ზემო და ქვემო კიდური ნაწილი მეორე

40 | Total Attempts: 950

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ზემო და ქვემო კიდური ნაწილი მეორე

:)


Questions and Answers
 • 1. 
  რა არის V-ს მაგვარი ფლეგმონა:
  • A. 

   II-V თითების ჩირქოვანი ტენდოვაგინიტი

  • B. 

   II-III თითების ჩირქოვანი ტენდოვაგინიტი

  • C. 

   I და V თითების ჩირქოვანი ტენდოვაგინიტი

  • D. 

   I-III თითების ტენდოვაგინიტი

 • 2. 
  რომელ ღარებს არჩევენ წინამხარზე:
  • A. 

   იდაყვის და სხივის

  • B. 

   სხივის და საშუალო

  • C. 

   სპირალურს და სხივის

  • D. 

   საშუალო და იდაყვის

 • 3. 
  რომელი ნერვის დაზიანებისას ვლინდება “დაკიდული მტევნის” სიმპტომი?
  • A. 

   სხივის

  • B. 

   იდაყვის

  • C. 

   საშუალო

  • D. 

   კუნთ_კანის

 • 4. 
  ბარძაყის (სკარპას) სამკუთხედი მოსაზღვრულია:
  • A. 

   საზარდულის იოგით, თეძო-სუკის კუნთით და გრძელი მომზიდველი კუნთით

  • B. 

   საზარდულის იოგით, თერძის კუნთით და დიდი მომზიდველი კუნთით

  • C. 

   საზარდულის იოგით, ქედის კუნთით და გრძელი მომზიდველი კუნთით

  • D. 

   საზარდულის იოგით, თერძის კუნთით და გრძელი მომზიდველი კუნთით

 • 5. 
  როგორ მდებარეობს ბარძაყის ვენა არტერიის მიმართ ბარძაყის ზედა მესამედში:
  • A. 

   ლატელარულად

  • B. 

   მედიალურად

  • C. 

   წინ

  • D. 

   უკან

 • 6. 
  ქვედა მსხლისებრი ხვრელიდან გამოდის:
  • A. 

   ქვედა დუნდულოვანი არტერია და ნერვი, საჯდომი ნერვი, შიგნითა სასირცხო არტერია, სასირცხო ნერვი

  • B. 

   ქვედა დუნდულოვანი არტერია და ნერვი, თეძოს ზედაპირული არტერია, საჯდომი ნერვი

  • C. 

   დიდი წვივის ნერვი, დიდი წვივის არტერია, ბარძაყის არტერია, მუხლქვეშა არტერია

  • D. 

   მუხლქვეშა არტერია, დიდი წვივის წინა არტერია, საჩინო ნერვი, ბარძაყის ნერვი

 • 7. 
  დიდი საჩინო ვენა კანზე პროეცირდება:
  • A. 

   ბარძაყის ლატერალური როკიდან საზარდულის იოგის გარეთა და შუა მესამედების საზღვრამდე გავლებულ ხაზზე

  • B. 

   ბარძაყის ლატერალური როკის ზედა კიდიდან საზარდულის იოგის შუა და მედიალური მესამედების საზღვრამდე გავლებულ ხაზზე

  • C. 

   ბარძაყის მედიალური როკიდან საზარდულის იოგის შუა წერტილამდე გავლებულ ხაზზე

  • D. 

   ბარძაყის მედიალური როკის ზედა კიდიდან საზარდულის იოგის შუა და მედიალური მესამედების საზღვრამდე გავლებულ ხაზზე

 • 8. 
  როგორ  მდებარეობს  ბარძაყის  ვენა  არტერიის  მიმართ  ბარძაყის  ქვედა მესამედში?
  • A. 

   წინ

  • B. 

   უკან

  • C. 

   მედიალურად

  • D. 

   ლატერალურად

 • 9. 
  რომელი კუნთებია ბარძაყის უკანა ბუდეში:
  • A. 

   ორთავა, ნახევრად მყესოვანი და თითისტარა

  • B. 

   ნაზი, თერძის და ორთავა კუნთის გრძელი თავი

  • C. 

   გრძელი მომზიდველი, ორთავა და თითისტარა

  • D. 

   ორთავა, თერძის და თითისტარა

 • 10. 
  მუხლქვეშა ფოსოში მუხლქვეშა ვენის წინ და მედიალურად მოთავსებულია:
  • A. 

   მუხლის ზედა ლატერალური არტერია

  • B. 

   მუხლის ქვედა ლატერალური არტერია

  • C. 

   მუხლის ზედა მედიალური არტერია

  • D. 

   მუხლქვეშა არტერია

 • 11. 
  კანჭის კანის მედიალური ნერვი გამოეყოფა:
  • A. 

   საჩინო ნერვს

  • B. 

   ბარძაყის ნერვს

  • C. 

   დიდი წვივის ნერვს

  • D. 

   მცირე წვივის საერთო ნერვს

 • 12. 
  წვივის წინა ძვალ-ფასციური ბუდე შეიცავს:
  • A. 

   მცირე წვივის გრძელ, ცერის გრძელ გამშლელ და თითების გრძელ გამშლელ კუნთს

  • B. 

   დიდი წვივის წინა, თითების გრძელ გამშლელ და ცერის გრძელ გამშლელ კუნთს

  • C. 

   თითების გრძელ გამშლელ, მცირე წვივის მოკლე და დიდი წვივის წინა კუნთს

  • D. 

   ცერის გრძელ გამშლელ, ცერის გრძელ მომხრელ და თითების გრძელ მომხრელ კუნთს

 • 13. 
  წვივის უკანა მიდამოს ღრმა ფასციურ ბუდეში განლაგებულია:
  • A. 

   კანჭის ტყუპი და ნაზი კუნთი

  • B. 

   ქუსლის, ტყუპი და მცირე წვივის გრძელი კუნთი

  • C. 

   თითების გრძელი მომხრელი, დიდი წვივის უკანა, ფეხის ცერის გრძელი მომხრელი კუნთები

  • D. 

   ტერფძირის და ტყუპი კუნთი

 • 14. 
  რა არის ეგზარტიკულაცია:
  • A. 

   კიდურის მოკვეთა სახსრის დონეზე

  • B. 

   სახსრის პლასტიკა

  • C. 

   სახსრის გახსნა

  • D. 

   სახსრის იმობილიზაცია

 • 15. 
  ნაგვიანევი ამპუტაციის ჩვენებაა:
  • A. 

   შოკი

  • B. 

   პნევმონია

  • C. 

   სუნთქვის უკმარისობა

  • D. 

   ხანგრძლივი შეუხორცებელი ჭრილობა

 • 16. 
  ამპუტაციის დროს ლახტის დადება უკუნაჩვენებია:
  • A. 

   მაობლიტირებელი ენდარეტერიტისა და ანაერობული ინფექციის დროს

  • B. 

   ოსტეოქონდროზისა და პოდაგრის დროს

  • C. 

   მიოზიტისა და ნევრიტის დროს

  • D. 

   პნევმონიისა და ნევრიტის დროს

 • 17. 
  ამპუტაციის გილიოტინური წესი ნაჩვენებია:
  • A. 

   ანაერობული ინფექციის დროს

  • B. 

   სტრეპტოკოკური ინფექციის დროს

  • C. 

   ჰიპერტონიის დროს

  • D. 

   მწვავე პნევმონიის დროს

 • 18. 
  სამმომენტანი ამპუტაციის დროს II მომენტად იკვეთება
  • A. 

   კანი ძვლამდე

  • B. 

   ორივე ფასცია ძვლამდე

  • C. 

   კანი, კანქვეშა ფასცია ძვლამდე

  • D. 

   ყველა კუნთი ძვლამდე

 • 19. 
  \\\\ როგორ ისკვნება მაგისტრალური სისხლძარღვები ამპუტაციის შემდეგ:
  • A. 

   არტერია და ვენა ისკვნება ძვალთან ერთად

  • B. 

   არტერია და ვენა ისკვნება ნერვთან ერთად

  • C. 

   არტერია და ვენა ისკვნება ერთად

  • D. 

   არტერია და ვენა ისკვნება ცალ-ცალკე

 • 20. 
  რბილი ქსოვილების დასაცავად ამპუტაციის დროს გამოიყენება:
  • A. 

   მომჭერები და პინცეტები

  • B. 

   პინცეტები და კავები

  • C. 

   რეტრაქტორი და მარლის ზონრები

  • D. 

   მარლის ზონრები და დანები

 • 21. 
  საიდან გამოიჭრება კანის ნაფლეთი ფალანგების ამოსახსვრის ან ამპუტაციის დროს:
  • A. 

   ხელგზურგისმხრივი ზედაპირიდან

  • B. 

   მედიალური ზედაპირიდან

  • C. 

   ხელგულისმხრივი ზედაპირიდან

  • D. 

   სხივისმხრივი ზედაპირიდან

 • 22. 
  ვისი წესით სრულდება ბარძაყის ძვალ-პლასტიკური ამპუტაცია:
  • A. 

   ლუკაშევიჩ-ობერსტის წესით

  • B. 

   გრიტი-შიმანოვსკის წესით

  • C. 

   ჯანელიძის წესით

  • D. 

   პიროგოვის წესით

 • 23. 
  წვივის ძვალ_პლასტიკური ამპუტაციისას რა არის ტაკვის საყრდენი ზედაპირი:
  • A. 

   ქუსლის ძვლის უკანა მიდამო

  • B. 

   მცირე წვივის ძვალი

  • C. 

   მედიალური გოჯი

  • D. 

   ლატერალური გოჯი

 • 24. 
  ბეჭის მიდამოს ღრმა კუნთოვან შრეს ქმნის:
  • A. 

   ზურგის გამმართველი კუნთი, თავის წინა სწორი კუნთი, ქედზედა კუნთი

  • B. 

   დიდი და მცირე რომბისებრი კუნთები, უკანა ზედა დაკბილული კუნთი

  • C. 

   დიდი და მცირე მრგვალი კუნთები, თავის ლატერალური სწორი კუნთი

  • D. 

   ქედზედა, ქედქვედა, დიდი და მცირე მრგვალი კუნთები

 • 25. 
  დელტისებრ-მკერდის ღარში გაივლის:
  • A. 

   შევარდნის ვენა

  • B. 

   სალმის ვენა

  • C. 

   ლავიწქვეშა ვენა

  • D. 

   იღლიის ვენა

Back to Top Back to top