Географија

40 | Total Attempts: 469

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Географија

Тест


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Кои полуострови се наоѓаат во Јужна Европа?
  • A. 

   Пиринејски, Балкански, Апенински

  • B. 

   Балкански, Апенински

 • 2. 
  Колку држави има во Јужна Европа?
  • A. 

   17

  • B. 

   16

 • 3. 
  Според своето уредување Шпанија е:
  • A. 

   кралство

  • B. 

   војводство

 • 4. 
  На чело на кралството стои крал и тој има ограничена власт
  • A. 

   Точно

  • B. 

   Неточно

 • 5. 
  Според своето уредување Андора е
  • A. 

   кнежество

  • B. 

   република

 • 6. 
  Сите држави на Балканскиот Полуостров се републики
  • A. 

   Точно

  • B. 

   Неточно

 • 7. 
  Што се земјотреси?
  • A. 

   Ненадејни потреси кои настануваат во лабилните слоеви на Земјината кора

  • B. 

   Земјотреси се потреси кои настануваат во слоевите на Земјината кора

 • 8. 
  Кога се случил катастрофалниот земјотресот во Скопје?
  • A. 

   Во 1931

  • B. 

   Во 1963

 • 9. 
  Колку живи вулкани има и кои се тие?
  • A. 

   4 Етна, Стромболи, Везув, Вулкано

  • B. 

   3 Везув, Етна, Стромболи

 • 10. 
  Како се вика поствулканската појава во Македонија?
  • A. 

   Сулфатрата Дувало во Охрид

  • B. 

   Сулфатрата Косел во Охрид

 • 11. 
  Како се одликува средоземната клима и какви шуми се застапени?
  • A. 

   Се одликува со суви, ведри и топли лета и благи врнежливи зими и застапени се зимзелени шуми

  • B. 

   Се одликува со топли лета и врнежливи зими и се застапени зимзелени шуми

 • 12. 
  Каде е застапена изменето средоземнаморска клима?
  • A. 

   По долините на реките Вардар, Струма, Марица, Неретва

  • B. 

   Во средишните делови на Балкански Полуостров

 • 13. 
  Во која група спаѓа Средоземното море?
  • A. 

   Во големи и затворени мориња

  • B. 

   Во големи и отворени мориња

 • 14. 
  Што претставува Средозмното море?
  • A. 

   Претставува мост низ кој водат најкратките патишта кои поврзуваат 2 континенти

  • B. 

   Претставува мост низ кој водат најкратките патишта кои поврзуваат 3 континенти

 • 15. 
  Зошто Средоземно море има големо стопанско значење?
  • A. 

   Затоа што има најразгранет брег и е добар туристички регион

  • B. 

   Затоа што има разгранет брег но не е добар туристички регион

 • 16. 
  Кои се познати пристаништа?
  • A. 

   Барселона, Валенсија, Неапол, Венеција, Дубровник, Атина Истанбул

  • B. 

   Барселона, Валенсија, Скопје,Неапол, Венеција, Дубровник, Атина

 • 17. 
  На кои групи народи припаѓа населението во Јужна Европа и на која група припаѓа нивниот јазик?
  • A. 

   Германи и Словени

  • B. 

   Словени и Романи

  • C. 

   Романи и Германи

  • D. 

   Романска група и Словенска група јазици

  • E. 

   Словенска група и Германска група јазици

  • F. 

   Германска група и Романска група јазици

 • 18. 
  Каде се наоѓа седиштето на римокатоличката црква?
  • A. 

   Во Рим

  • B. 

   Во Истанбул

 • 19. 
  Кои писма се користат на териториите на Јужна Европа?
  • A. 

   Кирилица

  • B. 

   Абц

  • C. 

   Латиница

 • 20. 
  Кои држави се највиското развиени?
  • A. 

   Италија Грција и Португалија

  • B. 

   Шпанија и Италија

 • 21. 
  Што најмногу се одгледува во Јужна Европа?
  • A. 

   пченка

  • B. 

   јачмен

  • C. 

   ориз

  • D. 

   пиперка

  • E. 

   морков

  • F. 

   рж

  • G. 

   домат

  • H. 

   пченица

 • 22. 
  Кој е најголем производител на маслинки?
  • A. 

   Италија

  • B. 

   Шпанија

 • 23. 
  Кои се најпознати туристички места во Јужна Европа?
  • A. 

   Ибица

  • B. 

   Коста Брава

  • C. 

   Рим

  • D. 

   Златни Песоци

  • E. 

   Сончев брег

  • F. 

   Скопје

 • 24. 
  Колку држави има во Западна Европа?
  • A. 

   5

  • B. 

   6

  • C. 

   10

  • D. 

   8

  • E. 

   7

 • 25. 
  Кои од следниве држави не наоѓаат во Западна Европа?
  • A. 

   Велика Британија

  • B. 

   Словенија

  • C. 

   Луксембург

  • D. 

   Холандија

  • E. 

   Андора

  • F. 

   Франција

Back to Top Back to top