אספרנטו מילות שאלה ותשובה

21

SettingsSettingsSettings
Please wait...
אספרנטו מילות שאלה ותשובה

Questions and Answers
 • 1. 
  -o
  • A. 

   דבר

  • B. 

   מקום

  • C. 

   כמות

  • D. 

   סיבה

 • 2. 
  -u
  • A. 

   אדם / דבר מסויים

  • B. 

   דבר

  • C. 

   סיבה

  • D. 

   אופן

 • 3. 
  -a
  • A. 

   איכות

  • B. 

   אופן

  • C. 

   קניין

  • D. 

   סיבה

 • 4. 
  -el
  • A. 

   אופן

  • B. 

   סיבה

  • C. 

   מקום

  • D. 

   זמן

 • 5. 
  -e
  • A. 

   מקום

  • B. 

   אופן

  • C. 

   זמן

  • D. 

   קניין

 • 6. 
  -am
  • A. 

   זמן

  • B. 

   סיבה

  • C. 

   איכות

  • D. 

   דבר

 • 7. 
  -om
  • A. 

   כמות

  • B. 

   זמן

  • C. 

   איכות

  • D. 

   אדם / דבר מסויים

 • 8. 
  -al
  • A. 

   סיבה

  • B. 

   קניין

  • C. 

   מקום

  • D. 

   דבר

 • 9. 
  -es
  • A. 

   קניין

  • B. 

   מקום

  • C. 

   זמן

  • D. 

   כמות

 • 10. 
  מה
 • 11. 
  מי
 • 12. 
  איזה
 • 13. 
  איך
 • 14. 
  איפה
 • 15. 
  מתי
 • 16. 
  כמה
 • 17. 
  למה
 • 18. 
  של מי