Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι πολίτες

7 | Total Attempts: 105

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι πολίτες

Γλώσσα Γ' Γυμνασίου - Ενότητα 4η


Questions and Answers
 • 1. 
  Οι προτάσεις που εισάγονται με τις αναφορικές αντωνυμίες και τα αναφορικά επιρρήματα λέγονται δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Οι δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις διακρίνονται σε ονοματικές και επιρρηματικές.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Πολλές αναφορικές προτάσεις παίζουν ρόλο παρόμοιο με το ρόλο ενός επιθετικού προσδιορισμού.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Οι λέξεις ωραίος και όμορφος είναι:
  • A. 

   Συνώνυμες

  • B. 

   Αντίθετες

 • 5. 
  Οι λέξεις ζωντανός, νεκρός λέγονται: 
  • A. 

   δυαδικά αντίθετα

  • B. 

   κλιμακωτά αντίθετα

 • 6. 
  «Τα παιδιά μου είναι ό,τι πολυτιμότερο έχω».Η πρόταση ό,τι πολυτιμότερο έχω είναι αντικείμενο στο ρήμα της κύριας πρότασης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Όταν μια ονοματική φράση προσδιορίζεται από μια αναφορική πρόταση, η χρήση της αντωνυμίας ο οποίος, συνήθως βοηθάει περισσότερο από το που, για να καταλάβουμε σε ποιο από τα ονόματα αποδίδεται ο προσδιορισμός.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top