Φαρμακοθεραπεία της υπέρτασης

14 | Total Attempts: 113

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Φαρμακοθεραπεία της υπέρτασης

Questions and Answers
 • 1. 
  Τι από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου;
  • A. 

   Υπέρταση

  • B. 

   Παχυσαρκία

  • C. 

   Δυσλιπιδαιμία

  • D. 

   Σακχαρώδης Διαβήτης

  • E. 

   Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου

 • 2. 
  Πάνω από το 50% των υπερτασικών ασθενών έχουν την αρτηριακή τους πίεση υπό έλεγχο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Η αρτηριακή πίεση είναι το γινόμενο των (ΚΠ = Καρδιακή Παροχή, ΚΡ = Καρδιακός Ρυθμός, ΣΠΑ = Συνολικές Περιφερικές Αντιστάσεις, ΑΠ = Αρτηριακή Πίεση)
  • A. 

   ΚΠ x ΚΡ

  • B. 

   ΚΡ x ΣΠΑ

  • C. 

   ΚΠ x ΣΠΑ

  • D. 

   ΑΠ x ΣΠΑ

 • 4. 
  Ποια φάρμακα ελαττώνουν το καρδιακό μεταφορτίο;
  • A. 

   β-αναστολείς

  • B. 

   Αναστολείς Καναλιών Ασβεστίου

  • C. 

   Διουρητικά

  • D. 

   Υδραλαζίνη

  • E. 

   αΜΕΑ και Αναστολείς Υποδοχέων Αγγειοτασίνης ΙΙ (ΑΥΑ)

 • 5. 
  Βλάβη οργάνων στόχων για την καρδιαγγειακή νόσο θεωρούνται:
  • A. 

   Υπερτροφία της αριστερής κοιλίας

  • B. 

   Στηθάγχη

  • C. 

   Προηγούμενο έμφραγμα του μυοκαρδίου

  • D. 

   Προηγούμενη στεφανιαία επαναγγείωση

  • E. 

   Καρδιακή Ανεπάρκεια

 • 6. 
  Η επίπτωση του εγκεφαλικού επεισοδίου αυξάνεται σε συστολική πίεση 120mm Hg.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Ποια κατηγορία αντιϋπερτασικών φαρμάκων θα ήταν η ΒΕΛΤΙΣΤΗ επιλογή για ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια?
  • A. 

   Θειαζιδικά διουρητικά

  • B. 

   Ανταγωνιστές της Αλδοστερόνης

  • C. 

   β-αναστολείς

  • D. 

   αΜΕΑ/ΑΥΑ

  • E. 

   αναστολείς καναλιών ασβεστίου

 • 8. 
  Μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου, σκοπός είναι η καθυστέρηση της κοιλιακής αναδιαμόρφωσης και η διάσωση του καρδιακού ιστού. Ποια φάρμακα χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό;
  • A. 

   β-αναστολείς και αναστολείς καναλιών ασβεστίου

  • B. 

   αναστολείς καναλιών ασβεστίου και ανταγωνιστές της Αλδοστερόνης

  • C. 

   β-αναστολείς και αΜΕΑ

  • D. 

   αΜΕΑ και ΑΥΑ

  • E. 

   Θειαζιδικά διουρητικά

 • 9. 
  Οι ασθενείς Αφρο-Αμερικανικής και Αφρο-Καραϊβικής καταγωγής ανταποκρίνονται καλύτερα σε θεραπεία με:
  • A. 

   αΜΕΑ και ΑΥΑ

  • B. 

   αΜΕΑ και β-αναστολείς

  • C. 

   Θειαζιδικά διουρητικά και αναστολείς καναλιών ασβεστίου

  • D. 

   Αναστολείς καναλιών ασβεστίου και β-αναστολείς

  • E. 

   Αναστολείς καναλιών ασβεστίου και αΜΕΑ

 • 10. 
  Σε έγκυες με υπέρταση, η φαρμακοθεραπεία εκλογής είναι:
  • A. 

   αΜΕΑ

  • B. 

   Μέθυλ-ντόπα

  • C. 

   ΑΥΑ

  • D. 

   Υδραλαζίνη

  • E. 

   β-αναστολείς

 • 11. 
  Σε στηθαγχικούς ασθενείς, τα φάρμακα εκλογής είναι:
  • A. 

   Hydralazine

  • B. 

   β-αναστολείς

  • C. 

   Minoxidil

  • D. 

   Aldosterone antagonist

  • E. 

   Αναστολείς καναλιών ασβεστίου

 • 12. 
  Ποιοι αναστολείς καναλιών ασβεστίου ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια?
  • A. 

   Αμλοδιπίνη

  • B. 

   Βεραπαμίλη

  • C. 

   Νιφεδιπίνη

  • D. 

   Διλτιαζέμη

  • E. 

   επιπλέον, αποφύγετε τους α-αναστολείς!

 • 13. 
  Στην περιφερική αγγειοπάθεια, ποια φάρμακα πρέπει να προτιμώνται?
  • A. 

   αΜΕΑ/ΑΥΑ

  • B. 

   Αναστολείς καναλιών ασβεστίου

  • C. 

   Ανταγωνιστές της αλδοστερόνης

  • D. 

   α1-αναστολείς

 • 14. 
  Σε στένωση νεφρικής αρτηρίας, χρησιμοποιούνται αΜΕΑ και ΑΥΑ.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος