გამოსაშვები გამოცდები – ფიზიკა 1

20 | Total Attempts: 839

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  1

WWW.TESTEBI.GA მოცემულია ფიზიკის ტესტი გამოსაშვები გამოცდებისათვის


Questions and Answers
 • 1. 
  მოცემულია ოთხი ხელსაწყო. რომელ სურათზეა მოცემული ვოლტმეტრი?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 2. 
  მოცემულია ოთხი ხელსაწყო. რომელ სურათზეა მოცემული სპიდომეტრი?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 3. 
  რომელ სურათზეა გამოსახული რეოსტატი?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 4. 
  მოცემული სურათებიდან რომლით ცვლიან დენის ძალას წრედში?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 5. 
  რომელია სინათლის ბუნებრივი წყარო?
  • A. 

   მზე

  • B. 

   ელექტრონათურა

  • C. 

   ტელევიზორის ეკრანი

  • D. 

   ანთებული სანთელი

 • 6. 
  რომელ სურათზეა გამოსახული ამერმეტრი?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 7. 
  მოცემული სურათებიდან რომლით ზომავენ ტემპერატურას?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 8. 
  რომელ სურათზეა გამოსახული ძაბვის გასაზომი ხელსაწყო?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 9. 
  წყლის დუღილის პროცესში წყლის ტემპერატურა
  • A. 

   იზრდება

  • B. 

   მცირდება

  • C. 

   უცვლელია

  • D. 

   ზოგჯერ იზრდება,ზოგჯერ მცირდება

 • 10. 
  რისი ტოლია წრედის სრული წინაღობა 3 და 6 ომი წინაღობის გამტარების პარალელურად შეერთებისას?
  • A. 

   18 ომი

  • B. 

   9 ომი

  • C. 

   2 ომი

  • D. 

   3 ომი

 • 11. 
  რომელია ფიზიკურად შესაძლებელი?
  • A. 

   მხოლოდ A

  • B. 

   მხოლოდ B

  • C. 

   ორივე

  • D. 

   არც ერთი

 • 12. 
  სხეულის მასისა და აჩქარების ნამრავლი ტოლია სხეულზე მოდებული ძალების ტოლქმედის. ამ კანონს ეწოდება:
  • A. 

   ნიუტონის პირველი კანონი

  • B. 

   ნიუტონის მეორე კანონი

  • C. 

   ნიუტონის მესამე კანონი

  • D. 

   ჰუკის კანონი

 • 13. 
  ძალის ერთეულია
  • A. 

   ნიუტონი

  • B. 

   კგ

  • C. 

  • D. 

   წმ

 • 14. 
  რომელი ზედაპირით უნდა დავდოთ მოცემული ფიგურა რომ წნევა მაქსიმალური იყოს საყრდენზე?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   ნებისმიერ შემთხვევაში ერთნაირი იქნება

 • 15. 
  რომელია სარკის ანარეკლი?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 16. 
  რომელი ზედაპირით უნდა დავდოთ მოცემული ფიგურა რომ წნევა მინიმალური იყოს საყრდენზე?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   ნებისმიერ შემთხვევაში ერთნაირი იქნება

 • 17. 
  მოცემულია წრფივად მოძრავი სხეულის გავლილი მანძილის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. სხეულის მოძრაობის სიჩქარეა
  • A. 

   2 მ/წმ

  • B. 

   3 მ/წმ

  • C. 

   5 მ/წმ

  • D. 

   2.5 მ/წმ

 • 18. 
  სიჩქარის ერთეულია
  • A. 

   მ/წმ

  • B. 

  • C. 

   წმ

  • D. 

   ჰერცი*ნიუტონი

 • 19. 
  რომელია მართებული მსჯელობა?
  • A. 

   ნიუტონის მეორე კანონის დროს F=mgh

  • B. 

   ნიუტონის მეორე კანონის დროს F=ma

  • C. 

   ნიუტონის პირველი კანონის დროს F=mgh

  • D. 

   ნიუტონის პირველი კანონის დროს F=-F

 • 20. 
  ნაძვის ხის ნათურები შეერთებულია მიმდევრობით. მაშინ ერთის გადაწვის შემთხვევაში
  • A. 

   ზოგი გადაიწვება ზოგი არა

  • B. 

   ყველა გადაიწვება

  • C. 

   წრედი გაწყდება და შეწყვეტს მუშაობას

  • D. 

   პასუხი დამოკიდებულია დენის ძალაზე

Back to Top Back to top