ნორმალური ანატომია : რესპირაციული სისტემა

52 | Total Attempts: 256

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ნორმალური ანატომია : რესპირაციული სისტემა

Questions and Answers
 • 1. 
  რომელი ხრტილია კენტი:  
  • A. 

   Cartilago alaris major

  • B. 

   Cartilago alaris minor

  • C. 

   Cartilago septi nasi

  • D. 

   Cartilago nasalis accesoriae

 • 2. 
  ცხვირის ღრუ ზემოდან მოისაზღვრება:
  • A. 

   ცხავის ძვლის დაცხრილული ფირფიტით

  • B. 

   სასის ძვლის ჰორიზონტალური ფირფიტით

  • C. 

   ზედაყბის სხეულით

  • D. 

   ზედა ყბის სასის მორჩით

 • 3. 
  ცხვირის ღრუ ქვემოდან მოისაზღვრება:    
  • A. 

   სასის ძვლით და ზედაყბის სასის მორჩით

  • B. 

   სასის ძვლით და ქვედაყბით

  • C. 

   ზედაყბით და ქვედაყბით

  • D. 

   ყვრიმალის ძვლით

 • 4. 
  რომელ გასავალს უწოდებენ regio respiratoria:    
  • A. 

   ცხვირის ზედა და შუა გასავალს

  • B. 

   ცხვირის შუა და ქვედა გასავალს

  • C. 

   ცხვირის საერთო გასავალს

  • D. 

   არცერთი პასუხი სწორი არ არის

 • 5. 
  რომელ გასავალს უწოდებენ regio olfactoria:    
  • A. 

   ცხვირის ზედა გასავალს

  • B. 

   ცხვირის ზედა და შუა გასავალს

  • C. 

   ცხვირის ქვედა გასავალს

  • D. 

   ცხვირის საერთო გასავალს

 • 6. 
  რომელ გასავალს უკავშირდება sinus maxillaris:  
  • A. 

   ცხვირის შუა გასავალს

  • B. 

   ცხვირის ზედა გასავალს

  • C. 

   ცხვირის ქვედა გასავალს

  • D. 

   ცხვირის საერთო გასავალს

 • 7. 
  ცხვირის შუა გასავალს უკავშირდება ყველა პარანაზალური წიაღი, გარდა ერთისა:  
  • A. 

   სოლისებრი ძვლის წიაღი

  • B. 

   შუბლის ძვლის წიაღი

  • C. 

   ზედაყბის წიაღი

  • D. 

   ცხავის ძვლის წიაღი

 • 8. 
  ცხავის ძვლის წიაღი უკავშირდება:    
  • A. 

   ცხვირის ზედა და შუა გასავალს

  • B. 

   ცხვირის შუა და ქვედა გასავალს

  • C. 

   ცხვირის ქვედა გასავალს

  • D. 

   ცხვირის ზედა და ქვედა გასავალს

 • 9. 
  რომელ მათგანს უკავშირდება ცხვირის შუა გასავალი:  
  • A. 

   შუბლის და სოლისებრი ძვლის წიაღებს

  • B. 

   შუბლის და ზედაყბის წიაღებს

  • C. 

   ზედა ყბას და სოლისებრი ძვლის წიაღს

  • D. 

   სოლისებრი ძვლის წიაღს

 • 10. 
  ხორხის კენტი ხრტილია:  
  • A. 

   Cartilago thyroidea

  • B. 

   Cartilago arythenoidea

  • C. 

   Cartilago corniculata

  • D. 

   Cartilago cuneiformis

 • 11. 
  ხორხის წყვილი ხრტილია:    
  • A. 

   Cartilago cricoidea

  • B. 

   Cartilago thyroidea

  • C. 

   Epiglottis

  • D. 

   Cartilago arythenoidea

 • 12. 
  რომელი ხრტილის წარმონაქმნია processus vocalis:  
  • A. 

   Cartilago arythenoidea

  • B. 

   Cartilago triticae

  • C. 

   Cartilago thyroidea

  • D. 

   Cartilago cricoidea

 • 13. 
  რომელი ხრტილის წარმონაქმნებია fovea triangularis  და fovea oblongata:  
  • A. 

   Cartilago arythenoidea

  • B. 

   Cartilago triticae

  • C. 

   Cartilago cricoidea

  • D. 

   Cartilago thyroidea

 • 14. 
  რომელი ხრტილის წარმონაქმნებია processus vocalis და processus muscularis:    
  • A. 

   Cartilago triticea

  • B. 

   Cartilago arytenoidea

  • C. 

   Cartilago corniculata

  • D. 

   Cartilago thyroidea

 • 15. 
  ხორხის სახსრებია:  
  • A. 

   ბეჭდ - ფარისებრი სახსარი

  • B. 

   ფარ - ციცხვისებრი სახსარი

  • C. 

   ფარ - ხორხსარქველის სახსარი

  • D. 

   ციცხვ - ხორხსარქველის სახსარი

 • 16. 
  ხორხის იოგებია ყველა, გარდა ერთისა:  
  • A. 

   ბეჭდ - ფარისებრი იოგი

  • B. 

   ფარ - ინის ლატერალური იოგი

  • C. 

   ბეჭდ - ციცხვისებრი იოგი

  • D. 

   ბეჭდისებრი იოგი

 • 17. 
   მბგერავი იოგები მდებარეობს:
  • A. 

   ფარისებრ ხრტილსა და ხორხსარქველს შორის

  • B. 

   ფარისებრ და ბეჭდისებრ ხრტილებს შორის

  • C. 

   ფარისებრ და ციცხვისებრ ხრტილებს შორის

  • D. 

   ბეჭდისებრ და ციცხვისებრ ხრტილებს შორის

 • 18. 
  რომელ ხრტილს ესახსრება cartilago arythenoidea:    
  • A. 

   Cartilago triticae

  • B. 

   Cartilago cricoidea

  • C. 

   Cartilago corniculata

  • D. 

   Cartilago thyroidea

 • 19. 
  ბეჭდისებრი ხრტილი სასულის პირველ ხრტილოვან რგოლს უკავშირდება შემდეგი იოგით:  
  • A. 

   Lig. cricothyroideum

  • B. 

   Lig. cricoarythenoideum posterior

  • C. 

   Lig. cricotracheale

  • D. 

   Lig. thyrohyoideum

 • 20. 
  Rima glottidis მოთავსებულია:  
  • A. 

   კარიბჭის ნაოჭებს შორის

  • B. 

   მბგერავ ნაოჭებს შორის

  • C. 

   კარიბჭისა და მბგერავ ნაოჭებს შორის

  • D. 

   ბეჭდ - ციცხვისებრ ნაოჭებს შორის

 • 21. 
  რომელი ნაოჭებით მოისაზღვრება ხორხის კარიბჭე:    
  • A. 

   Plica vestibularis

  • B. 

   Plica vocale

  • C. 

   Plica cricothyroideum

  • D. 

   Plica thyreoepiglotticum

 • 22. 
  ხორხის ღრუს და ყიის შემვიწროებელი კუნთებია ყველა, გარდა ერთისა:    
  • A. 

   ბეჭდ - ციცხვისებრი ლატერალური კუნთი

  • B. 

   ფარ - ციცხვისებრი კუნთი

  • C. 

   ფარ - ხორხსარქველის კუნთი

  • D. 

   ციცხვისებრი განივი კუნთი

 • 23. 
  მბგერავი იოგების დაჭიმულობაზე მოქმედი კუნთია:    
  • A. 

   ფარ - ხორხსარქველის კუნთი

  • B. 

   ბეჭდ - ციცხვისებრი უკანა კუნთი

  • C. 

   ბეჭდ - ფარისებრი კუნთი

  • D. 

   ციცხვისებრი განივი კუნთი

 • 24. 
  ხორხის კარიბჭე წინიდან მოისაზღვრება:    
  • A. 

   ელასტიკური კონუსით

  • B. 

   ოთხკუთხა აპკით

  • C. 

   ხორხსარქველის უკანა ზედაპირით

  • D. 

   ბეჭდისებრი ხრტილით

 • 25. 
  ხორხის ყიასქვედა ღრუ მოისაზღვრება:  
  • A. 

   ელასტიკური კონუსით

  • B. 

   ოთკუთხა აპკით

  • C. 

   ხორხსარქველით

  • D. 

   ხორბლისებრი ხრტილებით

Back to Top Back to top