Себестойност на продукцията и услугите. Цени и ценообразуване

10 | Total Attempts: 18

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Себестойност на продукцията и услугите. Цени и ценообразуване

Това е електронен тест, който се основава на себестойността на продукцията и услугите, както и на цените и ценообразуването. Той проверява знанията в тези области на читателя.


Questions and Answers
 • 1. 
  Има различни видове "Себестойност на продукцията и услугите". Те се разделят на 2 групи - количествена и качествена. Посочете на какви подгрупи  се разделя всяка група.
 • 2. 
  Посочете какви видове себестойности съществуват.
 • 3. 
  Коя от следните себестойности не в зависимост от разходите?
  • A. 

   Търговска

  • B. 

   Пълна себестойност

  • C. 

   Средна производствена

  • D. 

   Технологична

 • 4. 
  Къде се обобщава класификацията на разходите по икономически елементи?
 • 5. 
  Кой от следните изрази се отнася за Единичната Себестойност?
  • A. 

   С(ед) = Р(пром).Q - Р(пост)

  • B. 

   С(ед) = Р(пром) + Р(пост).Q

  • C. 

   С(ед) = Р(пром) / Q - Р(пост)

  • D. 

   С(ед) = Р(пром) - Р(пост) / Q

 • 6. 
  Какви са двата вида разходи, в зависимост от ролята им за създаване на продукта?
 • 7. 
  За какъв вид разходи се говори, ако е известно  за какво точно са използвани?
 • 8. 
  Коя от следните функции НЕ се отнася за цените?
  • A. 

   Стимулираща

  • B. 

   Нестимулираща

  • C. 

   Измерителна

  • D. 

   Разпределителна

 • 9. 
  При растежа или при насищането на даден продукт трябва да има по- голям разпределен процент спрямо количеството произведена продукция, според Вас? 
 • 10. 
  С какво е свързана балансиращата функция на цените?
Back to Top Back to top