ბიოქიმია – მეტაბოლიზმი

74 | Total Attempts: 723

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ბიოქიმია – მეტაბოლიზმი

Questions and Answers
 • 1. 
  რომელი ქვემოთ ჩამოთვლილია სწორი მეტაბოლიზმთან დაკავშირებით? 
  • A. 

   კატაბოლური რეაქციები საჭიროებენ ენერგიას;

  • B. 

   სინთეზური გზები ანაბოლურ პროცესებს მიეკუთვნება;

  • C. 

   კატაბოლურ და ანაბოლურ პროცესებს ერთმანეთთან აკავშირებს 02 ;

  • D. 

   კატაბოლური რეაქციები საჭიროებენ ატფ-ის დაშლას, ხოლო ანაბოლური რეაქციები ატფ-ს წარმოქმნიან

 • 2. 
  რომელი ნაერთის სახით ინახება ენერგია ცხიმოვან ქსოვილში ?   
  • A. 

   გლიკოგენის

  • B. 

   ტრიაცილგლიცეროლების

  • C. 

   ცილების

  • D. 

   AთP-ის

 • 3. 
  ესენციურ  (შეუცვლელ) ნივთიერებებს არ მიეკუთვნება:   
  • A. 

   ცხიმოვანი მჟავები

  • B. 

   ვიტამინები

  • C. 

   გლუკოზა

  • D. 

   მინერალები

 • 4. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი არ მიეკუთვნება ენერგიის წყაროებს?   
  • A. 

   ვიტამინები

  • B. 

   ნახშირწყლები

  • C. 

   ცილები

  • D. 

   ცხიმები

 • 5. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი არ მიეკუთვნება ენერგიის წყაროებს?   
  • A. 

   მინერალები

  • B. 

   ნახშირწყლები

  • C. 

   ცილები

  • D. 

   ცილები

 • 6. 
  დასახელებულ ნივთიერებათაგან რომელი მიეკუთვნება მონოსაქარიდებს?   
  • A. 

   სახამებელი

  • B. 

   საქაროზა

  • C. 

   ლაქტოზა

  • D. 

   გლუკოზა

 • 7. 
  დასახელებულ ნივთიერებათაგან რომელი მიეკუთვნება მონოსაქარიდებს?   
  • A. 

   იზომალტოზა

  • B. 

   საქაროზა

  • C. 

   ლაქტოზა

  • D. 

   გალაქტოზა

 • 8. 
  დასახელებულ ნივთიერებათაგან რომელი მიეკუთვნება მონოსაქარიდებს?   
  • A. 

   სახამებელი

  • B. 

   ლაქტოზა

  • C. 

   საქაროზა

  • D. 

   ფრუქტოზა

 • 9. 
  რას წარმოადგენენ ტრიაცილგლიცეროლები ?   
  • A. 

   ცილებს

  • B. 

   ცხიმებს

  • C. 

   ნახშირწყლებს

  • D. 

   ვიტამინებს

 • 10. 
  რა რაოდენობის ენერგია თავისუფლდება ერთი გრამი ნახშირწყლის დაჟანგვისას?   
  • A. 

   9 Kcal/გ

  • B. 

   15 Kcal/გ

  • C. 

   4,1 Kcal/გ

  • D. 

   7 Kcal/გ

 • 11. 
  ტრიაცილგლიცეროლები შეიცავენ:   
  • A. 

   ამინომჟავებს და პეპტიდებს

  • B. 

   გლიცეროლსა და ცხიმოვანი მჟავების ნაშთებს

  • C. 

   გლუკოზას და გალაქტოზას

  • D. 

   ფრუქტოზას და გლულოზას

 • 12. 
  Body Mass Index (BMI)_ის გამოსათვლელი ფორმულაა:  
  • A. 

   Kგ2|მ2

  • B. 

   Kგ2|მK

  • C. 

   Kგ|მ2

  • D. 

   Kგ|მ

 • 13. 
  რომელი დებულებაა მცდარი მეტაბოლიზმის შესახებ ?   
  • A. 

   ბიოდეგრადაციულ გზებს, რომლის დროსაც ხდება დიდი ზომის მოლეკულების დაშლა შემადგენელ ნაწილებად _ კატაბოლური გზები ეწოდება.

  • B. 

   ბიოსინთეზურ გზებს, მაგალითად ენერგეტიკული წყაროს შენახვის გზებს, ანაბოლური გზები ეწოდება.

  • C. 

   მეტაბოლიზმის დროს ფუნქციონირებს ATP/ADP ციკლი

  • D. 

   მეტაბოლიზმის გზების სიჩქარე და ლოკალიზაცია ერთნაირია ყველა უჯრედსა და ქსოვილში

 • 14. 
  რომელი ნივთიერება მიეკუთვნება პოლისაქარიდებს?
  • A. 

   ლაქტოზა

  • B. 

   სახამებელი

  • C. 

   გლუკოზა

  • D. 

   საქაროზა

 • 15. 
  თუ ზრდასრული ადამიანის BMI ტოლია 32,5-ის, მაშინ მისი წონა :   
  • A. 

   იდეალურია

  • B. 

   იდეალურია

  • C. 

   ჭარბია

  • D. 

   უკვე სიმსუქნეა

 • 16. 
  შიმშილობის ფაზაში თავის ტვინის მთავარი ენერგეტიკული წყაროა:   
  • A. 

   ტრიაცილგლიცეროლები

  • B. 

   ცილები

  • C. 

   გლიკოგენი

  • D. 

   კეტოსხეულები

 • 17. 
  კეტოსხეულები 
  • A. 

   გლიკოგენის მეტაბოლიზმისა და გლუკონეოგენეზის ხარჯზე;

  • B. 

   ცხიმოვანი მჟავების ბიოსინთეზის ხარჯზე;

  • C. 

   გლიცეროლის დაჟანგვის ხარჯზე;

  • D. 

   გლიცეროლის დაჟანგვის ხარჯზე;

 • 18. 
  რას გულისხმობს ანაბოლური გზები? 
  • A. 

   ენერგეტიკული წყაროების დაჟანგვას;

  • B. 

   ენერგეტიკული წყაროების მობილიზაციას;

  • C. 

   ბიოსინთეზურ პროცესებს;

  • D. 

   ტოქსიკური ნაერთების ელიმინაციას

 • 19. 
  რა იგულისხმება კატაბოლური გზების ქვეშ?   
  • A. 

   ენერგეტიკული წყაროების დაჟანგვა

  • B. 

   ენერგეტიკული წყაროების შენახვა

  • C. 

   ბიოსინთეზურ პროცესები

  • D. 

   დეტოქსიკაცია

 • 20. 
  ენერგეტიკული წყაროებიდან რომელს აქვს ყველაზე მაღალი კალორიულობა?   
  • A. 

   ცხიმებს

  • B. 

   ცილებს

  • C. 

   ნახშირწყლებს

  • D. 

   ალკოჰოლს

 • 21. 
  რა სახით ამარაგებს ორგანიზმი ცხიმებს?   
  • A. 

   ტრიაცილგლიცეროლების სახით;

  • B. 

   ცხიმოვანი მჟავების სახით;

  • C. 

   დიაცილგლიცეროლების სახით;

  • D. 

   ქოლესტეროლის სახით;

 • 22. 
  რა ფორმით ამარაგებს ორგანიზმი ნახშირწყლებს?   
  • A. 

   გლიკოგენის

  • B. 

   ლაქტოზას

  • C. 

   სახამებლის

  • D. 

   საქაროზას

 • 23. 
  რა არის ამილაზას სუბსტრატი?
  • A. 

   იზომალტოზა

  • B. 

   ლაქტოზა

  • C. 

   სახამებელი

  • D. 

   საქაროზა

 • 24. 
  გლუკოზასთან დაკავშირებით არ არის მართებული:   
  • A. 

   იჟანგება მრავალ ქსოვილში;

  • B. 

   მარაგდება გლიკოგენის სახით ღვიძლსა და კუნთებში;

  • C. 

   სხვადასხვა ნაერთთა ბიოსინთეზის პრეკურსორია;

  • D. 

   ორგანიზმში წარმოიქმნება პალმიტატიდან

 • 25. 
  სისხლში აბსორბირებულ ამინომჟავებთან დაკავშირებით არ არის სწორი:   
  • A. 

   უჯრედებში გარდაიქმნებიან ცილებად;

  • B. 

   გამოიყენებიან აზოტშემცველი ნაერთების სინთეზისათვის;

  • C. 

   იჟანგებიან ენერგიის გამოყოფით;

  • D. 

   ორგანიზმში მარაგდებიან გლიკოგენის სახით,

Back to Top Back to top