გამოსაშვები გამოცდები – ფიზიკა Quiz

30 | Total Attempts: 15540

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  Quiz

  მოცემულია ფიზიკის ტესტი შედგენილია გამოსაშვები გამოცდებისათვის 2015 წელი


Questions and Answers
 • 1. 
  მოცემულია ოთხი ხელსაწყო. რომელ სურათზეა მოცემული ვოლტმეტრი?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 2. 
  მოცემულია ოთხი ხელსაწყო. რომელ სურათზეა მოცემული სპიდომეტრი?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 3. 
  რომელ სურათზეა გამოსახული რეოსტატი?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 4. 
  მოცემული სურათებიდან რომლით ცვლიან დენის ძალას წრედში?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 5. 
  რომელია სინათლის ბუნებრივი წყარო?
  • A. 

   მზე

  • B. 

   ელექტრონათურა

  • C. 

   ტელევიზორის ეკრანი

  • D. 

   ანთებული სანთელი

 • 6. 
  რომელ სურათზეა გამოსახული ამერმეტრი?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 7. 
  მოცემული სურათებიდან რომლით ზომავენ ტემპერატურას?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 8. 
  რომელ სურათზეა გამოსახული ძაბვის გასაზომი ხელსაწყო?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 9. 
  წყლის დუღილის პროცესში წყლის ტემპერატურა
  • A. 

   იზრდება

  • B. 

   მცირდება

  • C. 

   უცვლელია

  • D. 

   ზოგჯერ იზრდება,ზოგჯერ მცირდება

 • 10. 
  რისი ტოლია წრედის სრული წინაღობა 3 და 6 ომი წინაღობის გამტარების პარალელურად შეერთებისას?
  • A. 

   18 ომი

  • B. 

   9 ომი

  • C. 

   2 ომი

  • D. 

   3 ომი

 • 11. 
  რომელია ფიზიკურად შესაძლებელი?
  • A. 

   მხოლოდ A

  • B. 

   მხოლოდ B

  • C. 

   ორივე

  • D. 

   არც ერთი

 • 12. 
  სხეულის მასისა და აჩქარების ნამრავლი ტოლია სხეულზე მოდებული ძალების ტოლქმედის. ამ კანონს ეწოდება:
  • A. 

   ნიუტონის პირველი კანონი

  • B. 

   ნიუტონის მეორე კანონი

  • C. 

   ნიუტონის მესამე კანონი

  • D. 

   ჰუკის კანონი

 • 13. 
  ძალის ერთეულია
  • A. 

   ნიუტონი

  • B. 

   კგ

  • C. 

  • D. 

   წმ

 • 14. 
  რომელი ზედაპირით უნდა დავდოთ მოცემული ფიგურა რომ წნევა მაქსიმალური იყოს საყრდენზე?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   ნებისმიერ შემთხვევაში ერთნაირი იქნება

 • 15. 
  რომელია სარკის ანარეკლი?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 16. 
  რომელი ზედაპირით უნდა დავდოთ მოცემული ფიგურა რომ წნევა მინიმალური იყოს საყრდენზე?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   ნებისმიერ შემთხვევაში ერთნაირი იქნება

 • 17. 
  მოცემულია წრფივად მოძრავი სხეულის გავლილი მანძილის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. სხეულის მოძრაობის სიჩქარეა
  • A. 

   2 მ/წმ

  • B. 

   3 მ/წმ

  • C. 

   5 მ/წმ

  • D. 

   2.5 მ/წმ

 • 18. 
  სიჩქარის ერთეულია
  • A. 

   მ/წმ

  • B. 

  • C. 

   წმ

  • D. 

   ჰერცი*ნიუტონი

 • 19. 
  რომელია მართებული მსჯელობა?
  • A. 

   ნიუტონის მეორე კანონის დროს F=mgh

  • B. 

   ნიუტონის მეორე კანონის დროს F=ma

  • C. 

   ნიუტონის პირველი კანონის დროს F=mgh

  • D. 

   ნიუტონის პირველი კანონის დროს F=-F

 • 20. 
  რამდენჯერ გაიზრდება სხეულის იმპულსი მისი კინეტიკური ენერგიის ორჯერ გაზრდისას
  • A. 

   √2 ჯერ

  • B. 

   2ჯერ

  • C. 

   4ჯერ

  • D. 

   8ჯერ

 • 21. 
  რამდენი კილომეტრია 3500 მილიმეტრი
  • A. 

   0.0035

  • B. 

   0.035

  • C. 

   0.35

  • D. 

   3.5

 • 22. 
  მწვანე მინის ბოთლში ჩასხმულ წითელ ღვინოს ჩვენ დავინახავთ როგორც
  • A. 

   წითლად

  • B. 

   მწვანედ

  • C. 

   შავად

  • D. 

   ყვითლად

 • 23. 
  თუ განსხვავებული მასის მქონე ორმა პიროვნებამ ერთი და იგივე აღმართი ერთ დროში აირბინა, მაშინ მეტი მასის მქონე ადამიანმა შეასრულა
  • A. 

   მეტი მუშაობა

  • B. 

   ნაკლები მუშაობა

  • C. 

   ტოლი მუშაუბა

  • D. 

   არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 24. 
  შვეულად ასროლილმა 0,5 კგ მასის სხეულმა მიაღწია 3მ სიმაღლეს, მასზე მოქმედი სიმძიმის ძალის მიერ შესრულებული მუშაობაა:
  • A. 

   15ჯ

  • B. 

   1.5ჯ

  • C. 

   -15ჯ

  • D. 

   -1.5ჯ

 • 25. 
  ცნობილია რომ ბურთულა რომლის მუხტიც იყო 20 კულონი , შეახეს მეორე ბურთულას რომლის მუხტი იყო X , შეხების შემდგომ ორივეს მუხტი გახდა 30 კულონი, იპოვეთ X
  • A. 

   50

  • B. 

   40

  • C. 

   10

  • D. 

   60

Back to Top Back to top