ანატომია - მხედველობის ორგანო

48 | Total Attempts: 509

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ანატომია - მხედველობის ორგანო

Questions and Answers
 • 1. 
  გუგის ადაპტაციურ რეფლექსის განხორციელებაში მონაწილეობს:
  • A. 

   Musculus rectus superior

  • B. 

   Musculus oblicuus inferior

  • C. 

   Musculus rectus medius

  • D. 

   Musculus dilatator pupillae

 • 2. 
     თვალის კაკლის ოპტიკურ აპარატს არ მიეკუთვნება:
  • A. 

   ბროლი

  • B. 

   მინისებრი სხეული

  • C. 

   ნამი

  • D. 

   ფერადი გარსი

 • 3. 
  რა არ გააჩნია ბროლს:
  • A. 

   ბროლის წინა და უკანა პოლუსი

  • B. 

   ბროლის ღერძი

  • C. 

   ბროლის ეკვატორი

  • D. 

   ბროლის მინისებრი აპკი

 • 4. 
  თვალის კაკლის მამოძრავებელი კუნთებია ყველა, გარდა ერთისა:
  • A. 

   ზემო სწორი კუნთი

  • B. 

   ქვემო სწორი კუნთი

  • C. 

   მედიალური სწორი კუნთი

  • D. 

   წამწამოვანი კუნთი

 • 5. 
  მხედველობის ყველაზე აქტიური უბანია:
  • A. 

   ყვითელი ხალი

  • B. 

   ბადურას დაკბილული ზონა

  • C. 

   ფერადი გარსი

  • D. 

   ბრმა ხალი

 • 6. 
      თვალის კაკლის დამცველ აპარატს მიეკუთვნება ყველა წარმონაქმნი, გარდა ერთისა:
  • A. 

   საცრემლე ჯირკვალი

  • B. 

   ზედა და ქვედა ქუთუთოები

  • C. 

   კონიუნქტივა

  • D. 

   თვალის კაკლის კუნთები

 • 7. 
  თვალის კაკლის შიგთავსში შედის ყველა ჩამოთვლილი ელემენტები, გარდა ერთისა:
  • A. 

   ბროლი

  • B. 

   მინისებრი სხეული

  • C. 

   ნამი

  • D. 

   კონიუნქტივა

 • 8. 
     თვალის კაკლის გარსებიდან რომელი შეიცავს სპეციალურ ნერვულ უჯრედებს:
  • A. 

   ბადურა

  • B. 

   სისხლძარღვოვანი გარსი

  • C. 

   სკლერა

  • D. 

   რქოვანა

 • 9. 
     თვალის კაკლის რომელი გარსის შუაში მდებარეობს გუგა:
  • A. 

   ფერადი გარსი

  • B. 

   რქოვანა

  • C. 

   სკლერა

  • D. 

   ბადურა

 • 10. 
  თვალის კაკლის გარსებიდან რომელი შეიცავს სპეციალურ ნერვულ უჯრედებს:
  • A. 

   საკუთრივ სისხლძარღვოვანი გარსი

  • B. 

   წამწამოვანი სხეული

  • C. 

   ფერადი გარსი

  • D. 

   ბადურა

 • 11. 
  თვალის კაკლის ქვემოთ ჩამოთვლილი ელემენტებიდან ყველა შეიცავს სისხლძარღვებს, გარდა ერთისა:
  • A. 

   რქოვანა

  • B. 

   სკლერა

  • C. 

   ფერადი გარსი

  • D. 

   საკუთრივ სისხლძარღვოვანი გარსი

 • 12. 
     თვალის კაკლის კედლის შექმნაში მონაწილეობს ყველა გარსი, გარდა ერთისა:
  • A. 

   ფიბროზული გარსი

  • B. 

   სისხლძარღვოვანი გარსი

  • C. 

   ბადურა

  • D. 

   ლორწოვანი გარსი

 • 13. 
  რა მდებარეობს ზემო და ქვემო ქუთუთოების კიდეებს შორის მედიალურ კუთხესთან?
  • A. 

   საცრემლე კორძი

  • B. 

   ქუთუთოების მედიალური შესართავი

  • C. 

   ქუთუთოთაშორისი ნაპრალის მედიალური კუთხე

  • D. 

   საცრემლე დვრილი

 • 14. 
  რა იწყება ცრემლის დვრილიდან?
  • A. 

   ცრემლის ტბა

  • B. 

   საცრემლე მილაკი

  • C. 

   საცრემლე პარკი

  • D. 

   ცხვირ - ცრემლის სადინარი

 • 15. 
  საცრემლე ჯირკვალი მდებარეობს თვალბუდის:
  • A. 

   ქვედა - ლატერალურ კუთხეში

  • B. 

   ქვედა - მედიალურ კუთხეში

  • C. 

   ზედა - ლატერალურ კუთხეში

  • D. 

   ზედა - მედიალურ კუთხეში

 • 16. 
     ქუთუთოს არ გააჩნია:
  • A. 

   კუნთები

  • B. 

   კონიუნქტივა

  • C. 

   საცრემლე ტბა

  • D. 

   ხრტილი

 • 17. 
  რა სტრუქტურებია მოთავსებული თვალის კაკლის უკანა საკანში?
  • A. 

   ბადურას ნაოჭები

  • B. 

   წამწამოვანი ნერვები

  • C. 

   წამწამოვანი მორჩები

  • D. 

   წამწამოვანი არტერიები

 • 18. 
     რა ადგილასაა შეზრდილი ერთმანეთთან საკუთრივ სისხლძარღვოვანი გარსი და სკლერა?
  • A. 

   ყვითელი ხალის და მხედველობის ნერვის დვრილის დონეზე

  • B. 

   დაკბილული ნაპირის გაყოლებით

  • C. 

   მთელ ზედაპირზე

  • D. 

   წამწამოვანი რგოლის დონეზე

 • 19. 
     თვალის ოპტიკური აპარატის შემადგენელი ნაწილია:
  • A. 

   ბადურა

  • B. 

   რქოვანა

  • C. 

   ნამი

  • D. 

   გუგა

 • 20. 
  სად მდებარეობს თვალის კაკლის ეკვატორი რქოვანას მიმართ:
  • A. 

   რქოვანას კიდიდან 10 - 12 მმ. უკან

  • B. 

   რქოვანას კიდიდან 13 - 14 მმ. უკან

  • C. 

   რქოვანას კიდიდან 15 - 16 მმ. უკან

  • D. 

   რქოვანას კიდიდან 17 - 18 მმ. უკან

 • 21. 
    რამდენი მერიდიანი გააჩნია თვალის კაკალს:
  • A. 

   ერთი

  • B. 

   ორი

  • C. 

   ოთხი

  • D. 

   უსასრულოდ ბევრი

 • 22. 
    თვალის კაკალს გააჩნია:
  • A. 

   ზედა პოლუსი

  • B. 

   მარჯვენა პოლუისი

  • C. 

   მარცხენა პოლუსი

  • D. 

   უკანა პოლუსი

 • 23. 
  ქვემოთ ჩამოთვლილი სტრუქტურებიდან რომელი არ მიეკუთვნება მხედველობის ორგანოს:
  • A. 

   ფერადი გარსი

  • B. 

   ყვითელი ხალი

  • C. 

   თვალბუდე

  • D. 

   ქოჩრიანები ვენები

 • 24. 
     რა წარმოადგენს საზღვარს საკუთრივ სისხლძარღვოვან გარსსა და წამწამოვან სხეულს შორის:
  • A. 

   დაკბილული ნაპირი

  • B. 

   წამწამოვანი რგოლი

  • C. 

   რქოვანას კიდე

  • D. 

   წამწამოვანი გვირგვინი

 • 25. 
   რაში გადადის საკუთრივ სისხლძარღვოვანი გარსი წინა ნაწილში?
  • A. 

   რქოვანაში

  • B. 

   წამწამოვან სხეულში

  • C. 

   სკლერაში

  • D. 

   ფერად გარსში

Back to Top Back to top