סילבוס: פרק 2 ושאלות לבחינה

41 | Total Attempts: 746

SettingsSettingsSettings
Please wait...
: 2

Type description here.


Questions and Answers
 • 1. 
  •מה מהבאים נכון ביחס לאימות (verification) ולתיקוף (validation):
  • A. 

   אימות ותיקוף הינן מלים נרדפות ואין ביניהן הבדל

  • B. 

   אימות הוא פעולה של בדיקת תוכנה, ותיקוף לא

  • C. 

   תיקוף מאשר שמולאו דרישות ספציפיות, אימות מאשר שמולאו הדרישות לשם שימוש או יישום ספציפיים

  • D. 

   אימות מאשר שמולאו דרישות ספציפיות, תיקוף מאשר שמולאו הדרישות לשם שימוש או יישום ספציפיים

 • 2. 
  •מודל V לפיתוח תוכנה:
  • A. 

   הינו המודל הנכון לפיתוח תוכנה ויש לפתח ולבדוק לפיו

  • B. 

   הינו מודל פיתוח התוכנה הרשמי של ISTQB

  • C. 

   כולל, בסדר זה, בדיקות אינטגרציה, רכיבים, מערכת וקבלה

  • D. 

   כולל, בסדר זה, בדיקות רכיבים, אינטגרציה, מערכת וקבלה

 • 3. 
  •מה מהבאים הוא הנכון ביותר לגבי שיטות פיתוח זריזות (agile):
  • A. 

   הינן המודל הנכון לפיתוח תוכנה ויש לפתח ולבדוק לפיהן

  • B. 

   הינן מודל פיתוח התוכנה הרשמי של ISTQB

  • C. 

   הינן סוג של פיתוח בסבבים

  • D. 

   כוללות, בסדר זה, בדיקות רכיבים, אינטגרציה, מערכת וקבלה

 • 4. 
  •האם ניתן לשלב יחד רמות בדיקה שונות :
  • A. 

   לעולם לא

  • B. 

   חובה לעשות זאת תמיד

  • C. 

   רק לשם אינטגרציה של מערכות קיימות

  • D. 

   כן, בהתאם לאופי הפרויקט או המערכת

 • 5. 
  •איזו מהבאות היא רשימה של רמות בדיקה (test levels)?
  • A. 

   בדיקות רכיבים, פונקציונליות, מערכת, קבלה

  • B. 

   בדיקות רכיבים, אינטגרציה, ביצועים, קבלה

  • C. 

   בדיקות רכיבים, אינטגרציה, מערכת, קבלה

  • D. 

   בדיקות ביצועים, אינטגרציה, עומס, מאמץ

 • 6. 
  •מהו תותב (stub)?
  • A. 

   מתקן לבדיקת תוכנות המנהלות איברים מלאכותיים (תותבים)

  • B. 

   עזר לפיתוח או בדיקת רכיב אשר קורא לתותב או תלוי בו

  • C. 

   שם נרדף לריתמת בדיקות (test harness)

  • D. 

   עזר לפיתוח או בדיקת רכיב אשר התותב קורא לו או תלוי בו

 • 7. 
  •מהי רתמת הבדיקותtest harness) )?
  • A. 

   רכיב אשר יש צורך בדרייברים ובתותבים לשם ביצוע בדיקתו

  • B. 

   סביבת בדיקות המורכבת מדרייברים ומתותבים הדרושים לביצוע של בדיקה

  • C. 

   שם נרדף לתותב (stub), אשר יש רכיב הזקוק לו לשם בדיקתו

  • D. 

   מערכת מורכבת אשר האינטגרציה שלה נבדקת על ידי דרייברים ותותבים

 • 8. 
  •מפתח כתב מודול תוכנה, הכין עבורו ריתמת בדיקות(test harness), ובדק אותו. איזה מההיגדים הבאים נכון ביחס לתיאור זה:
  • A. 

   המפתח ביצע בדיקת מערכת

  • B. 

   למפתח אסור לבצע בדיקות כאלה, זה תפקיד הבודקים

  • C. 

   המפתח ביצע בדיקת רכיבים

  • D. 

   השימוש בריתמת בדיקות אינו מתאים במקרה זה

 • 9. 
  •מהו דרייבר (driver) בהקשר של ריתמת בדיקות (test harness)?
  • A. 

   מנהל התקנים

  • B. 

   עזר לפיתוח או בדיקת רכיב, כאשר הדרייבר קורא לרכיב זה

  • C. 

   שם נרדף לריתמת בדיקות (test harness)

  • D. 

   עזר לפיתוח או בדיקת רכיב אשר קורא לדרייבר או תלוי בו

 • 10. 
  •מהו מיכשור (instrumentation)?
  • A. 

   אוטומציה של בדיקות באמצעות תוכנות ומכשירים המיועדים לכך

  • B. 

   טכניקת קופסה שחורה בה מתייחסים למושא הבדיקות כאל מכשיר

  • C. 

   הכנסת קוד נוסף לתוכנית לשם איסוף מידע על התנהגותה בזמן ריצתה

  • D. 

   טכניקת קופסה לבנה באמצעותה מודדים כמה קוד כוסה במהלך ריצתה

 • 11. 
  •מהן בדיקות חוסן (robustness testing)?
  • A. 

   בדיקת הדרגה בה התוכנה מחוסנת מפני וירוסים או מפני סוסים טרויאניים ואיומי סייבר דומים

  • B. 

   בדיקת הדרגה שעד אליה התוכנה יכולה לתפקד נכון בנוכחות נתוני קלט בלתי-תקפים או תנאי עומס

  • C. 

   בדיקת הדרגה שעד אליה התוכנה יכולה לתפקד נכון תוך הוצאת נתוני פלט בלתי-תקפים

  • D. 

   בדיקת הדרגה בה נתוני קלט בלתי-תקפים תורמים לעומס על המערכת הנבדקת ועל הפלט שלה

 • 12. 
  איזה מההגים נכון:.Iבדיקות רכיבים באות לפני בדיקות אינטגרציה.IIאת בדיקות הרכיבים מבצעים בדרך כלל המפתחים.IIIבבדיקות אינטגרציה נבדק רק קשר בין רכיבים, ולכן אינן יכולות לבוא אחרי בדיקות מערכת.IVבבדיקות אינטגרציה ניתן לבדוק קשר בין רכיבים או מערכות
  • A. 

   I, III

  • B. 

   I, II, IV

  • C. 

   III, IV

  • D. 

   I, II, III, IV

 • 13. 
  •לאחר כתיבת כמה רכיבים הם שולבו יחד, ונבדקו בדגש על התקשורת ביניהם, כולל מאפיינים תפקודיים ולא-תפקודיים ספציפיים. מה הנכון ביותר ביחס לתיאור זה:
  • A. 

   זהו תיאור של בדיקת רכיבים, אבל אסור היה לכלול בה בדיקות לא-תפקודיות

  • B. 

   זהו תיאור של בדיקת אינטגרציה

  • C. 

   בבדיקות אינטגרציה אסור לכלול מאפיינים לא-תפקודיים

  • D. 

   זהו תיאור של בדיקת רכיבים

 • 14. 
  •איזה מהמשפטים הבאים נכון:Iבדיקות אינטגרציה בודקות את המערכת בכללותה, ובדיקות מערכת בודקות את קשריה למערכות אחרותIIגם בדיקות אינטגרציה וגם בדיקות מערכת בודקות את המערכת לאחר האינטגרציה.IIIבדיקות אינטגרציה נערכות תמיד לפני בדיקות מערכת.IVבדיקות אינטגרציה מתמקדות בקשר בין רכיבי האינטגרציה, ובדיקות מערכת: בעבודת המערכת בכללותה 
  • A. 

   I, II

  • B. 

   II, III

  • C. 

   II, IV

  • D. 

   III, IV

 • 15. 
   איזה מההיגדים הבאים נכון לגבי בדיקות מערכת:I נבדקות רק דרישות תפקודיות ומתועדות היטבII נבדקות דרישות  תפקודיות ולא-תפקודיותIII נבדקות דרישות מתועדות או לא מתועדותIV משתמשים בהן רק בטכניקות קופסה שחורהV משתמשים בהן  בטכניקות קופסה שחורה וקופסה לבנה 
  • A. 

   I, IV

  • B. 

   II, III, IV

  • C. 

   II, IV

  • D. 

   II, III, V

 • 16. 
  •מושאי בדיקה אופייניים לבדיקות מערכת הם:
  • A. 

   המערכת, רכיביה, והאינטגרציה שלה

  • B. 

   מידת שילובה עם מערכות אחרות

  • C. 

   קופסה שחורה ואחריה קופסה לבנה

  • D. 

   המערכת, התיעוד, התצורה

 • 17. 
  •איזה מהבאים נכון לגבי בדיקות מערכת:
  • A. 

   לעתים הן מתבצעות במצבים בהם תיעוד הדרישות חלקי או לא קיים

  • B. 

   לעולם אין לבצען אם תיעוד הדרישות מהמערכת חלקי או לא קיים

  • C. 

   אם תיעוד הדרישות חלקי או לא קיים, יש לבצע רק בדיקות קופסה לבנה

  • D. 

   אם תיעוד הדרישות חלקי או לא קיים, יש לבצע רק בדיקות קופסה שחורה

 • 18. 
  •נכתבה תוכנה לשם הפעלת כספומט ואשר כוללת משיכת כסף ובירור יתרה, ונבדקה האינטגרציה שלה. לאחר מכן, בוצעה תכנית בדיקות הכוללת את כל היבטי הפעלת הכספומט; תכנית בדיקות זו מייצגת איזה רמת בדיקות ?
  • A. 

   בדיקות רכיבים

  • B. 

   בדיקות אינטגרציה של רכיבים

  • C. 

   בדיקות מערכת

  • D. 

   בדיקות אינטגרציה של מערכות

 • 19. 
  •איזה מההיגדים הבאים נכון לגבי בדיקות קבלה:.Iנכללים בהן תהליכים עסקיים, תפעוליים ותחזוקתיים.IIמהוות בהכרח את רמת הבדיקות הסופית.IIIמתמקדות, כמובן, בחיפוש כשלים.IVמתמקדות בצרכי המשתמש, הדרישות, והתהליכים הרשמיים.Vמתבצעות אך ורק על ידי הלקוח מקבל המערכת
  • A. 

   II, III

  • B. 

   I, II, III

  • C. 

   I, IV, V

  • D. 

   I, IV

 • 20. 
  •איזה מההיגדים הבאים נכון:
  • A. 

   בדיקות קבלה רגולטוריות הן סוג של בדיקות חוזיות

  • B. 

   בדיקות קבלה חוזיות מתמקדות בהתאוששות מאסון ובתחזוקה

  • C. 

   בדיקות קבלה תפעוליות כוללות בין היתר בדיקות גיבוי ושחזור

  • D. 

   בדיקות קבלה תפעוליות אינן כוללות משימות תחזוקה

 • 21. 
  •הזמנו לקוחות פוטנציאליים להפעיל את התוכנה באתר הפיתוח.–בדיקות אלה מכונות:
  • A. 

   בדיקות תפעוליות

  • B. 

   בדיקות אלפא

  • C. 

   בדיקות בטא

  • D. 

   בדיקות קבלה

 • 22. 
  •ביצענו בדיקות שדה על ידי לקוחות פוטנציאליים שהפעילו את התוכנה באתר שלהם.–בדיקות אלה מכונות:
  • A. 

   בדיקות תפעוליות

  • B. 

   בדיקות אלפא

  • C. 

   בדיקות בטא

  • D. 

   בדיקות קבלה

 • 23. 
  •איזה מההיגדים הבאים נכון ?–(בדגש על ההבדל בין סוגי בדיקה לרמות בדיקה)
  • A. 

   סוגי הבדיקות העיקריים הם בדיקות רכיבים, אינטגרציה, מערכת, קבלה

  • B. 

   בין רמות הבדיקה נכללות בדיקות תפקודיות, לא-תפקודיות, ונסיגה

  • C. 

   בדיקות נסיגה מתבצעות לאחר תיקון בקוד, כדי לוודא שהתיקון פועל

  • D. 

   בין רמות הבדיקה נכללות גם בדיקות רכיבים, אינטגרציה, מערכת

 • 24. 
  •התבצעה בדיקה בה הכניסו בקוד נקודת בדיקה, אשר מוציאה הודעה כאשר הקוד מגיע אליה תוך כדי ריצה. בדיקה זו היא:.Iבדיקה מבוססת מיפרט.IIבדיקת קופסה לבנה.IIIבדיקה מבוססת מיבנה.IVבדיקת קופסה שחורה
  • A. 

   II, III

  • B. 

   III, IV

  • C. 

   I, III

  • D. 

   I, IV

 • 25. 
  •איזה מההיגדים הבאים נכון :.Iבבדיקות מבניות ניתן להיעזר במודל זרימת הבקרה (control flow model).IIבבדיקות תפקודיות ניתן להיעזר במודל זרימת תהליך (process flow model).IIIבבדיקות אינטגרציה ניתן להיעזר במודל זרימת האינטגרציה (integration flow model).IVבבדיקות לא-תפקודיות יש להיעזר במודל החלף מצבים (state transition model).Vבבדיקות תפקודיות ניתן להיעזר במודל החלף מצבים (state transition model)
  • A. 

   I, II, III

  • B. 

   I, II, IV

  • C. 

   I, II, V

  • D. 

   III, IV, V

Back to Top Back to top