ანატომია - ვეგეტატიკა და გამტარი გზები

24 | Total Attempts: 492

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ანატომია - ვეგეტატიკა და გამტარი გზები

Questions and Answers
 • 1. 
     კანის შეხებით საგნების ამოცნობის (სტერეოგნოზიის) გზებში ნეირონების განლაგების ყველა სქემა სწორია, გარდა ერთისა:
  • A. 

   I ნეირონი უკანა ფესვის შემადგენლობაში შედის და მთავრდება ნაზ და სოლისებრ ბირთვებში

  • B. 

   II ნეირონის აქსონები მთავრდება მხედველობის ბორცვებში

  • C. 

   III ნეირინი მთავრდება თხემის ზედა წილაკის ხვეულის ქერქში

  • D. 

   III ნეირონი მთავრდება პოსცენტრალურ ხვეულში

 • 2. 
  ტკივილისა და თერმული გაღიზიანების შეგრძნების გამტარებელ გზებში ნეირონების განლაგების ყველა სქემა სწორია გარდა ერთისა:
  • A. 

   I ნეირონი მოთავსებულია სპინალურ კვანძში, აღწევს ზურგის ტვინის უკანა რქას და იქ მთავრდება

  • B. 

   II ნეირონი მთავრდება მხედველობის ბორცვებში

  • C. 

   II ნეირონი მთვარდება მოგრძო ტვინის ნაზი კონის ბირთვებში

  • D. 

   III ნეირონი მთავრდება უკანა ცენტრალური ხვეულის ქერქში

 • 3. 
  წითელ - ბირთვ ზურგის ტვინის (რუბროსპინალური) გზა არ გაივლის:
  • A. 

   ნათხემს

  • B. 

   ხიდს

  • C. 

   შიგნითა კაფსულას

  • D. 

   მოგრძო ტვინის ბადებრივ ფორმაციას

 • 4. 
  ეფერენტული (დაღმავალი) გამტარებელი გზებია ყველა, გარდა ერთისა:
  • A. 

   ქერქ - ბირთვული გზა

  • B. 

   ქერქ - ზურგის ტვინის წინა (პირამიდული) გზა

  • C. 

   ქერქ - ზურგის ტვინის უკანა გზა

  • D. 

   ზურგისტვინ - ნათხემის გზები

 • 5. 
  პროპრიორეცეპტული გამტარებელი გზებია ყველა, გარდა ერთისა:
  • A. 

   ქერქული მიმართულების პროპრიორეცეპტული გზა

  • B. 

   კანის შეხებით საგნების ამოცნობის გზა

  • C. 

   ზურგისტვინ - ნათხემის უკანა გზა

  • D. 

   ზურგისტვინ - ნათხემის წინა გზა

 • 6. 
  ექსტერორეცეპტული გამტარებელი გზებია ყველა, გარდა ერთისა:           
  • A. 

   ტკივილის და თერმული გაღიზიანების შეგრძნების გამტარებელი გზა

  • B. 

   კანის შეხებით, საგნების ამოცნობის გზა

  • C. 

   პროპრიორეცეპტული გამტარებელი გზა

  • D. 

   შეხების და ზედაწოლის შეგრძნების გამტარებელი გზა

 • 7. 
  რომელი დებულება არ შეესაბამება პარასიმპათიკური ნერვების მოქმედების ხასიათს:
  • A. 

   ავიწროებს თვალის გუგას

  • B. 

   ანელებს და ასუსტებს გულის მუშაობას

  • C. 

   აფართოებს გულის გვირგვინოვან არტერიებს

  • D. 

   ადუნებს სფინქტერების ტონუსს

 • 8. 
  რომელი დებულება არ შეესაბამება სიმპათიკური ნერვების მოქმედების ხასიათს:
  • A. 

   ადუნებს შინაგანი ორგანოების გლუვ კუნთებს

  • B. 

   აძლიერებს საოფლე ჯირკვლების სეკრეციას

  • C. 

   ანელებს და ასუსტებს გულის მუშაობას

  • D. 

   აფართოებს გულის გვირგვინოვან არტერიებს

 • 9. 
  რომელი დებულება არ შეესაბამება სიმპათიკური ნერვების მოქმედების ხასიათს:
  • A. 

   აფართოებს გუგას

  • B. 

   აჩქარებს და აძლიერებს გულის მუშაობას

  • C. 

   აფართოებს სისხლძარღვებს ( გულის გვირგვინოვანი არტერიების გარდა)

  • D. 

   აძლიერებს სფინქტერების ტონუსს

 • 10. 
  შეარჩიეთ ერთი არასწორი პასუხი: ზედა ჰიპოგასტრული წნულის ბოჭკოები მონაწილეობენ:
  • A. 

   თირკმელების და სასქესო ჯირკვლების ინერვაციაში

  • B. 

   სიგმოიდური და სწორი ნაწლავის ინერვაციაში

  • C. 

   ღვიძლის და ელენთის ინერვაციაში

  • D. 

   შარდსაწვეთების და შარდის ბუშტის ინერვაციაში

 • 11. 
  Plexus celiacus - ის ბოჭკოები ქმნიან ლოკალურ წნულებს ყველა ორგანოებზე, გარდა ერთისა:
  • A. 

   ღვიძლი, ელენთა, პანკრეასი

  • B. 

   კუჭი, თორმეტგოჯა ნაწლავი

  • C. 

   თირკმელზედა ჯირკვალი, დიაფრაგმა

  • D. 

   სათესლე, საკვერცხე

 • 12. 
  მენჯის ვეგეტატიური ნერვული წნულებია ყველა, გარდა ერთისა:
  • A. 

   ქვედა ჰიპოგასტრული წნული

  • B. 

   სწორი ნაწლავის შუა და ქვედა წნული

  • C. 

   შარდის ბუშტის, წინამდებარეს და საშვილოსნო - საშოს წნული

  • D. 

   ზედა ჰიპოგასტრული წნული

 • 13. 
  მუცლის ვეგეტატიური ნერვული წნულებია ყველა, გარდა ერთისა:
  • A. 

   ფაშვის წნული

  • B. 

   ჯორჯლის ზედა და ქვედა წნული

  • C. 

   მუცლის აორტის წნული

  • D. 

   ქვედა ჰიპოგასტრული წნული

  • E. 

   ზედა ჰიპოგასტრული წნული

 • 14. 
  გულმკერდის ვეგეტატიური ნერვული წნულებია ყველა, გარდა ერთისა:
  • A. 

   გულის ღრმა და ზედაპირული წნული

  • B. 

   ფილტვის წნული

  • C. 

   აორტის წნული

  • D. 

   საყლაპავის წნული

  • E. 

   ფაშვის წნული

 • 15. 
  პარასიმპათიკური ნერვული სისტემის სეგმენტური ცენტრია ყველა, გარდა ერთისა:
  • A. 

   Nucleus salivatorius superior

  • B. 

   Nucleus dorsalis n. vagi

  • C. 

   Nucleus olivaris

  • D. 

   Nucleus caudalis (პერლეს ბირთვი)

 • 16. 
     პარასიმპათიკური ნერვული სისტემის სეგმენტური ცენტრია ყველა, გარდა ერთისა:
  • A. 

   Nucleus salivatorius superior

  • B. 

   Nucleus lentifornis

  • C. 

   Nucleus salivatorius inferior

  • D. 

   Nucleus dorsalis n. vagi

 • 17. 
  რომელი ნერვი არ ეკუთვნის სიმპათიკური წველის გულმკერდის ნაწილს:
  • A. 

   N. splanchnicus major

  • B. 

   ფილტვის ტოტები - r. r. pulmonales

  • C. 

   N. vertebrales

  • D. 

   N. splanchnicus minor

 • 18. 
  რომელი ნერვი არ ეკუთვნის სიმპათიკური წველის კისრის ნაწილს:
  • A. 

   N. n. cardiaci thoracici

  • B. 

   N. cardiacus cervicales superior

  • C. 

   N. vertebralis

  • D. 

   N. caroticus internus

 • 19. 
     სიმპათიკური წველის კისრის ნაწილი შეიქმნება ყველა კვანძით, გარდა ერთისა:
  • A. 

   კისრის ზედა სიმპათიკური კვანძით

  • B. 

   კისრის შუა სიმპათიკური კვანძით

  • C. 

   კისრის წინა სიმპათიკური კვანძით

  • D. 

   კისრის ქვემო სიმპათიკური კვანძით

 • 20. 
  სეგმენტური ვეგეტატიური ცენტრები არ არის:
  • A. 

   ზურგის ტვინის გულმკერდის ნაწილში

  • B. 

   ზურგის ტვინის გავის ნაწილში

  • C. 

   თავის ტვინის ღეროს ნაწილში

  • D. 

   დიენცეფალონში

 • 21. 
  ზესეგმენტური (უმაღლესი) ვეგეტატიური ცენტრები არ არის:
  • A. 

   თავის ტვინის ჰემისფეროების ქერქში

  • B. 

   დიენცეფალონში

  • C. 

   ზურგის ტვინში

  • D. 

   ლიმბურ სისტემაში

 • 22. 
  ვეგეტატიური ნერვული კვანძი ც.ნ.ს და საინერვაციო ორგანოს შორის გზაზე განლაგებულია ყველგან, გარდა ერთისა:
  • A. 

   IV რიგის ანუ აქსილარული

  • B. 

   II რიგის ანუ პრევერტებრული

  • C. 

   III რიგის ანუ ექსტრა - ინტრა ორგანული

  • D. 

   I რიგის ანუ პარავერტებრული

 • 23. 
  ვეგეტატიური ნერვული სისტემის პარასიმპათიკური ნაწილის გავრცელების სფერო ყველა წარმონაქმნშია გარდა ერთისა:
  • A. 

   თირკმელზედა ჯირკვლის ტვინოვანი ნაწილი

  • B. 

   მოგრძო ტვინი

  • C. 

   ზურგის ტვინის გავის სეგმენტები

  • D. 

   შუა ტვინი

 • 24. 
  ვეგეტატიური ნერვული სისტემის პარასიმპათიკური ნაწილის გავრცელების სფერო ყველა წარმონაქმნშია გარდა ერთისა:
  • A. 

   საოფლე ჯირკვლები

  • B. 

   ორგანოსშიდა კვანძები

  • C. 

   პრევერტებრული კვანძები

  • D. 

   ზურგის ტვინის გავის სეგმენტები

Back to Top Back to top