Кретање тела у гравитационом пољу Земље

7 Questions | Attempts: 65
Share

SettingsSettingsSettings
   - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Опиши врсте кретања кошаркашке лопте док кошаркаш води лопту при кретању ка противничком кошу.
 • 2. 
  Write text here
 • 3. 
  Убрзање које износи приближно 9,81, саопштава се сваком телу:
  • A. 

   које слободно пада у близини Земљине површине;

  • B. 

   које се креће по површини Земље;

  • C. 

   које мирује у ваздуху.

 • 4. 
  Које силе значајно утичу на кретање авиона који лети на 5000 метара?
  • A. 

   гравитационе силе;

  • B. 

   силе отпора ваздуха;

  • C. 

   електричне силе;

  • D. 

   магнетне силе;

  • E. 

   еластичне силе;

  • F. 

   силе потиска.

 • 5. 
  Убрзање које при деловању гравитационе силе Земље добија тело зове се
 • 6. 
  Гравитационо убрзање има исту вредност 9,81 без обзира на географску ширину. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Гравитационо убрзање има исту вредност 9,81 без обзира на надморску висину.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.