คำถามตอบคำถามเกี่ยวกับอุณหภูมิและคำตอบ

15 | Total Attempts: 264

SettingsSettingsSettings
Please wait...
คำถามตอบคำถามเกี่ยวกับอุณหภูมิและคำตอบ

เรื่องความร้อนและทฤษฎีจ น์ของแก๊ส กด start เพื่อ ทำการทดสอบ


Questions and Answers
 • 1. 
  1.) เครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิในเตาอบความร้อนสูง ใช้วัสดุใดเป็นส่วนประกอบ
  • A. 

   ปรอท mercury

  • B. 

   สารกึ่งตัว semiconductor

  • C. 

   เทอมอคับเปิล thermocouple

  • D. 

   อะลูมิเนียม aluminum

 • 2. 
  2.) น้ำตก 1 kg ตกจากที่สูง 100 m จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นกี่เซลเซียส     โร น้ำ=   น้ำ 
  • A. 

   0.03

  • B. 

   0.13

  • C. 

   0.23

  • D. 

   0.33

 • 3. 
  3.) น้ำแข็ง  มวล 20 g ทำให้ระเหยกลายเป็นไอหมด ต้องใช้ความร้อนกี่จูล         และ 
  • A. 

   15,020

  • B. 

   51,780

  • C. 

   53,480

  • D. 

   60,140

 • 4. 
  4.) อัลลอยมวล 100 g อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส นำลงไปใส่ในน้ำมวล 200 g  อุณหภูมิ 90       องศา เซลเซียส ซึ่งอยู่ในภาชนะฉนวน  การผสมนี้จะทำให้น้ำเดือดกี่กรัม      อัลลอยมี   น้ำ    น้ำมี 
  • A. 

   0.03

  • B. 

   1.03

  • C. 

   2.03

  • D. 

   3.03

 • 5. 
  5.)ใส่ก้อนโลหะไม่ทราบชนิด มวล 300 g อุณหภูมิ 400 ลงในน้ำแข็งป่นมวล 300 g  , 0      ซึ่งทั้งหมดอยู่ในภาชนะหุ้มด้วยฉนวนความร้อน จนน้ำแข็งละลายหมดกลายเป็นน้ำ 5      จงหาค่าความจุความร้อนจำเพาะของโลหะชนิดนี้                     น้ำ  และน้ำมี 
  • A. 

   596 J/Kg'C

  • B. 

   696 J/Kg'C

  • C. 

   796 J/Kg'C

  • D. 

   896 J/Kg'C

 • 6. 
  6.) ปลาตัวหนึ่งอยู่ใต้ระดับน้ำ 2 m พ่นฟองอากาศขึ้นมาบนผิวน้ำ ปริมาตรฟองอากาศที่ผิวน้ำ      เป็นกี่เท่าของปริมาตรฟองอาศที่้พ่นออกจากปากปลา  ถ้าอุณหภูมิเท่ากัน    ,             และ   น้ำ=
  • A. 

   1.1 เท่า

  • B. 

   1.2 เท่า

  • C. 

   1.3 เท่า

  • D. 

   1.4 เท่า

 • 7. 
  7.)เติมลมยางรถยนต์จนมีความดันเกจ  ณ อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส เมื่อรถยนต์วิ่งด้วย      อัตราเร็วสูงมาก ๆ  วัดอุณหภูมิที่ยางได้ 77 องศาเซลเซียส จงหาความดันเกจในยางรถยนต์      
  • A. 

   3.3 P0

  • B. 

   3.5 P0

  • C. 

   3.7 P0

  • D. 

   3.9 P0

 • 8. 
  8.)อากาศภายในห้องที่มีปริมาตร 5x5x4 ลูกบาศก์เมตร อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ถ้าทำให้อุณหภูมิ     เพิ่มเป็น  37 องศาเซลเซียส โดยความดันยังคงเป็น 1 บรรยากาศเท่าเดิม  จะมีอากาศรั่วออกไป    จากห้องกี่กิโลกรัม  ( 37 องศาเซลเซียส ความดันปกติอากาศมีความหนาแ่น่น 1.14  )
  • A. 

   2.79 kg

  • B. 

   3.79 kg

  • C. 

   4.79 kg

  • D. 

   53.30 kg

 • 9. 
  9.) บอลลูนมีปริมาตร 450 เติมก๊าซฮีเลียมจนเต็ม ทำให้ภายในบอลลูนมีความดันเป็น 2 atm      ถ้าก็าซฮีเลียมที่ใช้เติมเก็บไว้ในถ้งขนาด 0.5   ความดัน 20 atm จะต้องใช้กี่ถัง
  • A. 

   60 ถัง

  • B. 

   90 ถัง

  • C. 

   120 ถัง

  • D. 

   180 ถัง

 • 10. 
  10.) ห้องเรียน 413 มีขนาด 10x10x12  อุณหภูมิ 27 ความดัน จะมีอากาศกี่โมล        กำหนด   และ 
  • A. 

   4.81 mol

  • B. 

   5.81 mol

  • C. 

   6.81 mol

  • D. 

   7.81 mol

 • 11. 
  11.) ก๊าซบรรจุในถังที่มีความดัน 5 atm , 30  มีมวล 1 kg  ถ้าปล่อยก๊าซออกไปส่วนหนึ่งทำให้        ในถังมีความดัน 2 atm , 27  มวลของก๊าซที่ปล่อยไปเป็นกี่กิโลกรัม
  • A. 

   0.79 kg

  • B. 

   1.21 kg

  • C. 

   1.79 kg

  • D. 

   2.21 kg

 • 12. 
  12.) ก๊าซชนิดหนึ่ง 27อาศาC  ถ้าต้องการทำให้มีพลังงานจลน์เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ต้องทำอย่างไร
  • A. 

   เพิ่มความดันเป็น 2 เท่า

  • B. 

   ลดปริมาตรลง 2 เท่า

  • C. 

   เพิ่มอุณหภูมิเป็น 54 องศา

  • D. 

   เพิ่มอุณหภูมิเป็น 327 องศา

 • 13. 
  13.) ก๊าซออกซิเจน 8 โมล 30  รวมกับ ก๊าซไนโครเจน  2 โมเลกุล  50ในภาชนะ        ขนาด 20 ลิตร อุณหภูมิผสมเป็นเท่าใด
  • A. 

   34 องศา

  • B. 

   40 องศา

  • C. 

   43 องศา

  • D. 

   49 องศา

 • 14. 
  14.) ตารางแสดงค่า อัตราเร็ว และจำนวนโมเลกุลของก๊าซในภาชนะปิดใบหนึ่ง จงหา  อัตราเร็ว จำนวนโมเลกุล 1 m/s 100 2 m/s 200 3 m/s 100  
  • A. 

   0.7 m/s

  • B. 

   1.5 m/s

  • C. 

   2.0 m/s

  • D. 

   2.1 m/s

 • 15. 
  15.) ก๊าซในกระบอกสูบรับความร้อนจากภายนอก 142 J ขณะที่ก๊าซขยายตัวมันทำงานบนระบบ        ภายนอก 160 J  ข้อใดถูกต้อง
  • A. 

   พลังงานลดลง 18 J อุณหภูมิเพิ่มขึ้น

  • B. 

   พลังงานลดลง 18 J อุณหภูมิลดลง

  • C. 

   พลังงงานเพิ่มขึ้น 18 J อุณหภูมิเพิ่มขึ้น

  • D. 

   พลังงานเพิ่มขึ้น 18 J อุณหภูมิลดลง

Back to Top Back to top