კისრის მიდამო

202 | Total Attempts: 507

SettingsSettingsSettings
Please wait...
კისრის მიდამო

(თიკო ჭოხონელიძე)


Questions and Answers
 • 1. 
  \\\\ კისერზეარჩევენ:
  • A. 

   გარეთა, შიგნითა, გვერდითდაშუამდებარეკუნთებს

  • B. 

   ზედაპირულ, შუა, გვერდითდაღრმაკუნთებს

  • C. 

   ზედაპირულ, გარეთა, ღრმადაშიგნითაკუნთებს

  • D. 

   პარიესულდავისცერალკუნთებს

 • 2. 
  კისრის მეორე ფასცია ქვევით უმაგრდება: 
  • A. 

   გულმკერდის ზედაპირულ ფასციას

  • B. 

   გულმკერდის ზედაპირულ ფასციას

  • C. 

   ლავიწისა და მკერდის ტარის წინა ზედაპირს

  • D. 

   პირველ ნეკნებსა და მკერდის კუთხეს

 • 3. 
  \\\\ რეტროვისცერული სივრცის ქსოვილი უკავშირდება:
  • A. 

   წინა შუასაყარის ქსოვილს

  • B. 

   უკანა შუასაყარის ქსოვილს

  • C. 

   ფრთისებრკუნთთაშუა ნაპრალის ქსოვილს

  • D. 

   საფეთქელფრთისებრი ნაპრალის ქსოვილს

 • 4. 
  \\\\ ფარისებრ და პარათიროიდულ ჯირკვლებს ანერვებს:
  • A. 

   ხორხის ზედა და ქვედა ნერვები

  • B. 

   ხორხის შებრუნებული ნერვები და სიმპათიკური წველი

  • C. 

   ენა-ხახის და დამატებითი ნერვები

  • D. 

   დამატებითი და ენისქვეშა ნერვები

 • 5. 
  \\\\ კისრის შუა ჯგუფის კუნთებიდან ინის ძვლის ზემოთ მდებარეობს:
  • A. 

   ორმუცელა, სადგის-ინის, ყბა-ინისა და ენა-ინის კუნთები

  • B. 

   ფარ-ინის, ორმუცელა, სადგის-ინის, ყბა-ინის კუნთები

  • C. 

   ბეჭ-ინის, სადგის-ინის და ენა-ინის კუნთები

  • D. 

   ორმუცელა, ტყუპი, კისრის განიერი კუნთები

 • 6. 
  \\\\ კისრის მეოთხე ფასციის პარიესული ფურცელი რომელ სისხლძარღვოვანნერვულ კონას უქმნის ბუდეს?
  • A. 

   კისრის განივ სისხლძარღვოვან-ნერვულ კონას

  • B. 

   კისრის ირიბ სისხლძარღვოვან-ნერვულ კონას

  • C. 

   კისრის გასწვრივ სისხლძარღვოვან-ნერვულ კონას

  • D. 

   კისრის ზედა სისხლძარღვოვან-ნერვულ კონას

 • 7. 
  \\\\ რომელი კუნთი ქმნის პიროგოვის სამკუთხედის ფსკერს:
  • A. 

   ენა-ინის კუნთი

  • B. 

   ყბა-ინის კუნთი

  • C. 

   სადგის-ინის კუნთი

  • D. 

   ნიკაპ-ენის კუნთი

 • 8. 
  \\\\ როგორ განაკვეთებს იყენებენ კისრის ორგანოებთან მიდგომისათვის:
  • A. 

   ზედაპირულს, განივს და ცვლადს

  • B. 

   ღრმას, ირიბს და გამოდრეკილობით ზევით

  • C. 

   კომბინირებულს, ნალისებრს და გამოდრეკილობით ქვევით

  • D. 

   გასწვრივს, ირიბს, განივს, კომბინირებულს

 • 9. 
  \\\\ რას უმაგრდება ქვევით კისრის მესამე ფასცია:
  • A. 

   პირველი ნეკნებისა და მკერდის ძვლის ტარის უკანა ზედაპირებს

  • B. 

   პირველი ნეკნებისა და მკერდის ძვლის ტარს წინიდან

  • C. 

   მკერდის ტარისა და ლავიწების წინა ზედაპირებს

  • D. 

   მკერდის ტარისა და ლავიწების უკანა ზედაპირებს

 • 10. 
  \\\\ პრევისცერული სივრცის ქსოვილი უკავშირდება:
  • A. 

   წინა შუასაყარის ქსოვილს

  • B. 

   უკანა შუასაყარის ქსოვილს

  • C. 

   კიბისებრ კუნთთაშუა სივრცის ქსოვილს

  • D. 

   კიბისებრ წინა სივრცის ქსოვილს

 • 11. 
  \\\\ რა არის მოთავსებული მედიალურად საძილე სამკუთხედში
  • A. 

   საერთო საძილე არტერია

  • B. 

   შიგნითა საუღლეს ვენა

  • C. 

   ცთომილი ნერვი

  • D. 

   დიაფრაგმის ნერვი

 • 12. 
  \\\\ კისრის გვერდითი ჯგუფის კუნთებია:
  • A. 

   წინა, შუა და უკანა დაკბილული კუნთები

  • B. 

   წინა, შუა და შიგნითა კიბისებრი კუნთები

  • C. 

   წინა და უკანა ირიბი კუნთები

  • D. 

   წინა, შუა და უკანა კიბისებრი კუნთები

 • 13. 
  \\\\ რომელ სივრცეს გამოფენს კისრის მეოთხე ფასციის პარიესული ფურცელი
  • A. 

   ხერხემლის წინ მდებარე სივრცეს

  • B. 

   სივრცეს, რომელშიც კისრის ორგანოები მდებარეობს

  • C. 

   ხახის უკან მდებარე სივრცე

  • D. 

   კისრის ლატერალურ სამკუთხედში მდებარე კუნთთაშუა სივრცეებს

 • 14. 
  \\\\ კისრის მიდამო იყოფა:
  • A. 

   ზედა და ქვედა მიდამოებად

  • B. 

   მედიალურ და ლატერალურ ნაწილებად

  • C. 

   წინა და უკანა ნაწილებად

  • D. 

   პარიესულ და ვისცერალურ ნაწილებად

 • 15. 
  \\\\ საერთო საძილე არტერიასთან მიდგომისას განაკვეთს გაავლებენ:
  • A. 

   მკერდ-ლავიწ-დვრილისებრი კუნთის მედიალურ კიდეზე, ფარისებრი ხრტილის ზედა კიდიდან ქვევით 6სმ მანძილზე

  • B. 

   მკერდ-ლავიწ-დვრილისებრი კუნთის შუაში, სიგრძით 6სმ

  • C. 

   კისრის შუა ხაზზე, სიგრძით 6სმ

  • D. 

   მკერდ-ლავიწ-დვრილისებრი კუნთის ლატერალური კიდის გასწვრივ

 • 16. 
  \\\\ სად ისინჯება კისრის VI მალის განივი მორჩი, რომელზეც ხელის დაჭერით შეიძლება საერთო საძილე არტერია დავახშოთ:
  • A. 

   ფარისებრი ხრტილის ზედა კიდის დონეზე

  • B. 

   ინის ძვლის სხეულის დონეზე

  • C. 

   ფარისებრი ხრტილის ნაჭდევის დონეზე

  • D. 

   ბეჭდისებრი ხრტილის დონეზე

 • 17. 
  \\\\ ინის ძვალზე გავლებული ჰორიზონტალური ხაზით ორივე მედიალური სამკუთხედი იყოფა:
  • A. 

   ინისზედა და ინისქვედა მიდამოებად

  • B. 

   კისრის ზედა და ქვედა მიდამოებად

  • C. 

   საძილე და ნიკაპქვეშა მიდამოებად

  • D. 

   ბეჭ-სასულეს და ქვედაყბისქვეშა მიდამოებად

 • 18. 
  \\\\ ქვედაყბისქვეშა სამკუთხედი წინიდან მოსაზღვრულია:
  • A. 

   ორმუცელა კუნთის უკანა მუცლით

  • B. 

   ყბა-ინის კუნთით

  • C. 

   ენა-ინის კუნთით

  • D. 

   ორმუცელა კუნთის წინა მუცლით

 • 19. 
  \\\\ კისრის ლატერალური სამკუთხედი წინიდან მოსაზღვრულია:
  • A. 

   შუა ხაზით

  • B. 

   ბეჭ-ინის კუნთით

  • C. 

   ინის ძვლით

  • D. 

   მკერდ-ლავიწ-დვრილისებრი კუნთით

 • 20. 
  \\\\ ბეჭ-ტრაპეციული (ბეჭ-მანდილის) სამკუთხედი წინიდან მოისაზღვრება:
  • A. 

   ბეჭ-ინის კუნთით

  • B. 

   მკერდ-ლავიწ-დვრილისებრი კუნთით

  • C. 

   ტრაპეციული (მანდილის) კუნთით

  • D. 

   შუა ხაზით

 • 21. 
  \\\\ ბეჭ-ლავიწის სამკუთხედი ქვევიდან მოისაზღვრება:
  • A. 

   ლავიწით

  • B. 

   ბეჭ-ინის კუნთის ქვედა მუცლით

  • C. 

   ორმუცელა კუნთის უკანა მუცლით

  • D. 

   ბეჭ-ინის კუნთის ზედა მუცლით

 • 22. 
  \\\\ სასულეს კისრის ნაწილის ქვედა საზღვარი წინიდან შეესაბამება:
  • A. 

   მკერდის ძვლის კუთხეს

  • B. 

   მკერდის საუღლე ნაჭდევს

  • C. 

   მკერდის ძვლის ტარს

  • D. 

   მკერდის ძვლის ქვედა ბოლოს

 • 23. 
  \\\\ სასულის კისრის ნაწილს კვებავს:
  • A. 

   ფარისებრი ზედა არტერია

  • B. 

   ფარისებრი ქვედა არტერია

  • C. 

   ხერხემლის არტერია

  • D. 

   ნეკნ-კისრის ღერო

 • 24. 
  \\\\ კისრის წნული ყალიბდება:
  • A. 

   ზურგის ტვინის ზედა 2 ნერვის წინა ტოტებით

  • B. 

   ზურგის ტვინის ზედა 3 ნერვის წინა ტოტებით

  • C. 

   ზურგის ტვინის ზედა 4 ნერვის წინა ტოტებით

  • D. 

   სახის ნერვის ტოტებით

 • 25. 
  \\\\ პიროგოვის სამკუთხედი ზევიდან მოსაზღვრულია:
  • A. 

   ცთომილი ნერვით

  • B. 

   ენის ნერვით

  • C. 

   ენისქვეშა ნერვით

  • D. 

   ენა-ხახის ნერვით

Back to Top Back to top