Цени и ценообразуващи фактори

10 | Total Attempts: 11

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Цени и ценообразуващи фактори

Questions and Answers
 • 1. 
  Същността на цената може да се разгледа от 2 аспекта:
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Какво се цели с методите ориентирани към разходите?
  • A. 

   Възстановяване на разходите.

  • B. 

   Не възстановяване на разходите.

 • 3. 
  Какво е положителното на метода:ценообразуване на база променливи разходи?
  • A. 

   Цените са ниски и осигуряват добра конкурентoспособност?

  • B. 

   Цените са високи и не осигуряват добра конкурентoспособност?

 • 4. 
  Какво е отрицателното на метода:ценообразуване на база променливи разходи?
  • A. 

   Не осигурява възстановяване на постоянните разходите,с това и развитие на бизнес организацията.

  • B. 

   Осигурява възстановяване на постоянните разходите,с това и развитие на бизнес

 • 5. 
  Какво осигурява проложението на матода:сродни разходи за група продукти?
  • A. 

   Осигурява общо печалба за тази група.

  • B. 

   Не осигурява общо печалба за тази група.

 • 6. 
  Определение за себестойност:
  • A. 

   сумата от разходите за производство и реализация на определен обем или единица продукция.

  • B. 

   Цената,на която продукцията може да бъде закупена.

 • 7. 
  Специализация:ограничаване на номенклатурата на произвежданата продукция.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Коопериране:установяване на нетрайни връзки между специализираните предприятия.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Комбиниране:осъществяване на разнородни производствени процеси в рамките на едно предприятие.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  Местоположение на предприятието:влияе на външните разходи
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top