช  

 • 4. 
  หว่องกำลังจัดงานส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าบางราย เธออยากให้มีการแจกของขวัญดี ๆ ราคาแพงเป็นของที่ระลึกด้วย เธอบอกกับผู้จัดงานว่าให้ลงค่าของขวัญในบิลรวม และไม่แสดงเป็นรายละเอียดแยกต่างหาก  คุณคิดว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง i. หว่องควรขอบิลที่ลงรายละเอียด เพื่อความโปร่งใส ii. หว่องควรขออนุมัติล่วงหน้าสำหรับของขวัญ iii. ของขวัญเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นสินบนและไม่ควรให้ iv. การปลอมแปลงเอกสารและบันทึกทางบัญชีอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงแก่บริษัทได้
  • A. 

   ถูกทุกข้อ

  • B. 

   I, ii & iii

  • C. 

   Iii

  • D. 

    i, ii & iv

 • 5. 
  ข้อใดต่อไปนี้อาจเป็นสินบนได้ i. การเชิญลูกค้าไปทานอาหารค่ำ ii. การให้ยืมรถยนต์บริษัท iii. การยอมรับของขวัญ iv. การว่าจ้างญาติของคู่ค้าทางธุรกิจ
  • A. 

   I & iii 

  • B. 

   I, ii & iii 

  • C. 

   ไม่มีข้อใดถูก

  • D. 

   ถูกทุกข้อ 

 • 6. 
  แลร์รี่ ผู้จัดการฝ่ายขายของ DKSH ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อปิดการขายกับกระทรวงการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม แลร์รี่ได้รับแจ้งว่าโอกาสที่จะได้งานนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างมากถ้า DKSH เสนอตำแหน่งงานให้ลูกสาวของรัฐมนตรีกระทรวงการก่อสร้าง แลร์รี่ควรติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคลเพื่อตรวจสอบว่ามีตำแหน่งว่างสำหรับลูกสาวของรัฐมนตรีหรือไม่
  • A. 

   ควร ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเธอมีคุณสมบัติเหมาะสม

  • B. 

   ควร เพราะการทำแบบนี้อาจช่วยให้ได้รับธุรกิจมากขึ้นในอนาคต

  • C. 

   ไม่ควร การว่าจ้างลูกสาวจะเป็นการมอบความช่วยเหลือพิเศษให้รัฐมนตรีเพื่อแลกกับการทำข้อตกลง  ซึ่งเข้าข่ายเป็นการติดสินบน

  • D. 

   ไม่ควร เขาควรปรึกษาหัวหน้าก่อน เพื่อดูว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง

 • 7. 
  เคนเป็นผู้จัดการหน่วยธุรกิจ เขากับทีมงานได้ทำงานอย่างหนักเพื่อให้ได้ทำสัญญาขนาดใหญ่กับโรงพยาบาลงานนี้มีการแข่งขันกันอย่างหนัก และเคนเป็นห่วงว่าบริษัทเขาอาจไม่ได้รับธุรกิจเว้นแต่จะทำอะไรเพิ่มอีกเล็กน้อย เข้าเสนอทริปท่องเที่ยวสุดสัปดาห์แบบ "ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด" ไปยังโรงแรมที่หรู แก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจของลูกค้าเพื่อ "ปิดการเจรจา"  พฤติกรรมของเคนเหมาะสมหรือไม่
  • A. 

   เหมาะสม นี่เป็นค่าใช้จ่ายทำงธุรกิจตามปกติเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

  • B. 

   เหมาะสม ตราบใดที่เป็นคำเชิญสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจเท่านั้น และไม่มีผู้อื่นติดตามมาด้วย เช่น สมาชิกในครอบครัว

  • C. 

   ไม่เหมาะสม ข้อเสนอนี้เป็นการโน้มน้าวอย่างไม่เหมาะสมเพื่อให้ได้รับธุรกิจ

  • D. 

   ไม่เหมาะสม นโยบายบริษัทไม่อนุญาตการพักในโรงแรมหรู

 • 8. 
  เวย์นกำลังทำงานกับสัญญาขาย เขารู้จักที่ปรึกษาที่เขาเชื่อว่าสามารถช่วยให้เขาได้รับคำสั่งซื้อได้ ค่าบริการของที่ปรึกษาไม่ถูก แต่เขามีชื่อเสียงเรื่อง "ทำทุกอย่างได้หมด" ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม เวย์นควรว่าจ้างที่ปรึกษาคนนี้หรือไม่
  • A. 

   ควร เป็นเรื่องที่ยอมรับได้อย่างยิ่งถ้าที่ปรึกษาสามารถช่วยให้เราปิดการขายได้

  • B. 

   ควร แต่เฉพาะเมื่อค่าคอมมิชชั่นที่เราต้องจ่ายสมเหตุสมผลเท่านั้น

  • C. 

   ไม่ควร เพราะเสี่ยงเกินไปที่จะทำงานกับที่ปรึกษา

  • D. 

   ไม่ควร ชื่อเสียงของที่ปรึกษาและการเรียกค่าธรรมเนียมที่สูงคือ "ธงแดง (สัญญาณอันตราย)"

 • 9. 
  ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล
  • A. 

   มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมและการบริจาคสามารถทำได้เสมอ

  • B. 

   ทำให้เกิดปัญหาเพราะเสี่ยงต่อการติดสินบนและควรหลีกเลี่ยง

  • C. 

   ธุรกิจและการกุศลคือสองสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 

  • D. 

   การกุศลอาจถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ดี และเราจำเป็นต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเสมอ

 • 10. 
  ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นความเป็นจริง เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด 
  • A. 

   การติดสินบนอาจหมายรวมถึง สิ่งของใดๆ ที่มีมูลค่า เช่น ของขวัญและความบันเทิง

  • B. 

   อนุญาตให้ติดสินบนผ่านบุคคลภายนอกได้ตราบใดที่การติดสินบนสมเหตุสมผล

  • C. 

   ทุกคนในบริษัทอาจถูกดำเนินคดีได้หากติดสินบน

  • D. 

   บริษัทอำจถูกดำเนินคดีได้หากพนักงานถูกตัดสินว่าติดสินบนผู้อื่น

Back to Top Back to top