A Poboación

10 Preguntas

Settings
Please wait...
A Poboación

Contesta a este cuestionario para repasar o que aprendiches da Poboación


Questions and Answers
 • 1. 
  NO MUNDO A POBOACIÓN LOCALIZASE PREFERENTEMENTE
  • A. 

   Na rexión ecuatorial

  • B. 

   Nas chairas e os vales fluviais

  • C. 

   Por riba dos 1500 metros

 • 2. 
  A DENSIDADE DE POBOACIÓN É
  • A. 

   O exceso de poboación nun territorio en relación cos recursos disponibles

  • B. 

   A relación entre a poboación dun lugar e o espazo que ocupa

  • C. 

   A proporción de persoas mozas e anciás dunha poboación

 • 3. 
  A TAXA BRUTA DE MORTALIDADE EXPRESA
  • A. 

   A relación entre o número de persoas que morren nun ano nun lugar determinado e a súa poboación total

  • B. 

   A relación existente entre o número de defuncións de menores dun ano e o número de nacementos

  • C. 

   O número medio de anos medio de anos que se espera que viva unha persoa que acaba de nacer

 • 4. 
  O CRECEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN É
  • A. 

   A diferenza entre natalidade e mortalidade

  • B. 

   A diferenza entre emigrantes e inmigrantes

  • C. 

   A suma do crecemento natural e o saldo migratorio

 • 5. 
  O RÉXIME MODERNO DE POBOACIÓN É
  • A. 

   Elevadas taxas de natalidade e mortalidade

  • B. 

   Taxas de mortalidade moi elevada e natalidade moi baixa

  • C. 

   Taxas de natalidade e mortalidade moi baixas

 • 6. 
  A POBOACIÓN ACTIVA É
  • A. 

   A poboación que traballa

  • B. 

   A que traballa e busca traballo remunerado

  • C. 

   A poboación que estando en idade de traballar non ten traballo remunerado e non consta como parada

 • 7. 
  CANDO A BASE DA POBOACIÓN É ANCHA
  • A. 

   A poboación é nova

  • B. 

   Hai control de natalidade

  • C. 

   Hai máis mulleres que homes

 • 8. 
  A POBOACIÓN ESPAÑOLA É
  • A. 

   NOVA

  • B. 

   ESTÁ ENVELLECIDA

  • C. 

   ADULTA

 • 9. 
  A NATALIDAADE E MORTANLIDADE DE ESPAÑA SON
  • A. 

   A natalidade está entorno ao 10% e a mortalidade 8,73% o crecemento natural segue a ser positivo

  • B. 

   Son elevadas por iso o crecemento natural é moi alto

  • C. 

   Son baixas e o crecemento é negativo

 • 10. 
  A POBOACIÓN ESPAÑOLA CONCÉNTRASE
  • A. 

   No interior

  • B. 

   Na Costa principalmente mediterránea e en Madrid

  • C. 

   No sur pensinsular e illas