ზოგადი უნარები Quiz

40 | Total Attempts: 353

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 Quiz

ტესტები შედგენილია საატესტატო პროგრამის მიხედვით!


Questions and Answers
 • 1. 
  კენჭი:ქვა
  • A. 

   ველოსიპედი:მანქანა

  • B. 

   ბილიკი:გზა

  • C. 

   ოთახი:ბინა

  • D. 

   ფოთოლი:ბუჩქი

 • 2. 
  ცხვარი: ბატკანი
  • A. 

   ჭუკი:წიწილა

  • B. 

   ძაღლი:ნაგაზი

  • C. 

   რემა:კვიცი

  • D. 

   ვეფხვი:ბოკვერი

 • 3. 
  ქაღალდი:წიგნი
  • A. 

   ფქვილი:ნამცხვარი

  • B. 

   ლიმონი:ციტრუსი

  • C. 

   ყველი:კარაქი

  • D. 

   ვაზი:მტევანი

 • 4. 
  თავდადება:თავგანწირვა
  • A. 

   თავდასხმა:თავდაცვა

  • B. 

   თავხედობა:თავმდაბლობა

  • C. 

   თავდაჭერა:თავშეკავება

  • D. 

   თავმოყვარეობა:თავგასულობა

 • 5. 
  გათამამდა:მორცხვი
  • A. 

   გაისარჯა:მშრომელი

  • B. 

   გამოაშკარავდა:ცრუ

  • C. 

   განაწყენდა:გულნატკენი

  • D. 

   გამოცოცხლდა:ზანტი

 • 6. 
  განათება:ნათურა    
  • A. 

   გამოცხობა:გაზქურა

  • B. 

   გახურება:უთო

  • C. 

   გასროლა:სამიზნე

  • D. 

   გადნობა:ყინული

 • 7. 
  კლინიკა:სამკურნალო  
  • A. 

   სამინისტრო:დიპლომატიური

  • B. 

   პოლიგონი:გამოცდილი

  • C. 

   ლაბორატორია:კვლევითი

  • D. 

   ობსერვატორია:ოპტიკური

 • 8. 
  მეზღვაური:მფრინავი
  • A. 

   ქორეოგრაფი:მოცეკვავე

  • B. 

   ცირკის მსახიობი: კლოუნი

  • C. 

   ჟიურის წევრი: შემსრულებელი

  • D. 

   კომპოზიტორი: რეჟისორი

 • 9. 
  ნურავინ იტყვის, რომ სინამდვილე ___________. არამც და არამც! _________ ძლიერი პოეტი, რომ ჩვეულებრივ, ყოველდღიურ ამბავში,უბრალო საგანში ____________
  • A. 

   პოეტისთვის საინტერესო არ არის / იმით როდია / დაიწყებს შთაგონების წყაროს

  • B. 

   პოეტისთვის საინტერესო არ არის / სწორედ იმითაა / საინტერესო მხარეს შეამჩნევს

  • C. 

   ღირებულ მასალას გვაძლევს პოეზიისთვის / იმით როდი / ვერ შეძლებს შთაგონების წყაროს პოვნას

  • D. 

   ღირებულ მასალას გვაძლევს პოეზიისთვის / სწორედ იმითაა / ეძებს საინტერესო მხარეებს

 • 10. 
  ადამიანის ცხოვრების გზაზე ________ ხვდება სირთულეები, მაგრამ იგი ______ მიიწევს
  • A. 

   არასდროს / ყოველთვის წინ

  • B. 

   ხშირად / წინ მაინც ვერ

  • C. 

   არასოდეს / მაინც წინ

  • D. 

   ზოგჯერ / ყოველთვის წინ

 • 11. 
  ქალაქში ______ პრობლემაა, ______ მატულობენ ________ ერთად.
  • A. 

   უამრავი / რომლებიც / ქალაქის ზრდასთან

  • B. 

   ბევრი / ამიტომ ისინი / ქალაქის ზრდასთან

  • C. 

   ძალიან ბევრი / ვინაიდან ისინი / მოსახლეობის შემცირებასთან

  • D. 

   უდიდესი / რომლებიც / ქალაქის ზრდასთან

 • 12. 
  ისტორიის _______ სწორედ ისაა, რომ მისი ___________ ვიგებთ თუ რა _________ ადამიანმა და შესაბამისად, რას ____________ იგი.
  • A. 

   ღირებულება / მეშვეობით / გააკეთა / წარმოადგინა

  • B. 

   დანიშნულება / საშუალებით / შექმნა / გვაძლევს

  • C. 

   ამოცანა / წაკითხვით / გადმოგვცა/ გვასწავლის

  • D. 

   ფუნქცია / დაკვირვებით / შექმნა / გვაძლევს

 • 13. 
  დიასპორა, მიუხედავად იმისა, რომ ცხოვრობს ___________ ქვეყანაში _______ ეროვნულ________ და _________კავშირს სამშობლოსთან
  • A. 

   სხვის / ამკვიდრებს / ცნობიერებას / წარმატებით აგრძელებს

  • B. 

   სხვა / ინარჩუნებს / თავისებურებებს / არ კარგავს

  • C. 

   თავის / აძლიერებს / ფასეულობებს / უფრო ანვითარებს

  • D. 

   მეზობელ / აკავშირებს / ძალებს / უფრო აძლიერებს

 • 14. 
  ლუკა, სანდრო, ბექა, ნიკა და გიგი ბურთით თამაშობდნენ. თავიდან თითოეულ ბავშვს თითო ბურთი ჰქონდა და ყოველმა მათგანმა ბურთი გადაუგდო დანარჩენი ოთხიდან ერთ-ერთს. ცნობილია რომ
  • ლუკამ ბურთი გადაუგდო სანდროს
  • გიგის ხელთ სამი ბურთი აღმოაჩნდა
  ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი შემთხვევა არ შეიძლება მომხდარიყო?
  • A. 

   სანდრომ ბურთი გადაუგდო გიგის

  • B. 

   გიგიმ ბურთი გადაუგდო ბექას

  • C. 

   ბექამ ბურთი გადაუგდო გიგის

  • D. 

   სანდრომ ბურთი გადაუგდო ბექას

 • 15. 
  მოცემულია რომ:
  • ყველა დათვი ღონიერია
  • ყველა დათვი თვინიერია
    თუ ეს დებულებები ჭეშმარიტია, მაშინ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია აუცილებლად მცდარი?
  • A. 

   თუ დათვი ღონიერი არ არის, მაშინ ის თვინიერიც არ არის

  • B. 

   თუ ცხოველი ღონიერი არ არის, მაშინ ის თვინიერიც არ არის

  • C. 

   არც ერთი ღონიერი ცხოველი არ არის თვინიერი

  • D. 

   ყოველი ღონიერი ცხოველი არის თვინიერი

 • 16. 
  მოცემულია დებულება:  ტყუილია რომ ტყუილია რომ სიმართლეა რომ ყველაფერი რაც კარგია ძვირია. მაშინ
  • A. 

   სიმართლეა რომ ყველაფერი რაც კარგია ძვირია

  • B. 

   ტყუილია რომ სიმართლეა ყველაფერი რაც კარგია ძვირია

  • C. 

   სიმართლეა რომ ტყუილია რომ ყველაფერი რაც კარგია ძვირია

 • 17. 
  წიგნის მაღაზიის გამყიდველებმა შეამჩნიეს რომ მათთან მაღაზიაში ძირითადად ბავშვები შემოდიოდნენ. ამის გამო გამყიდველმა დაასკვნეს რომ წიგნებს ძირითადად ბავშვები ყიდულობდნენ. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი ფაქტი აყენებს ეჭვქვეშ ამ ვარაუდს?
  • A. 

   ამ ქალაქში სხვა წიგნის მაღაზია არ არის

  • B. 

   ეს მაღაზია სკოლის გვერდით მდებარეობს

  • C. 

   ამ ქალაქში განსაკუთრებულ ყურადღებას ანიჭებენ ბავშვების განათლებას

  • D. 

   ამ ქალაქში წიგნებს ბავშვებისთვის მშობლები არ ყიდულობენ

 • 18. 
  ,,დედამიწაზე არსებული მტაცებელი ფრინველების 62 პროცენტი სეზონურ გადაფრენას (მიგრაციას) ახორციელებს საბუდარ და საზამთრო ადგილებს შორის. საზოგაადოდ, ამ მოვლენის ძირითადი მამოძრავებელი ძალა საკვების რაოდენობის სეზონური ცვლილებაა.“ მოცემული ტექსტის მიხედვით უპასუხეთ შემდეგ შეკითხვას:  რა თავისებურება ახასიათებს მტაცებელი ფრინველების მიგრაციას?
  • A. 

   მათი მიგრაციის საშემოდგომო და საზაფხულო გზები ერთმანეთს ემთხვევა

  • B. 

   ისინი საბუდარ და საზამთრო ადგილებს შორის მიგრირებენ

  • C. 

   საბუდარი ადგილებიდან თბილი ქვეყნებისკენ ისინი მიფრინავენ ცალ-ცალკე

 • 19. 
  ,,დედამიწაზე არსებული მტაცებელი ფრინველების 62 პროცენტი სეზონურ გადაფრენას (მიგრაციას) ახორციელებს საბუდარ და საზამთრო ადგილებს შორის. საზოგაადოდ, ამ მოვლენის ძირითადი მამოძრავებელი ძალა საკვების რაოდენობის სეზონური ცვლილებაა.“ მოცემული ტექსტის მიხედვით უპასუხეთ შემდეგ შეკითხვას:  რა არის მიგრაციის მამოძრავებელი ძალა?
  • A. 

   ტერიტორიის შემცირება

  • B. 

   ტემპერატურის სეზონური ცვლილება

  • C. 

   საკვების რაოდენობის სეზონური ცვლილება

 • 20. 
  ისინი გადაფრენისას საკმაოდ მოხერხებულად ზოგავენ ენერგიას - იყენებენ მზით გამთვარი მიწის ზედაპირიდან ჰაერის ზეამავალ სითბურ ნაკადებს, ე.წ თერმალებს და ქარის ზეამავალ ნაკადებს. ჰაერის ზეამავალ ნაკადზე ,,დამჯდარი“ ფრინველი ასრულებს ირაოს, იგი ნელ-ნელა ადის მაღლა მანამ, სანამ ამწევი ნაკადი თანდათან არ გაცივდება და შესუსტდება“ მოცემული ტექსტის მიხედვით უპასუხეთ შემდეგ შეკითხვას: რა არის თერმალები?
  • A. 

   ჰაერის ზეამავალი ნაკადები

  • B. 

   ქარის ზეამავალი ნაკადები

  • C. 

   მიწის მზით გამთვარი მონაკვეთები

  • D. 

   წყლის სხვადასხვა თბილი დინება

 • 21. 
  ხუთკუთხა პირამიდას სულ 10 წიბო აქვს. რომელია მეტი: ექვსკუთხა პირამიდის წიბოების რაოდენობა თუ კუბის წიბოების რაოდნეობა?
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 22. 
  რომელია მეტი: -5-5  თუ 30:(-2)
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 23. 
  რამდენით მეტია უდიდესი ოთხნიშნა რიცხვი უდიდეს სამნიშნა რიცხვზე?
  • A. 

   9000ით

  • B. 

   9001ით

  • C. 

   8000ით

  • D. 

   8999ით

 • 24. 
  რამდენითაა ნაკლები უმცირესი კენტი სამნიშნა რიცხვი უდიდეს ოთხნიშნა რიცხვზე?
  • A. 

   99ით

  • B. 

   101ით

  • C. 

   900ით

  • D. 

   9898ით

 • 25. 
  იპოვეთ A წერტილის კოორდინატი:
  • A. 

   800

  • B. 

   810

  • C. 

   820

  • D. 

   830

Back to Top Back to top