ანატომია – საჭმლის მომნელებელი სისტემა

103 | Total Attempts: 333

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ანატომია – საჭმლის მომნელებელი სისტემა

Questions and Answers
 • 1. 
  პირის ღრუ ხახას უკავშირდება:
  • A. 

   პირის კარიბჭით

  • B. 

   ქოანებით

  • C. 

   პირის ნაპრალით

  • D. 

   ხახის პირით

 • 2. 
  რომელი კუნთი არ მონაწილეობს რბილი სასის შექმნაში:
  • A. 

   M.tensor veli palatini

  • B. 

   M.uvulae

  • C. 

   M. stylopharingeus

  • D. 

   M. levator veli palatini

 • 3. 
  ენის დვრილებია ყველა,  გარდა ერთისა:  
  • A. 

   კონუსისებრი

  • B. 

   ძაფისებრი

  • C. 

   შემოზღუდული

  • D. 

   ნუშისებრი

 • 4. 
  რომელი არ არის საკუთრივ ენის კუნთი:  
  • A. 

   M. longitudinalis superior

  • B. 

   M. transversus linguae

  • C. 

   M. vertikalis linguae

  • D. 

   M. hyoglossus

 • 5. 
  რომელი არ არის ენის ჩონჩხთან დამაკავშირებელი კუნთი:  
  • A. 

   M. genioglossus

  • B. 

   M. styloglossus

  • C. 

   M. longitudinalis inferior

  • D. 

   M. hyoglossus

 • 6. 
  რომელი იოგი მონაწილეობს მცირე ბადექონის შექმნაში:  
  • A. 

   Lig. gastropancreaticum

  • B. 

   Lig. hepatogastricum

  • C. 

   Lig. gastrocolium

  • D. 

   Lig. gastrolienalis

 • 7. 
  რომელი იოგი არ მონაწილეობს დიდი ბადექონის შექმნაში:  
  • A. 

   Lig. hepatogastricum

  • B. 

   Lig. gastrocolicum

  • C. 

   Lig. gastrolienalis

  • D. 

   Lig. gastrophrenicum

 • 8. 
  კუჭის კედლის გარსებია ყველა, გარდა ერთისა:  
  • A. 

   ლორწოვანი

  • B. 

   ლორწქვეშა

  • C. 

   კუნთოვანი

  • D. 

   ადვენტიცია

 • 9. 
  რომელი სადინარი იხსნება პირის ღრუს კარიბჭეში:  
  • A. 

   Canalis incisivus

  • B. 

   Canalis mandibularis

  • C. 

   Ductus parotideus

  • D. 

   Canalis palatinus major

 • 10. 
  რომელი არ მიეკუთვნება სანერწყვე ჯირკვლებს:  
  • A. 

   Glandulae parotis

  • B. 

   Glandulae lacrimalis

  • C. 

   Glandulae submandibularis

  • D. 

   Glandulae sublingualis

 • 11. 
  სად იხსნება ყბაყურა ჯირკვლის სადინარი:  
  • A. 

   პირის კარიბჭეში საჭრელი კბილების დონეზე

  • B. 

   ენისქვეშა კორძებში

  • C. 

   ენისქვეშა ნაოჭებში

  • D. 

   პირის კარიბჭეში II დიდი ძირითადი კბილის დონეზე

 • 12. 
  ყბისქვეშა ჯირკვლის სადინარი იხსნება:  
  • A. 

   ენისქვეშა ნაოჭებში

  • B. 

   ენისქვეშა კორძებში

  • C. 

   სასაზე

  • D. 

   პირის კარიბჭეში

 • 13. 
  რამდენი მუდმივი კბილი აქვს ადამიანს:  
  • A. 

   33

  • B. 

   32

  • C. 

   34

  • D. 

   29

 • 14. 
  რამდენია მოსაცვლელი კბილების რაოდენობა  
  • A. 

   24

  • B. 

   21

  • C. 

   20

  • D. 

   26

 • 15. 
  რომელ ჯგუფს განეკუთვნება სიბრძნის კბილი:  
  • A. 

   მცირე ძირითად კბილებს

  • B. 

   საჭრელ კბილებს

  • C. 

   ეშვებს

  • D. 

   დიდ ძირითად კბილებს

 • 16. 
  კბილის ღრუ შეიცავს:  
  • A. 

   Dentinum

  • B. 

   Enamelum

  • C. 

   Periodontum

  • D. 

   Pulpa dentis

 • 17. 
  კბილის ფესვი დაფარულია:  
  • A. 

   დუღაბით

  • B. 

   კბილის სირბილით

  • C. 

   მინანქრით

  • D. 

   ლორწოვანით

 • 18. 
  ხახის ნაწილებია ყველა, გარდა ერთისა:  
  • A. 

   Pars nasalis

  • B. 

   Pars oralis

  • C. 

   Pars laringea

  • D. 

   Pars trachealis

 • 19. 
  ხახაში იხსნება ყველა ხვრელი, გარდა ერთისა:  
  • A. 

   ქოანები

  • B. 

   საყლაპავის ხვრელი

  • C. 

   ხორხის შესავალი

  • D. 

   საჭრელი ხვრელი

 • 20. 
  ხახაში იხსნება ყველა ხვრელი, გარდა ერთისა:  
  • A. 

   სასმენი ლულის ხახისკენა ხვრელები

  • B. 

   საყლაპავის ხვრელი

  • C. 

   ქოანები

  • D. 

   სასის დიდი ხვრელები

 • 21. 
  რომელი არ მიეკუთვნება ლიმფურ - ეპითელურ რგოლს:  
  • A. 

   Tonsilla tubaria

  • B. 

   Tonsilla pharingealis

  • C. 

   Tonsilla palatina

  • D. 

   Folliculi lymphatici aggregati

 • 22. 
  რომელი მალის დონეზე გაივლის საყლაპავი მილი დიაფრაგმის ხვრელში:  
  • A. 

   გულმკერდის III მალის დონეზე

  • B. 

   წელის II მალის დონეზე

  • C. 

   გულმკერდის X - XI მალის დონეზე

  • D. 

   კისრის VII მალის დონეზე

 • 23. 
  საყლაპავი მილის სიგრძეა:  
  • A. 

   25 სმ.

  • B. 

   32 სმ.

  • C. 

   15 სმ.

  • D. 

   7,5 სმ.

 • 24. 
  ჩამოთვლილიდან რომელი არ მიეკუთვნება კუჭის ნაწილებს:  
  • A. 

   Pars cardiaca

  • B. 

   Fundus ventriculi

  • C. 

   Corpus ventriculi

  • D. 

   Pars horizontalis

 • 25. 
  რომელი არ არის კუჭის ნაწილი:  
  • A. 

   Pars cardiaca

  • B. 

   Corpus ventriculi

  • C. 

   Pars ascendens

  • D. 

   Pars pylorica

Back to Top Back to top