Αξιολόγηση στις μουσικές μου γνώσεις

20 | Total Attempts: 436

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Αξιολόγηση στις μουσικές μου γνώσεις

Questions and Answers
 • 1. 
  Μουσικός φθόγγος (νότα) είναι:
  • A. 

   ο ήχος (φωνή) που έχει ένα καθορισμένο ύψος

  • B. 

   κάθε τι που ακούμε

  • C. 

   ο ήχος (φωνή) που δεν έχει ένα καθορισμένο ύψος

  • D. 

   το σχήμα μιας νότας

 • 2. 
  Μουσική είναι η τέχνη και η επιστήμη που ασχολείται με τους
 • 3. 
  Τι σχηματίζονται ανάμεσα στις πέντε γραμμές του πενταγράμμου;
  • A. 

   οι νότες

  • B. 

   τέσσερα διαστήματα

  • C. 

   το κλειδί του Σολ

  • D. 

   πέντε διαστήματα

 • 4. 
  Τα φθογγόσημα (ή νότες)...(επιλέγεις περισσότερες απο μία απαντήσεις)
  • A. 

   είναι οκτώ

  • B. 

   είναι επτά

  • C. 

   γράφονται στις γραμμές και στα διαστήματα του πενταγράμμου, καθώς επίσης μέσα και έξω από αυτό με βοηθητικές γραμμές

  • D. 

   έχουν τετράγωνο σχήμα

  • E. 

    έχουν κυκλικό σχήμα

  • F. 

   είναι οι: ντο,ρε,μι,φα,σολ,λα,σι

  • G. 

   ανάλογα το σχήμα τους έχουν διαφορετική αξία (διάρκεια)

  • H. 

   ανάλογα τη θέση τους στο πεντάγραμμο έχουν διαφορετικό όνομα και ήχο (ύψος)

  • I. 

   ανάλογα το σχήμα τους έχουν διαφορετικό όνομα και ήχο (ύψος)

 • 5. 
  Πώς μετράμε τις γραμμές και τα διαστήματα του πενταγράμμου;
  • A. 

   Απο πάνω προς τα κάτω

  • B. 

   Απο αριστερά στα δεξιά

  • C. 

   Από κάτω προς τα πάνω

  • D. 

   Με το αριθμητήρι

 • 6. 
  Μουσικό ................................... λέγεται η απόσταση μεταξύ δύο διαστολών.
 • 7. 
  Κάθε μουσική σύνθεση που γράφεται στο πεντάγραμμο χωρίζεται κατά διαστήματα με κάθετες γραμμές που λέγονται
 • 8. 
  Το φθογγόσημο που έχει δεξιά του μια στιγμή (τελεία) λέγεται
  • A. 

   ολόκληρο

  • B. 

   παρεστιγμένο

  • C. 

   κρατούμενο

  • D. 

   τονισμένο

  • E. 

   χρωματικό

  • F. 

   μελωδικό

  • G. 

   ημιτόνιο

  • H. 

   αυξημένο

 • 9. 
  Η μουσική ανάγνωση (σολφέζ) γίνεται ρυθμικά και μελωδικά
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  Η στιγμή διαρκείας (η τελεία που σημειώνεται δεξιά απο μία νότα-φθογγόσημο) ................................. τη διάρκεια του φθογγοσήμου κατά το μισό της πραγματικής του αξίας.
  • A. 

   διπλασιάζει

  • B. 

   μειώνει

  • C. 

   αυξάνει

  • D. 

   διαιρεί

 • 11. 
  Ένα ολόκληρο παρεστιγμένο πόσα τέταρτα έχει;
  • A. 

   δύο

  • B. 

   τέσσερα

  • C. 

   έξι

  • D. 

   οκτώ

 • 12. 
  Το μέτρο 2/4 έχει ....................... παλμούς/κινήσεις/χρόνους.
 • 13. 
  Τι χορό χορεύουμε όταν ακούμε μια μουσική σύνθεση γραμμένη σε 3/4;
  • A. 

   ζεϊμπέκικο

  • B. 

   τζιφτετέλι

  • C. 

   καλαματιανό

  • D. 

   βαλς

  • E. 

   πεντοζάλη

  • F. 

   τσα-τσα

 • 14. 
  Κλειδί της μουσικής είναι ένα σημείο που γράφεται στην αρχή κάθε πενταγράμμου και, ανάλογα τη θέση του, προσδιορίζει το ύψος και το όνομα ενός ορισμένου φθόγγου, και σύμφωνα με αυτόν ονομάζουμε και τους άλλους.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 15. 
  Τι σου ταιριάζει με τη μουσική;
  • A. 

   ο χορός

  • B. 

   το τραγούδι

  • C. 

   το καθάρισμα του σπιτιού/αμαξιού

  • D. 

   το διάβασμα

  • E. 

   ο ύπνος

  • F. 

   ένα μουσικό όργανο ή σύνολο οργάνων

  • G. 

   παιχνίδια

Back to Top Back to top